Krantenbank Zeeland

HomeSearch

50 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

„Onesthetische" kampeerhuisjes in Zoutelande velen doorn in 't oog ... Verscholen in het groen, dat de Duin weg in Zoutelande tot een van de fraaiste Walcherse wegen maakt, staan de kampeerhuisjes. Ze staan er nog niet verscholen genoeg, want vele gewoners van de

| Domburgsch Badnieuws | pagina 7

RONDREISBILJETTEN met éénmaal onderbreking zijn verkrijgbaar op het traject Middelburg-Serooskerke-Domburg-Westkapelle-Zoutelande- Koudekerke-Middelburg/Vlissingen of omgekeerd a 1,15 per persoon ... Zonnewende, Velp 1 Dhr. J. v. d. Eelaart en fam.,

| Domburgsch Badnieuws | pagina 7

Zonnewende, Utrecht 1 Dhr. Prof. en Mevr. Egel en ... RONDREISBILJETTEN met éénmaal onderbreking zijn verkrijgbaar op het traject Middelburg-Serooskerke-Domburg-Westkapelle-Zoutelande- Koudekerke-Middelburg/Vlissingen of omgekeerd a 1,15 per persoon

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Zonnewende, Utrecht 1 Dhr. Prof. en Mevr. Egel en ... RONDREISBILJETTEN met éénmaal onderbreking zijn verkrijgbaar op het traject Middelburg-Serooskerke-Domburg-Westkapelle-Zoutelande- Koudekerke-Middelburg/Vlissingen of omgekeerd a 1,15 per persoon

| Domburgsch Badnieuws | pagina 7

Fam. J. Jacobs, Zonnewende, ... RONDREISBILJETTEN met éénmaal onderbreking zijn verkrijgbaar op het traject Middelburg-Serooskerke-Domburg-Westkapelle-Zoutelande- Koudekerke-Middelburg/Vlissingen of omgekeerd a 1,15 per persoon

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

noemde plaats: Renesse, Burgh, Haamstede, Vrouwenpolder, Dom burg, Oostkapelle, Zoutelande, Vlis- singen, Groede, Nieuwvliet en Cad- zand worden genegeerd, eenvoudig weg niet genoemd ... Maar van Renesse, van Burgh, van Haamstede, van Vrouwenpolder, van Domburg en Oostkapelle, van Zoutelande en van Vlissingen, van Groede, Nieuwvliet of Cadzand, ach daar heeft de redactie van De Haag

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Fam. J. Jacobs, Zonnewende, ... RONDREISBILJETTEN met éénmaal onderbreking zijn verkrijgbaar op het traject Middelburg-Serooskerke-Domburg-Westkapelle-Zoutelande- Koudekerke-Middelburg/VIissingen of omgekeerd a 1,15 per persoon

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

ZOU'TELANDE - Als gedeputeerde J. B. Ventevogcl morgenavond (vrijdag) de officiële opening heeft verricht van Beach Hotel Zonnewen de aan de Duinweg in Zoutelande, zal hotelier F. H. L. van 't ... Ongeveer zes jaar geleden deed Van 't Westende (ex-purser bij de KLM) het hotel Het Streefkerkse Huis in de duinen bij Zoutelande van de hand. Want: plannen om dat hotel uit te breiden en aan te

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Zoutelande Protestantse Kerk 10.00 uur ds. Ruiten burg. ... De keus voor 25 december was be wust. Op die dag werd Solla Invic- tus (de onoverwinnelijke zon) ge vierd, het Romeinse feest om de zonnewende te markeren. De paus sloot bij het dateren van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Zo zijn F. H. L. van 't Westende uit Zoutelande de eerste Duitse vakantiegangers ook bijgebleven. „Ze ... Hotel Zonnewende kwam het toch niet in hem op Duitsers de deur te wijzen. Van 't Westende: „Ik heb na de oorlog de hogere hotelvakschool gedaan en daarna ben ik bij

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

PLANO of ORGEL te huur gevraagd. Brieven mej. M. v. d. HORST, „Zonnewende", Zoutelande. ... Prijsopgaaf gevraagd voor 6 cyi. Automotor of ruilen voor goede schrijfmachine enElectr. of Benzinesoldeerbout. Garage „Irene", Zoutelande.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

PIANO of ORGEL te huur gevraagd. Brieven mej. M. v. d. HORST, „Zonnewende", Zoutelande. ... Prijsopgaaf gevraagd voor 6 cyL Automotor of ruilen voor goede schrijfmachine en Electr. of Benzinesoldeerboat. Garage „Irene", Zoutelande.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Te koop: 3 melkbussen, inh. 40 1. L. KRIJGER. Melsesweg 3, Zoutelande. ... Heer alleen, goed gezond, vraagt zo spoedig mogelijk zelfstandige hulp i. d. huis houding. Verdere hulp aanwe zig. Brieven aan de heer J. C. VAN BURG, „Zonnewende". Waarde (Zeeland).

| Scheldebode | pagina 5

De viering vindt plaats bij spe ciale gelegenheden als volle maan, zonnewende, verjaarda- ... Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle .Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke en Zoutelande - Za

| de Stem | pagina 28

ST. MAARTENSZEE. Vakantieoord Zonnewende heeft na 4 aug. nog bung, en zomerh. vrij vooi lage prijzen van 225,- tot J 325,- p.w. ook nog plaats Hemelvaart en pinkst.weekend. Vraag gratis folder 02246-1467. ... AC Zoutelande Folder op aanvraag

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

circa 25 jaar zoveel zand van de duinen verdwe nen zal zijn dat deze veranderd zullen moeten worden in dijken zoals bij Zoutelande na de ramp in 1953 is gebeurd. ... is om streeks 21 september het geval. Midwinter valt omstreeks 22 december, vroeger zonnewende geheten en gevierd als de terug keer van het licht. Dan gaan de dagen weer lengen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

In 'Zomerlust' en 'Zonnewende' ... te Zoutelande is in de tijd van 15/6 tot 15/9 nog plaats voor vakantiehulpen, (o.a voor kamers, keuken, bediening). Min 4 weken. Soil. Duinweg 44, Zoutelande, tel. 01186-1261. 19.30 uur. zk35

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

: A. v. d. Male, Duinweg 59. Zoutelande. tel. 01186-1282. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke): vrij. 18.00 - ma 08.00 uur. A. Stutter heim, Beukelmanstraat 8 ... Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke, Zoutelande en Westkapelle: vr. 19.00 - ma. 08,00 uur R. de Visser, Zuidstraat 14, Zoutelande, teL 01186-1325.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

schoolbuitenverblijf „Zegenwerp- Zonnewende" bij Boxtel. Oost-Noord- Brabant werd grondig bestudeerd, het geen aan het aardrijkskundig onderwijs ten goede kwam. Onder leiding van de betrokken docent zijn er heel wat ... ZOUTELANDE

| de Stem | pagina 2

van het joelfeest der heidenen, het feest dat uitbundig werd gevierd bij de zonnewende als de zon terug keerde en elke dag weer hoger aan de hemel kwam. Het paasfeest valt sa men met het heidense feest ... Hengsten geboren ne maat: Leon va comb. „Walcheren" Zoutelande, la; Wal Pr. Ed. de Backere, te-Bonte, St.-Kruis, 3 venaar, W. de Buck 2a; Costaud van Kle Sluis, A. J. E Tei plaat, R. J. de Milli