Krantenbank Zeeland

Krantenbank Zeeland


Krantenbank Zeeland vanaf 1 december 2016 met nieuwe gebruiksregels
Om van start te gaan met de site moeten gebruikers zich eerst akkoord verklaren met de disclaimer tekst die als pop-up verschijnt bij het openen van de site. Dezelfde tekst staat ook in de werkbalk 'disclaimer' onderaan het scherm. Dat betekent dat iedereen bij een nieuw bezoek zich akkoord moet verklaren met de gebruiksvoorwaarden door in het lege vakje van de pop-up disclaimer een vinkje te plaatsen en vervolgens rechtsonder op de ‘save’ knop te klikken. Vervolgens kan eenieder ongelimiteerd in Krantenbank Zeeland werken zolang de pagina open blijft staan. Op het moment dat internet wordt verlaten en de pagina later opnieuw wordt gezocht zal de pop-up weer opnieuw verschijnen.
Op last van diverse auteurs en fotografen zijn sommige artikelen in Krantenbank Zeeland zwart gemaakt en online niet raadpleegbaar. De inhoud van deze onderdelen van Krantenbank Zeeland zijn wel raadpleegbaar binnen alle Openbare Bibliotheken in Nederland en de deelnemende archiefinstellingen in Zeeland. 

Voor vragen kunt u terecht bij informatie@krantenbankzeeland.nl

Gebruik van afbeeldingen uit Krantenbank Zeeland
Gebruik van illustraties voor publicatiedoeleinden is in principe gratis maar niet zonder verplichtingen. Er dient i.v.m. mogelijke inbreuk op auteursrecht altijd toestemming te worden gevraagd aan Krantenbank Zeeland. Bij gebruik van illustraties dienen gebruikers altijd te voldoen aan de voorwaarden die in de Disclaimer (zie onder en bij aanvang sessie) worden gesteld. Daartoe hoort het versturen van een of twee presentexemplaren en correcte bronvermelding onder de gebruikte afbeelding: 
ZB Krantenbank Zeeland, [naam krant], [datum], p. [paginanummer].


Deelnemende instellingen
Krantenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse kranten die is samengesteld door ZB Bibliotheek van Zeeland in samenwerking met de

De kranten die in Krantenbank Zeeland zijn opgenomen waren voorheen bij de Zeeuwse Bibliotheek of de andere deelnemende instellingen in te zien op microfiche. De krantenselectie omvat alleen regionale kranten. Landelijke kranten zijn te vinden op de krantenbank delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek.

Naar overzicht kranten

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de Krantenbank Zeeland? Stuur een bericht aan: 
Nieuwsberichten
Januari 2023
Momenteel wordt gewerkt aan het toevoegen van het Thoolse wekelijkse courant de Eendrachtbode voor de periode 2012-2017. Dit zal naar verwachting begin februari 2023 klaar zijn.
De complete en integrale inhoud van het huis-aan-huisblad de Bevelander voor wat betreft de periode 1949-2021 is beschikbaar gekomen. Aan het toevoegen van Schouwen's Badcourant (en voorgaande en opvolgende titels) voor de periode 1933-1996 wordt gewerkt. Van het Zeeuwsch Kerkblad is een belangrijke aanvulling van enkele tientallen kranten uit de periode 1904-1907 toegevoegd.
 
Oude Nieuwsberichten
mei 2022 - 
Een honderdtal losse kranten zijn toegeveogd aan de Zeeuwsche koerier (1923-1925, 1927-1928, 1933), Zeeuwsch landbouwblad (1921, 1941, 1945, 1948-1949) en Zelandia (1924, 1926-1927)
De Faam werd vanaf 30 juni 2021 overgenomen en ging over in diverse lokale periodieken. De krant is daarmee afgesloten per 30 juni 2021 en integraal beschikbaar van 1900-1941, 1949-2021.
juni 2021 - De Landstand in Zeeland (1942-1944) is in verband met de inhoud (het gaat hier feitelijk om een weekblad en niet om een dagblad of courant) vanaf juni 2021 verplaatst naar Tijdschriftenbank Zeeland. Alle jaargangen vindt u hier.
mei 2021 - In haar weblog op de site van het Zeeuws Archief bericht Roosanne Goudbeek over een vondst in het notarieel archief. Deze handelt over grote veranderingen binnen de Middelburgsche Courant. Deze was een eeuw in bezit van de familie Abrahams, die onder dwang van een grote club prominente inwoners werd gedwonen de krant om te vormen. Dat leidde er in 1874 toe dat de krant een NV werd. Alleen hoofdredacteur bepaalde tot dan wat er in de krant kwam. Daarbij had hij zijn eigen stokpaardjes: de letteren, schone kunsten en maatschappelijke vraagstukken. De van oorsprong liberale krant was echter vooral conservatief geworden, en wat velen stak: Abrahams benoemde in de rechtbankverslagen de verdachten met voor- en achternaam. De nieuwe hoofdredacteur Pisuisse kwam te werken onder een Raad van Commissarissen. Verdachten werden vanaf nu met de initialen genoemd en er kwam meer aandacht voor economisch nieuws. De regio was in dat tijdvak industrieel immers volop in beweging. Vanaf 1876 verscheen de krant op vel-formaat in plaats van het daarvoor gebruikte half-vel formaat. 
Vanaf 1 mei is Zeeuwsch Dagblad aangevuld met de periode 1 juli 1954 t/m 1 oktober 1955. Deze periode van 15 maanden ontbrak nog en was een gemis in de verder integraal aanwezige krant (1945-1962), die nu daadwerkelijk integraal wordt aangeboden. Tevens werd een dertigtal kranten toegevoegd aan de Zierikzeesche Nieuwsbode van het jaar 1921.
februari 2021 - Recente wijzigingen zijn het toevoegen van de Zeeuws-Vlaamse editie van de krant de Vrije Zeeuw, die in 1944-1945 op last van het Militair Gezag verscheen. De Walchers/Bevelandse editie hiervan was al aanwezig. Beide kranten worden onder dezelfde naam aangeboden binnen Krantenbank Zeeland. Indien de data overeenstemmen wordt eerst de Walchers/Bevelandse editie weergegeven, gevolgd door de Zeeuws-Vlaamse uitgave (tot en met 31 maart 1945). Dit betekent dat op dezelfde datum twee verschillende krantennummers kunnen voorkomen.
Van Zeeuwsch Dagblad zijn eveneens diverse losse nog ontbrekende kranten uit de periode 1945-1946 toegevoegd. In april 2020 zal van deze krant de periode juli t/m december 1954 en januari t/m augustus 1955 nog worden toegevoegd. Deze ontbraken tot op heden nog.
juli 2019 - Meer dan 100.000 Zeeuws-Vlaamse krantenpagina's beschikbaar op Krantenbank Zeeland. Vanaf 22 juli 2019 zijn meer dan 100.000 Zeeuws-Vlaamse krantenpagina’s toegevoegd aan Krantenbank Zeeland. Het afgelopen jaar hebben de gemeente Terneuzen en ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland samen het initiatief genomen een groot aantal titels digitaal beschikbaar te maken via krantenbankzeeland.nl. Het gaat om diverse nieuws- en advertentiebladen en kranten zoals de Axelsche Courant (1885-1970)Zelandia (1901-1902), de Ter Neuzensche Courant (1860-1944)het Terneuzensch Volksblad (1911-1917)Luctor et Emergo (1912-1917) en de Vrije Zeeuw (1945-1957). De laatste krant was voor de omliggende jaren al beschikbaar, maar is door dit samenwerkingsproject nu integraal raadpleegbaar.
De meeste kranten hebben een duidelijke katholieke of protestants-christelijke signatuur en zijn inmiddels opgehouden te bestaan, maar andere kranten zijn de verre voorlopers van kranten die tegenwoordig nog steeds verschijnen. Zo werd de Ter Neuzensche Courant, die onder een andere naam al vanaf 1855 verscheen, tijdens de Tweede Wereldoorlog voortgezet als Gemeenteblad van Terneuzen (1944), hetgeen weer de voorloper was van de Vrije Zeeuw (1944). De Vrije Zeeuw ging in 1975 op in de Stem, de voorloper van de huidige krant BN/de Stem. Zodoende is meer dan anderhalve eeuw Zeeuws-Vlaamse krantengeschiedenis met elkaar verbonden en beschikbaar via Krantenbank Zeeland.

Oudste krant van Zeeland beschikbaar in Krantenbank Zeeland
Vanaf 23 juli 2018 is de oudste Zeeuwse krant online beschikbaar gekomen op Krantenbank Zeeland. Het betreft de Zeelantsche en Haechsche Post-Tijdinghe van 27 augustus 1666. In verband met de staat van de krant en het gebruikte lettertype is voor de leesbaarheid hierbij ook een transcriptie gemaakt. Erik van der Doe ontdekte in 2011, tijdens werkzaamheden voor de KB deze krant, waarvan slechts één editie bekend is. De naar datum gerangschikte actuele nieuwsberichten, wijze van berichtgeving, folioformaat van een krant en dubbelzijdig drukwerk wijzen op een uitgave als krant, al ontbreken bijvoorbeeld wel een datum en advertenties. Deze heeft waarschijnljk slechts uit één uitgave of hooguit enkele uitgaves bestaan. Drukker Pieter Jansen (een pseudoniem) heeft met het oog op de oorlogsberichten waarschijnlijk 'snel geld' willen maken en nooit beoogd een blijvende periodiek uit te geven. De krant is opgenomen in het nu al als standaardwerk te beschouwen overzicht van Arthur der Weduwen over vroegmoderne kranten in de Nederlanden: Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618-1700 (Leiden, 2017) 1131 e.v.


Krantenbank Zeeland
 bestaat 10 jaar
Een kort overzicht ...

Op 16 januari 2008 werd Krantenbank Zeeland gelanceerd. In samenwerking met gemeentearchief Schouwen-Duiveland werden toen de tien jaar daarvoor opgeheven Zierikzeesche Nieuwsbode en de nog oudere Zierikzeesche Courant aangeboden. Krantenbank Zeeland bevatte bij de start ongeveer 175.000 pagina’s. In tien jaar tijd is dat gegroeid tot het een aantal van 2,4 miljoen pagina's. Daarmee behoort Krantenbank Zeeland tot de grootste vijf krantenbanken van Nederland. 


De opening werd in januari 2008 in het stadhuis van Zierikzee verricht door de directeur van de Zeeuwse Bibliotheek en de burgemeester van het eiland. Als openingshandeling zochten zij op hun eigen naam. Meteen verscheen een decennia oude foto waarvan een van beiden het bestaan al vergeten was. Daarmee werd het belang van de inhoud en de mogelijkheden van de krantenbank meteen aangegeven. Duizenden onderzoekers en geïnteresseerden zouden volgen, want er wordt nu bijna geen boek meer over een Zeeuws onderwerp geschreven zonder raadpleging van Krantenbank Zeeland.

De site wordt momenteel dagelijks door circa tweeduizend bezoekers gebruikt. Dat zijn vooral Zeeuwse bezoekers, maar die komen soms ook uit Canada of Australië. Het unieke is dat de bezoekers vaak langer dan een kwartier op de site blijven, want bladeren door oude krantenberichten werkt verslavend. De afgelopen tien jaar bezochten niet minder dan 1,2 miljoen mensen de site en werden meer dan dertig miljoen pagina’s bekeken. Dat was bij de start van het krantenbankportaal niet voorzien. Toen was het vooralsnog de vervanger van de gebruiksonvriendelijke microfiche; een zeer duurzame, maar ook moeizaam raadpleegbare fotodrager.

Inmiddels telt Krantenbank Zeeland 57 Zeeuwse kranten waarvan de jaargangen veelal integraal raadpleegbaar zijn. Dat varieert van de oudste Zeeuwse nieuwstijding uit 1666, de eerste Middelburgsche Courant uit 1758 tot de recente jaargangen van de PZC, die in omvang met de meeste pagina’s aanwezig is op de site. Ook kleinere en lokale kranten zoals de VolkswilDomburgsch Badnieuws of het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad maken onderdeel uit van de site. 

Krantenbank Zeeland blijft vernieuwen. De interface van de pagina werd na de eerste vijf jaar volledig gewijzigd. Hierdoor werd het mogelijk veel nauwkeuriger te zoeken en meer dan een miljoen pagina’s te hosten. De achtergrond van de site werd voorzien van de huiskleuren van ZB. Updates met nieuwe kranten worden wekelijks aan de site toegevoegd. Zo blijven bijvoorbeeld de Faam actueel en de PZC met een interval van één jaar vanaf de huidige datum, raadpleegbaar. 

Overzicht periodieken