Krantenbank Zeeland

Krantenbank Zeeland

Krantenbank- en Tijdschriftenbank Zeeland vooralsnog gedeeltelijk online
In maart 2015 werden de webportalen Kranten- en Tijdschriftenbank Zeeland uit de lucht gehaald. Nadat P. Moree in april 2015 als directeur van ZB was aangetreden werd de periode tot 1940 voor beide databanken weer online toegankelijk gemaakt.*
In de provinciale media werd op 12 oktober 2015 bericht dat ZB er naar streefde spoedig weer online te zijn. Deze berichtgeving leidde tot het misverstand dat veel mensen meenden dat Kranten- en Tijdschriftenbank weer geheel online waren, hetgeen niet het geval was.

Tot op heden droeg ZB zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele auteursrechtenclaims op de inhoud van Krantenbank Zeeland. De facto gaat het hier om het werk van freelance journalisten uit pakweg de afgelopen veertig jaar. Sinds de oprichting van Krantenbank Zeeland ontvingen ZB –ook van journalisten- louter positieve reacties. In 2015 kreeg ZB echter in korte tijd diverse claims. Uitspraken van de rechtbank inzake andere krantenbanken in het land maakten het voor de ZB noodzakelijk de laatste 70 jaar niet meer online te plaatsen en voor de behandeling van claims een regeling te treffen met belangenorganisaties voor het auteursrecht. De reden dat beide databanken nog niet online beschikbaar zijn en ZB daaromtrent nog geen exacte datum kan geven is er in gelegen dat de onderhandelingen met deze belangenorganisaties nog steeds voortduren.
De periode 1940-heden blijft daarom vooralsnog offline, maar kan intern worden geraadpleegd binnen alle openbare bibliotheken in Nederland en de gemeentearchieven van Goes, Schouwen-Duiveland, Tholen, Vlissingen, Sluis en het Zeeuws Archief. Voor vragen kunt u terecht bij Krantenbank Zeeland (informatie@krantenbankzeeland.nl).

*N.B. Eilanden-nieuws is voor wat betreft de periode 1928-2011 wel online beschikbaar.
ZB, januari 2016

Gebruik van illustraties:
Gebruik van illustraties voor publicatiedoeleinden is in principe gratis maar niet zonder verplichtingen. Er dient i.v.m. mogelijke inbreuk op auteursrecht altijd toestemming te worden gevraagd aan Krantenbank Zeeland. Bij gebruik van illustraties dienen gebruikers altijd te voldoen aan de voorwaarden die in de Disclaimer (zie rechtsonder) worden gesteld.

Deelnemende instellingen
Krantenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse kranten die is samengesteld door de Zeeuwse Bibliotheek in samenwerking met de

 

De kranten die in Krantenbank Zeeland zijn opgenomen waren voorheen bij de Zeeuwse Bibliotheek of de andere deelnemende instellingen in te zien op microfiche. De krantenselectie omvat alleen regionale kranten. Landelijke kranten zijn te vinden op de krantenbank kranten.delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek.
Naar overzicht kranten

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de krantenbank Zeeland? Stuur een bericht aan: