Krantenbank Zeeland

HomeSearch

184.621 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 10

Zaamslag ... ZAAMSLAG Zaterdaga vond heeft de voetbalvereni ging Zaamslag een receptie gehouden ter gelegenheid van het pas behaalde kampioen schap In de eerste klas zater dagvoetbal van de afdeling Zeeland. Veel

| de Stem | pagina 16

Zaamslag ... In de tweede klasse won BI nieuw ruim. Het boekte Swift 4 een 15-6-overwi Omdat Blauw Wit en Stc gels 2 op 10-10 afsloten, i alleen leider. ZAAMSLAG-ORANJE 10-12 - Qua spel had Zat weinig te klagen

| de Stem | pagina 21

Zaamslag ... Promotieklasse B: Good Luck i i DSO 9-14, All Ready 9-10, Blauw,™, 9-10, Zaamslag 10-10, BKC 9-8» harding 9-2, Atlas 9-0. OTr4g-l»,l j Reserve promotieklasse A: g, i

| de Stem | pagina 16

Puntendeling Zaamslag ... Van onze korfbalmedewerker TERNEUZEN - Zaamslag heeft in de tweede klasse van het afdelingskorfbal geen goede voortzetting gehad. In de tweede wedstrijd kwam het tegen TOP 2 met 7-7 eigenlijk goed

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

Rondweg Zaamslag vaak omzeild ... ZAAMSLAG - De kern Zaamslag blijft - ondanks de nieuwe rondweg - worstelen met het doorgaand verkeer. Veel automobilisten maken geen ge bruik van de nieuwe asfaltboog om het dorp heen, maar kache len

| de Stem | pagina 7

Zaamslag gastheer Zwaluwe ... jjL - In het KNVB-zater- KH-ibal is Zaamslag het [mende weekeinde de enige Kg in de regio die voor eigen jliek op mag treden. Een

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

ZAAMSLAG BEHAALDE DE TITEL ... GOES, 21 januari In de tweede klasse E van de zaterdagmiddagcompe titie is de beslissing gevallen. Na een vrij gelijk opgaande strijd is Zaamslag er in geslaagd zijn naaste concurrent, Spui, met 65

| de Stem | pagina 9

oncours hippique in Zaamslag ... De deelne mende landelijke rijver- enigingen en ponyclubs aan het internationale concours hippique van Luctor et Emergo in Zaamslag zijn:

| de Stem | pagina 17

Zaamslag winnaar derby ... Zaamslag - Al na een kwartier stond de eind stand op het scorebord in de derby tussen Zaamslag en Temeuzense Boys. Doelpunten van Jan de Zwarte en Frans Scheelde zorgden voor een voortref felijke

| de Stem | pagina 20

Zaamslag roemloos tenonder ... Zaamslag - De tweede competitiewedstrijd heeft Zaam slag eveneens met verlies afgesloten. Verloor de formatie van trainer Wilfried Bogaert vorig week het streekduel van Terneuzense Boys

| de Stem | pagina 17

Zaamslag krijgt ... ZAAMSLAG - De kern Zaamslag krijgt weer een zelf standig politiebureau. De nieuw benoemde rayonagent C. Verhage gaat opereren vanuit het voormalige gemeente huis aan het Zaamslagse Pein. Tot u toe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

Financiën struikelblok Polderstraat Zaamslag ... ZAAMSLAG - B cn w van Terneuzen bekijken op welke manier de Polderstraat in Zaamslag kan worden opgeknapt. Voor zo'n opknapbeurt kan de gemeente beschikken over een subsidie, maar er moet nog geld

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Zaamslag protesteert tegen herindeling ... Een groot aantal inwoners van de gemeente Zaamslag heeft za terdagmiddag gehoor gegeven aan de oproep van het actie comité dat werd gevormd uit het Oranjecomité en onder lei ding van de heer P. de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

Selectie deklasseert Zaamslag ... ZAAMSLAG - Het 50-jarig be staan van voetbalclub Zaamslag werd zaterdag afge sloten met een jubileumwed strijd en een receptie. Het Zeeuws-Vlaams elftal bleek duidelijk een maatje te groot voor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

Zaamslag teert op oudgedienden ... ZAAMSLAG - De erkenning van zijn kwaliteiten is er niet altijd geweest. Adriaan Nieu- wenhuijse. ooit spelend voor Oostkapelle en Hoek in de top van het zaterdagvoetbal, zei het bijna twee weken