Krantenbank Zeeland

HomeSearch

161 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 18

I Gedeputeerde J. de Voogd J toonde zich ingenomen met de j Haagse reactie. „Ik weet wel. die tunnel ligt er nog niet een I twee drie, maar dit studiepro ject is toch een stapje vooruit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

. Privéles kost 22,50 per uur. StudiePro biedt binnen CSW huis werkklassen (65-105 p/m afhanke lijk van het aantal dagen) en huis werkbegeleiding op het instituut zelf (100-350 euro p/m) of bijles voor 20 euro ... per uur. Nieuw is 'Vir- tuwijs': persoonlijke begeleiding online, vanachter de computer (125-375 p/m). StudiePro heeft beurzen voor mensen die weinig geld hebben.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 155

. Privéles kost 22,50 per uur. StudiePro biedt binnen CSW huis werkklassen (65-105 p/m afhanke lijk van het aantal dagen) en huis werkbegeleiding op het instituut zelf (100-350 euro p/m) of bijles voor 20 euro ... per uur. Nieuw is 'Vir- tuwijs': persoonlijke begeleiding online, vanachter de computer (125-375 p/m). StudiePro heeft beurzen voor mensen die weinig geld hebben.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 19

zelfvertrouwen deel te nemen aan de Cito-toets. Bij aanmel ding voor huiswerkbegelei ding volgt een intake-gesprek met StudiePro. Wie al bij Koozie ingeschreven staat valt onder de wet Kinderopvang ... MIDDELBURG-Er is aandacht voorde individuele behoeftes/ achterstanden van de leerling. Indien gewenst in overleg met de leraar van de basisschool. StudiePro is gespecialiseerd op het gebied van

| de Stem | pagina 7

ieder voor zijn eigen afdeling het voorgenomen studiepro gramma, de stand van de bouw en de verdere plannen uiteenzetten. ... denken ook tot taak heeft de student een vak te leren. Prof. dr. C. Zwikker, voorzitter van de afdeling algemene wetenschappen besprak de plaats van de wis- en na tuurkundige vakken in het studiepro gramma

| de Stem | pagina 13

Inmiddels is een studiepro gramma gestart naar deze bac terie, die in te grote hoevelhe- den problemen kan opleveren voor mensen met een zwak ge stel. Die studie kan wel enkele jaren aanlopen, zei

| de Stem | pagina 7

Deze tweedeling in een kort en een lang studiepro gramma aan de open univer siteit komt in de plaats van de gebruikelijke indeling in wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs.

| de Stem | pagina 13

Haelen kreeg men het missiehuis „Aldeghoorwaar de studenten van Hoorn hun Se en 6e leerjaar doormaken. Het studiepro gram is geheel gymnasiaal met voor daartoe geschikte candidaten oplei ding voor

| de Stem | pagina 9

en de inschrijvingsduur van het wetenschappelijk onderwijs te beperken. Een beperking waaruit voort zal moeten vloeien dat het wetenschappe lijk onderwijs zelf binnen en kele jaren nieuwe studiepro

| de Stem | pagina 7

11.00 Kleuterprogramma 14.50 Hoch klingt der Radetz- kymarsch, Oostenrijkse speel film 16.30 Chemie, studiepro gramma 17.00 Journaal 17.10 Schüler-Express, journaal voor de jeugd 17.40 Actualitei ten

| de Stem | pagina 11

De studentenwerkgroep heeft zelf voor het studiepro ject gekozen. In Nederland is tot nu toe nog nooit een derge lijk onderzoek gehouden. Vol gens Angela Schelfhout kan men echter varen op ervarin