Krantenbank Zeeland

HomeSearch

191.205 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 13

SLUISKIL ... Handel in kolen en huisbr.- olie - verder alle Gulf oliën en vetten. Pierssenspolderstr. 1, tel. 373 - Lijsterplein 14, tel. 261, Sluiskil - wensen al hun cl., fam. en vrienden 'n Zalig Nieuwjaar.

| de Stem | pagina 6

SLUISKIL ... - uzen kwam als achtste over meet In St.-Gilles-Waas, iar slechts achttien j unioren n de start kwamen. JAN OBACH uit Sluiskil finishte er als twaalfde. iN MOBACH greep in Mel- le-Beveren de tweede plaats

| de Stem | pagina 2

■expo Sluiskil ... SLUISKIL - De belangstelling voor de hobbytentoonstelling, die gisteren in het Giidehuis te Sluiskil door Terneuzens burge meester J. Aschoff officieel werd geopend, was zo groot op die eerste

| de Stem | pagina 4

Nieuwe centrale te Sluiskil ... Als uitbreiding van de bestaande centrale werd op de Compagnie Néerlandaise de l'Azöte te Sluiskil een nieuwe hypermoderne elektrische centrale gebouwd.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 45

Delta uit energiecentrale Sluiskil ... SLUISKIL - Delta Nutsbedrij ven doet niet meer mee aan de bouw van een warmtekracht centrale voor kunstmestfabri- kant Hydro Agri in Sluiskil. De samenwerking met het Noorse Hydro Energy is beëindigd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

Plan tunnel Sluiskil interessant ... DEN HAAG - Minister Netelen bos van Verkeer en Waterstaat staat in principe positief tegen over het plan van de provincie Zeeland om een tunnel aan te leggen bij Sluiskil. Zij heeft dat gisteren

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 46

Inspraak Startnotitie Kanaalkruising Sluiskil ... In de periode van 22 januari tot en met 18 februari 2003 ligt de Startnotitie Kanaalkruising Sluiskil ter inzage. Deze notitie duidt het begin van de Tracéwetprocedure aan. Deze procedure moet leiden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 56

Sluiskil houdt doorgaande route ... SLUISKIL - Het Terneuzense college van B en W wijzigt haar standpunt over het bestem mingsplan Sluiskil. Op aan dringen van de dorpsraad en le den van de commissie VROM zal ook in de toekomst de door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

'schermutselingen' tunnel bij Sluiskil ... Hoe belangrijk het project voor de doorstroming van het verkeer tus sen het westen en het oosten van Zeeuws-Vlaanderen is, blijkt bij een bezoekje aan de bouwplaats. De brug van Sluiskil ligt binnen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

immoniaklek bij Yara Sluiskil ... illSKIL - Bij kunstmestpro- rttnt Yara (voorheen Hydro gil in Sluiskil is in de nacht a vrijdag op zaterdag alarm ^jgen na een lek in een amrao- jileiding. Zo'n duizend liter 4 het uiterst giftige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Sluiskil ontslaat Vanhijfte ... , Veli Eryürük, Timucin Yilmaz en Fatih Gunës) weigerden zondag mee te doen in het competitieduel met Hulsterloo (nipte 1-0-neder- laag). Ook de zondag geschorste Mevlud Eryürük zou niet meer bij Sluiskil

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 52

Sluiskil ontslaat Vanhijfte ... , Veli Eryürük, Timucin Yilmaz en Fatih Gunës) weigerden zondag mee te doen in het competitieduel met Hulsterloo (nipte 1-0-neder- laag). Ook de zondag geschorste Mevlud Eryürük zou niet meer bij Sluiskil

| de Stem | pagina 19

Itartsein welzijnsgebouw Sluiskil ... SLUISKIL - Met het onthullen van een symboli sche eerste steen gaf wethouder A. Stahl-Hemelsoet van de gemeente Terneuzen gistermiddag het start sein voor een welzijnsaccommodatie in Sluiskil.

| de Stem | pagina 17

Sloop woonwagencentrum Sluiskil ... Sluiskil - De gemeente Terneuzen wil zo snel mogelijk de bezem halen door het woonwagencentrum aan de Bli- kweide in Sluiskil. Vervolgens moet de sloop van het .centrum een definitief einde maken aan

| de Stem | pagina 14

Sluiskil ... SLUISKIL-Het Slui jeugdcabaret 'Het T staat aan de voor. van het jaarlijkse c den. Voor de zesde at eenvolgende maal de Sluiskilse jeugd de geboden zich op het 1 aan het veelal eigei bliek te

| de Stem | pagina 9

nimo klopt reserves Sluiskil ... Leuzen - In de hoogste klasse van de Zeeuwse indoor- Letitie tennis herstelde Animo zich door in het Ter- liense Racketcentrum Sluiskil 2 met 10-2 te verslaan.