Krantenbank Zeeland

HomeSearch

9.356 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

René Martinet neemt afscheid van vlasindustrie Sint Andries ... De Heikanter René Martinet gaat uit liet vlas. dat wil zeggen hij neemt af scheid nis bedrijfsleider van de vereni ging vlasindustrie 'Sint-Andries' in Koewacht Naast zijn bedrijfsleider- schap

| de Vrije Zeeuw | pagina 9

MAGISCH REALISME VAN ANDRIES MINDERHOUT ... Collecte De door soor Pea ce ten bate van de Neder landse vereniging tot steun aan het koningin Wilhelmina- fonds voor de kankerbestrij ding gehouden huis-aan-huis collecte in Sint-Jansteen, Ka

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Reünie familie Andries de Jonge ... hoogte tij dagen, zoals Sint Nikolaas, Kerst en Nieuwjaar. De middagen worden gehouden in het verenigingsgèbbuw en a.s. dinsdag vangt de bijeenkomst aan om 14.30 uur Het soos seizoen wordt geopend door ds

| de Stem | pagina 5

MAGISCH REALISME VAN ANDRIES MINDERHOUT ... Collecte De door soor Pea ce ten bate van de Neder landse vereniging tot steun aan het koningin Wilhelmina fonds voor de kankerbestrij ding gehouden huis-aan-huis collecte in Sint-Jansteen, Ka

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Krijgt Nini Boesman de Andries ... SINT LAURENS, 2 Aug. Jean Devenish en Iris Jackson hebben vijf jaar gespaard voor een reis door Europa. Jean en Iris komen uit Johannes burg in Zuid-Afrika. Zij hebben al heel wat kilometertjes

| de Stem | pagina 18

HERONTDEKKING WERK VAN ANDRIES KAAS ... Door Henk Egbers DE overgang van oorlogs tijd - i.c. kampleven - naar vredestijd, van een extreem verschoppelingenbëstaan naar het burgerleven, is door Andries Kaas heel treffend beschreven in de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

Andries Schraver: van volksjongen tot hoofd-ingenieur bij waterstaat ... BRUIN1SSE - Reeds in 1810 werden er plannen op gesteld om tot een afdamming van de Oosterschelde te komen. Andries Schraver, van oorsprong een een voudige volksjongen in de wereld van de waterbouw

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Andries Minderhout exposeert nu ... De Middelburgse kunstschil der Andries Minderhout zal in de laatste drie weken van november in Den Haag expo seren. Het zal daar in de re sidentie een „geheel nieuwe" Minderhout zijn: de Middel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Andries Minderhoud wint skeelertijdritten om de Zeelandcup ... Op de 500 meter, die tegen wind in werd vereden, was Niels Wis se uit Waarde de snelste in 50.63 seconden. Voor heersend Zeeuws kampioen Andries Min derhoud uit Serooskerke, die 50.72 seconden liet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

Sint Andries spaarde veertien jaar voor nieuwe staande wip ... WEMELDINGE - Het handboog schuttersgezelschap Sint Andries in Wemeldinge heeft sinds zaterdag weer een staande wip. Burgemeester J. van Bommel van Kapelle viel de eer te beurt als eerste schutter de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

DANIËL ANDRIES VERHULST ... begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland. Beide vinden plaats in besloten kring. De rouwdienst is te beluisteren via www.terhoogekerk.nl en de woorden gesproken op het kerkhof zijn te beluisteren viawww.begrafenisverzorging-poppe.nl.

| de Stem | pagina 13

Veel publiek op jaarmarkt Sint-Jansteen ... ïfERSEKE - Dianaeerste hoge vo gel: J. Harinck, Diana; tweede ho ge vogel: B. de Meester St.-An- dries; eerste zij vogel: M. van de Walle, St.-Andries; tweede zij vo gel: C. Raas, Vooruitgang; derde

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Sint Philipsland krijgt nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie ... SINT MAARTENSDIJK Hel water- schap Tholen heeft een plan tot bestrij ding van de waterverontreiniging op gesteld met als doel het schoonhouden van de oppervlaktewateren binnen Tholen en Sint

| Vlissingse Courant | pagina 3

Practiscbe Sint Maas Geschenken ... ) Andries van Damme (Ik vind alles „Fijn" die aanstaande gebeurte nissen van je.) Corrie Bouman (Wel ge feliciteerd Maandag.) Jo Rekkers (Prinsje heet hij 1) Johan de Ruijsscher Boelhoü- wer van Wouwe (Hoe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 71

Ferdinand Andries Izaak Lodewijk van Steenbergen Ferdinand ... Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van Sint. Jans Hospice De Casembroot, Dr. L. W. Van der Meer en alle betrokken zorgverleners, voor de liefdevolle verzorging die

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

Andries Minderhoud wint skeelertijdritten om de Zeelandcup ... SINT KRUIS - Wie wordt de op volger van mannen als Patrick van Queckelberge, Piet Wester- weele, Rutger Veerman, Theo Rabout en Sjaak Luteyn? Dat zal morgen blijken tijdens de twaalfde editie van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Andries Minderhoud wint skeelertijdritten om de Zeelandcup ... Op de 500 meter, die tegen wind in werd vereden, was Niels Wis se uit Waarde de snelste in 50.63 seconden. Voor heersend Zeeuws kampioen Andries Min- derhoud uit Serooskerke, die 50.72 seconden liet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Raad Sint-Philipsland is boos op de sociale dienst ... SINT-PHILIPSLAND De gemeenteraad van Sint-Philipsland is verbolgen op de interge meentelijke sociale dienst voor Scliouwen-Duiveland en Sint-Philipsland. Vlak voor de jaarwisseling 1983

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

Zorgen over werkgelegenheid en financiën Sint Philipsland ... SINT-PHILIPSLAND - Zorgen over werkgelegenheid en de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën overheersten dinsdag tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 1983 in de raad van Sint

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

Sint Willibrordcollege ... Jenine Allaart, Middelburg; Sanne Askes, Mid delburg; Stephan Bamborough, Nieuw- en Sint Joosland; Pepijn Boeije, Middelburg; Gertjan Bruurs, Veere; Daniël van den Buuse, Middel burg; Sandra Caljouw