Krantenbank Zeeland

HomeSearch

22.063 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

„Hostellerie Schuddebeurs" is in historische glorie hersteld ... SCHUDDEBEURS, 23-2. „Wie weet of hel waar is" stond in gothisclie letters geschreven hoven de thee koepel van de uitspanning „Schoddebozze", de eeuwen oude herberg, waaraan Schuddebeurs zijn naam

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Dode en zwaargewonde bij ongeluk in Schuddebeurs ... BROUWERSHAVEN Bij een onge luk maandagmiddag op de Donkere Weg in Schuddebeurs (gemeente Brouwershaven) is de 25-jarige J. C. Walhout uit Haamstede omgekomen. Een andere inzittende van de auto

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

Dode en zwaargewonde bij ongeluk in Schuddebeurs ... BROUWERSHAVEN Bij een onge luk maandagmiddag op de Donkere Weg in Schuddebeurs (gemeente Brouwershaven) is de 25-jarige J. C. Walhout uit Haamstede omgekomen. Een andere inzittende van de auto

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Dode en zwaargewonde bij ongeluk in Schuddebeurs ... BROUWERSHAVEN Bij een onge luk maandagmiddag op de Donkere Weg in Schuddebeurs (gemeente Brouwershaven) is de 25-jarige J. C. Walhout uit Haamstede omgekomen. Een andere inzittende van de auto

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Woonoord voor gepensioneerden in omgeving van Schuddebeurs ... In de gemeente Brouwershaven wordt op het ogenblik gedacht aan de stichting van een goed geoutilleerd woonoord voor gepensioneerden in het beboste gebied van Schuddebeurs. In de vier kernen van de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Brouwershaven draagt ijsbaan Schuddebeurs over aan IJsclub ... BROUWERSHAVEN - Het Brouwse gemeente bestuur draagt de nieuwe ijsbaan, die is gereali seerd aan de Donkereweg in Schuddebeurs via een huurovereenkomst over aan de IJsvereni ging Schuddebeurs. Tijdens

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Aanpak Hostellerie Schuddebeurs bekroond met creativiteitsprijs ... SCHUDDEBEURS/NOORDGOU WE - Ieder jaar reikt de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland de Prijs voor Creatief Onder nemersschap uit. Deze prijs wordt al tien jaar telkens aan

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Buitenhuis in Schuddebeurs centraal in roman Rosegaert ... ZIERIKZEE - „Op zo'n zandrug lag nu het gehucht Schuddebeurs en op die zanderige grond groeiden de bossen zo weelderig als ze nooit op de omringende zware kleigronden konden doen. De bossen die de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

Bruggetje Schuddebeurs vervangen door aarden wal ... SCHUDDEBEURS Het is even omlopen, maar dan heb je straks ook wat. Het houten bruggetje over de sloot naar het Bos van de Toe komst in het Schuddebeurse bos wordt vervangen door een aarden wal.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

Bevolking Schuddebeurs mist gemeenschapszin ... NOORDGOUWE - De inwoners van Schuddebeurs zijn niet of nauwelijks actief binnen het verenigingsleven in Noordgou- we, de kern waar Schuddebeurs een twee-eenheid mee vormt. Met name bij de inwoners

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Voetpad tussen Zierikzee en Schuddebeurs verdwijnt ... ZIERIKZEE- De laatste twee kilometer van het voetpad aan de rechterzijde van de provinciale weg tussen Zierikzee en Schuddebeurs gaat verdwijnen. De provincie vindt dat de kosten van onderhoud van

| de Vlissinger | pagina 13

Schuddebeurs ... Het gaat over Schuddebeurs op Schouwen en de omschrijving staat in het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa (midden vorige eeuw). W.H. Kei- kes heeft deze zin geciteerd in het artikel "Beeld en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Route richting Schuddebeurs ... er goede hoop op dat het waterschap nu alle benodigde grond kan ver werven om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: een fietspad langs de Zuiddijk en de Roterijdijk naar Schuddebeurs.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

Inwoner Schuddebeurs is stankoverlast beu ... SCHUDDEBEURS - De stankoverlast in Schuddebeurs van een varkens houderij in Zierikzee moet einde lijk ophouden. Dat vindt Domini que Deguelle uit Schuddebeurs. „We verliezen hier ons woonge not

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

Markante oude boerenschuur blikvanger in Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - Blikvan ger aan de buitenkant van het fraaie Schuddebeurs op Schouwen-Duiveland, is de zwarte landbouwschuur op de hofstede van J. M. Geluk: Weelzicht. De witte lijsten van deurtjes en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

treekroman door Gera Wageningen ver landgoed Rosegaert in Schuddebeurs ... Over de buitens in Schuddebeurs was niet veel bekend, over die in Walche ren veel meer. Vandaar dat in het boek de familie Van der Lek Boeije veelvul dig contact heeft met het gezin Van Borrendamme

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 59

'Voor de kant' in Schuddebeurs ... Schuddebeurs is een zeeman neer gestreken. Willem Uittenbogaard ligt daar 'voor de kant'. Zeemans jargon, dat voor de 67-jarige Uitten bogaard en zijn vrouw Lydia zo vanzelfsprekend is dat ze de uit drukking op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Duurst af in Noordgouwe en Schuddebeurs ... Van alle huizen die vorig jaar in Zeeland werden verkocht, le verden die in Noordgouwe en Schuddebeurs naar verhou ding het meest op. Daar werd gemiddeld 2888 euro per vier kante meter

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Wie droomt er nou niet van die buitenplaats in Schuddebeurs? ... Zijn buitenplaats, Mon Plaisir in Schuddebeurs, is dan ook een sprookje om te zien. Dat vindt Schorer zelf ook nog steeds. ,,Elke ochtend ga ik met een kopje koffie aan de voorkant zitten en dan ge

| Schouwen's Badcourant | pagina 7

Tweede boek in trilogie over Schuddebeurs is uit ... Ze was ontegenzeglijk de meest be sproken jongedame uit het gehucht Schuddebeurs, dat mooie beboste dorp onder de rook van Zierikzee waar Rosegaert stond, het landgoed waar ze was opgegroeid en het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Nieuwe wegen tussen Zierikzee en Schuddebeurs geprojecteerd. ... . Koning van de Provinciale Waterstaat heeft een toe lichting gegeven op de werkzaamheden, die aan de wegen worden verricht, in het bijzonder over het gedeelte ZierikzeeSchuddebeurs, en meegedeeld, dat het

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Eigentijdse architektuur komt voortaan uit Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS, 13-3. „Een gebouw is een ge bruiksvoorwerp; het moet funktioneel zijn en verder is het heel belangrijk dat het goed past in de omgeving. Dat het daarnaast ook nog mooi kan zijn is

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Ondernemersprijs voor hotel in Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - „We zijn nooit trendgevoelig geweest, maar we letten wel op de wensen van de klant," zegt Jan Arkenbout, eigenaar van Hostellerie Schuddebeurs in de gelijknamige plaats op Schouwen