Krantenbank Zeeland

HomeSearch

19 resultaten gevonden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

waarin Café en Winkel, met smederij en daarin aanwezigen inventaris, erf en tuingrond te Schuddebeurs, ge meente Hontenisse, kadaster sectie G 1696, groot 12,13 aren (82 roeden).

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

te Schuddebeurs, kad. Hontenisse, sectie G nos 533 en 1680. ... te Schuddebeurs, in erfpacht bij Schelfhout, Burm, wed. v. d. Klooster en van Itegem. Te bevragen ten kantore van notaris PYLS te Hulst, Markt C 21. 31

| Zeeuwsche Koerier | pagina 4

van EEN WOONHUIS met Stal en verder a&DbebOOrOD, Erf en Boqw- land te Schuddebeurs, gém. Honte- nisse, ter grootte van 65.80 aren (1 gem. 143 roeden), eigendom van den Heer J. F. KOUIJZER, op

| Zeeuwsche Koerier | pagina 4

van EEN WOONHUIS met Stal en verder aanbehooren, Frf en Bouw land te Schuddebeurs, gem. Honte- nisse, ter grootte van 65.80 aren (1 gem. 143 roeden), eigendom van den Heer J. F. KOUIJZER, op

| Zeeuwsche Koerier | pagina 4

waarin Café en Winkel, met smederij en daarin aanwezigen inventaris, erf en tuingrond te Schuddebeurs, ge meente Hontenisse, kadaster sectie G 1696, groot 12,13 aren (82 roeden).

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

van EEN WOONHUIS met Stal en verder aanbelioorea, Erf en Bonw- l&nd te Schuddebeurs, gem. Honte- nisse, ter grootte van 65.80 aren (1 gem. 143 roeden), eigendom van den Heer J. F. KOUIJZER, op

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De uitslag was: 1 Van de Klooster, 2 De Boy, 3 Vernimmen, allen van Schuddebeurs, 4 Jan- sens, N Namen, 5 De Rouck, Hulst, 6 Seghers, Clinge, 7 Francken, Schuddebeurs, 8 De Bruijn, 9 De Wilde, beiden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

Inplaats van de aftredende districtsbestuurs leden te Zierikzee, Renesse en Kruiningen wer den benoemd, resp. Mvr. der Weduwen-van Oeveren te Schuddebeurs bij Zierikzee, de heer J. M. de Nooyer te

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

waarin Café en Winkel, met smederij en daarin aanwezigen inventaris, erf en tuingrond te Schuddebeurs, ge meente Hontenisse, kadaster sectie G 1696, groot 12,13 aren (82 roeden).