Krantenbank Zeeland

HomeSearch

226 resultaten gevonden

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

Dr Becker betrok hierna in zijn toe spraak de kerkeraad, de Classis Zierikzee, die door Ds Schuddebeurs van Brouwers haven was vertegenwoordigd, de gena- buurde kerken in ons ressort, de bevesti ger ... Namens de kerkeraad en de gemeente werd gesproken door br. K. B. Bij de Vaate, Ds Schuddebeurs namens de Clas sis, br. Bakelaar namens de kerk van den Bommel, Ds Lindeboom namens de kerk van

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Ds P. L. Schuddebeurs Ds C. A. Wielemaker Ds A. Schippers Ds H. L. van Aller Ds P. Melse Ds A. J. Radder Dr J. H. Becker Ds J. H. Meijer Ds P. L. Schuddebeurs Ds T. Kamper Kersten, Bed. H. Av. en ... Ds. P. L. Schuddebeurs te Brou wershaven, die door de classis Zierikzee is benoemd tot ziekenhuis- en evangelisa tie-predikant, zal daarnaast ook zijn ge meente blijven dienen. Wij maken tevens

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

Voor het eerst was er een rapport over het werk van de nieuwe predikant voor de doven, ds P. L. Schuddebeurs. Hij is thans bezig heel Nederland te verkennen en hij kwam reeds herhaaldelijk gevallen ... uiterst moeilijke opgave, temeer om dat de communicatiemogelijkheid technisch gezien nog altijd zeer gebrekkig is. Ds. Schuddebeurs leidt 'regelmatig kerkdien sten, doopdiensten en trouwdiensten voor doven