Krantenbank Zeeland

HomeSearch

7 resultaten gevonden

| Zelandia | pagina 4

De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer JOSEPHUS VAN MOL, landbou wer te Hontenisse (Schuddebeurs), op ... nabij Schuddebeurs, tegen Marinus Everaert.

| Zelandia | pagina 4

Het HOFSTEEQjE, zjjnde ebouwtn op en met 1.44.90 I A. (3 gemet 78 roeden) ERF en WEILAND aan der. Zelldijk te Schuddebeurs, benevens 4 92.60 H.A. (11 gem. 17 roe- den) BOUW- en WEILAND In drn

| Zelandia | pagina 2

E. VAN DAMME en ALPH. yE2tt9EVEn' «^n^CRLÈ^e^leverhnE" LANS, Noordstraat, Wed. J. A. HIEL en O. SPONSELEE te Klevermue, h iflNKFRS Kuitaart 1. F. KOUIJZER, Schuddebeurs, Wed. J. SMET eii ALOYS

| Zelandia | pagina 3

De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Honienisse, zal ten verzoeke van den heer JOSEPH US VAN MOL, landbou wer te Hontenisse (Schuddebeurs), op ... nabij Schuddebeurs, tegen Marinus .Everaert.

| Zelandia | pagina 2

M. C. Steendijk Az. te Stavenisse voor de merrie Ada L. de Vlieger te Schudde- beurs voor de merrie Flora; A. J. Akker mans te St.-Annaland voor de merrie Ma dam L. de Vlieger te Schuddebeurs voor de