Krantenbank Zeeland

HomeSearch

144 resultaten gevonden

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Zierikzee. Twee-jarige merries (kleine maat): 1. Wally van Bantum, J. J. Ge luk, Schuddebeurs (bij Zierikzee); 2. Ve ra van Groenhil, S. J. Gast, Duivendijke; 3. Ada, P. J. v. Schelven, Dreischor. ... Ouwerkerk, J. Romijn Czn., Ouwerkerk; 5. Oda v. Steenzwaan, A. J. Steendijk, Nieuwerkerk; 6. Mina van Ruimzicht, Gebrs. v. d. Za$e, Nieuwerkerk; 7. Tilly v. Bantum, J.1 J. Geluk, Schuddebeurs; 8. JCBiana v. d

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

gesteld tot rijksveldwachter M. v. Schaik thans rijksveldwachter-jachtopziener te Schuddebeurs (gem. Noord gouwe;; ter standplaats Kwadenclamnie J. Warrens, thans marechaussee te Hontenissc; ver plaatst met ... 1 Dec. 1916, de rijksveld wachter-brigadiers M. J. Jonker, voor noemd van .Re ness© naar Middelburg; de rijksveldwachter A. de Moor van Arniemluiden naar Vee reM. van. Schaik van Schuddebeurs naar

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

De minister van justitie stelde aan tot rijks-veldwachter 2e klas (brig.) M. J. Verhoek, rijksveldwachter 3e kl. (brig-tit.l opz. der jacht en visscherij te Schuddebeurs (Noorilgouwe) tot rijks veld ... w. 3e kl. (jacht- opz.J. Vermeulen, gemeente en onbezoldigd rijksveldw. te Barneveld (standplaats Schud debeurs) en verplaatst de rijksveldw. 2e ld. M. .1. Verhoek (brig.) voornoemd, van Schuddebeurs

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Ada van Ruimzicht, eigen. C. Steen- dyk, Nieuwerkerk; Mina van Bettewaar- de, eig. A. A. Vis, Nieuwerkerk B 53, post ZierikzeeCaria v.. d. Tol, eig. L. v. Gastel, Schuddebeurs B 85; Nanny v. d ... Spaansche Zee, eig. idem; Olga, eig. L. Deïst, Oosterland; Uline v. Bantum, eig. J- J. Geluk, Schuddebeurs; Vera v. Bantum, eig. idemCora v. Grol, eig. J. L. Hoogenboom, Renesse; Mina, eig. Gebr. J. J. en J

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Langs den zeedijk door de weidestreek naar Serooskerke, Burgh, het mooie Haam stede, Renesse, Ellemeet, Scharendijke, Brouwershaven, Zonnemaire, NoordgoU- we, Schuddebeurs, Zierikzee terug'. Over 't ... algemeen vielen de gewassen mede, .zoowel stand als ziekten en weinig on kruid. De tweede fietstocht werd onder nomen van Zierikzee naar NieUwerkerk, Dreischor en Schuddebeurs, om te eindi gen voor de tweede