Krantenbank Zeeland

HomeSearch

98 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

ruimer agrarisch terrein op ons zouden kunnen nemen. Angstval lig en opvallend valt het gehucht Schuddebeurs buiten de nieuwe grenslijnen, terwijl in het vorige plan Schuddebeurs bij de gemeen te Hulst ... gevoegd was. De bewo ners van Schuddebeurs zijn volko men vergroeid met Hulst, kerke lijk (het is parochie Hulst), op on derwijsgebied, voor inkopen, cultu reel enz. Zonder overdrijving kun nen we zeggen

| de Vrije Zeeuw | pagina 10

het aanbrengen van asfaltverharding meU behorende werken op de Kloosterweg Schuddebeurs/Noordgouwe, gedeelte vi| de weg Zierikzee-Zonnemaire, no. 3 van I secundair wegenplan 1968.

| de Vrije Zeeuw | pagina 25

dijk. Bruinisse, Deltastraat. St.-Annaland, Hoenderweg. St.-Maartensdijk, Oostsingel. Renesse, Laone 32. Schudde- beurs, CR „Schuddebeurs", Donkereweg 35. ... WATERFIETSEN: Schudde beurs, CR „Schuddebeurs", Donkereweg 35.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

De voetbalwedstrijd voor de jongens tussens Schuddebeurs en 't Jagertje werd door Schuddebeurs met 10-1 ge wonnen. De wedstrijd 't Ja- gertje-Söhuddebeurs werd door 't Jagertje met 3-1 ge. wonnen ... . Bij de jeugd won 't Jagertje mét touwtrekken, bij de heren Schuddebeurs. Zater dagavond werd er een bijzon der plezierig buurtfeest gehou den. waaraan ongeveer 150 mensen meededen. De bolk, hoofdprijs

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

SCHUDDEBEURS/BREDA/TILBURG. In het verkeer zijn het afgelopen weekeinde alleen al in Brabant en Zeeland tenminste acht doden gevallen. Het ernstigste ongeluk deed zich gistermiddag voor in het ... Zeeuwse Schuddebeurs (gem. Brouwershaven), waar drie man nen de dood vonden in een sportwagen.

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Gebr. Kerckhaert, Nieuw NamenClinge H. de Maat, Stoppeldijk, en Hon. Kerckhaert, Breda Al. Serrarens, Ossenisse R. O. Buijsse, Graauw, Schelfhoutshoek Jos. F. de Waal, Hontenisse, Schuddebeurs René A ... Hontenisse, Hoefkensdijk P. J. Boënne, Graauw, en Hon. Buijsse, Biervliet René Cornelissens, Hontenisse, Terhole Jos. F. de Waal, Hontenisse, Schuddebeurs Al. Serrrarens, Ossenisse

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

■12 Wijk A no 1 t/m 125 ■15 Wijk A no 126 t/m 200 12 Restant wijk A 15 Wijk B no 1 t/m 75 12 Restant Wijk B 15 Wijk C 12 Wijk D, E en F 15 Schuddebeurs en Jagertje

| de Vrije Zeeuw | pagina 15

SCHUDDEBEURS Een personen auto bestuurd doar J'. H. L. uit Zie- rikzee en met als inzittenden acht jongelui reed in Schuddebeurs tegen een uit een weiland uitgebroken paard. Door de aanrijding kwam

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

De minister acht tal van inge brachte bezwaren tegen dit voor stel niet zwaar genoeg wegen om zijn standpunt te herzien. De wens van Zierikzee met zijn teruglopende bevolking om Schuddebeurs voor ... uitbreidings plannen te verwerven acht hij niet relevant en ook niet in over eenstemming met het agrarisch karakter van Schuddebeurs. Dat Dreischor dank zij steun uit h"t Rampenfonds betere gemeente lijke

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

4e prijzen: Baron v. Zuiddorpe. eig. M. A. B. Puijlaert, Zuiddor pe, Nico v. Schuddebeurs, eig. J. Asselman, Hontenisse. en Joep v. Melo, eig. C. Boënne, Graauw. Merries van 1 jaar, grote maat. ... 2e pr. Trees van Schuddebeurs, eig. J. Asselman, Hontenisse; 3e pr. Azura v. Willemstad, eig. Kindn. F. de Jonge, Zaamslag.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

SCHUDDEBEURS. ... Staatsbosbeheer heeft het 15 ha grote landgoed „Mon plaisir" te Schuddebeurs, op Schouwen, aangekocht, met de bedoeling et- een wandelpark van te maken.

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Jac. de Putter Pzn, Axel Al. Serrarens, Ossenisse A. J. v. d. MeulenBecu, IJzendijke Jos. F. de Waal, Schuddebeurs—Hontenisse, ... Hon. Kerckhaert, Breda Gebrs. Buijsse, Biervliet Adr. J. Catseman, Biervliet Joh. de Feijter Johzn, Schoondijke Jos. F. de Waal, Schuddebeurs,

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Dezelfde groep werd vrijdag te Schuddebeurs in Hulst aan gehouden op aanwijzing van de bejaarde mevrouw V. de B„ die eveneens bezoek van de vrou wen kreeg maar inplaats van op hun verhaal in te gaan

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

HULST Veertig jongeren uit Hulst en omgeving hebben een deel van het kerstfeest gevierd in een voormalige smidse aan de Zandstraat in het buurtschap Schuddebeurs onder Hulst. Een van de voornaamste

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Schuurbal De katholieke platte lands-jongerenafdeling Terhole hou den zaterdag een „schuurbal" in de bekende schuur te Schuddebeurs, met medewerking van „Romaco Disco'" Het bal begint om 8 uur.

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

13.30—15 Schuddebeurs en Jagertje Medegebracht dienen te worden alle tweede Distributie stamkaarten met bijbehoorende nieuwe inlegvellen. Zelfverzorgers dienen hun zelfverzorgersbescheiden mede te

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

De rechtbank te Middelburg heeft woensdagmorgen de 22- jarige vrachtwagenchauffeur C. J. V. uit Schuddebeurs op Schou- wen-Duiveland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenis straf van drie

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

't Hoogland 160114, eig. Al. Serrarens të Ossenisse; 5. Winston 161715, eig. D. Dekker te Axel; 6. Nico 162525, eig. C. Dekker—de Feij- ter te Hoek; 7. Brennus van Schuddebeurs 160705 eig. Al

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Grote maat: le pr. Trees van Schuddebeurs, eig. J. Asselman te Schuddebeurs; 2e pr. Bertha van Alstein, eig. H. J. de Waal te Graauw; 3e pr. Quinta van Coe gors, eig. P. A. P. Dieleman te Zaamslag; 4

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

. Zaamslag; 3a pr. Gertruda v. Heikant, eig. R. Doflemont, St. Jar steen; 3b pr. Jenny van Schuddebeurs, eig. Al. Serrarens, Ossenisse; 3c pr. Con- ny v. Zandberg, eig. Kinderen F. de Jonge. Zaamslag. ... . de Feijter -de Mul. Axel; 2< pr. Ankie v. Zuiddorpe, eig. M. A. B. Puylaert. Zuiddorpe: 2d pr. Frieda v. Schuddebeurs, eig. Kind. F. de Jonge. Zaam slag; 3a pr. Weijnanda v. d. Zwaan. eig. H. M. de

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Dinsdagmiddag brak bij de heer Meijs te Schuddebeurs onder de gem. Hontenisse brand uit in een stromijt, welke, mede met een vlakbij staande hooimijt, in vlammen opging. De gealarmeer de brandweer ... Zij zullen Donderdag 6 Mei om 10 uur des morgens uit Zierik- zee vertrekken. Vandaar gaat de reis via Schuddebeurs, Drei- schor, Noordgouwe en Zonne- maire naar Brouwershaven. Daar verblijft men van

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

De classis Zierikzee van de Geref. Kerken heeft Ds. P. L. Schuddebeurs te Brouwershaven benoemd tot evangelisatiepredi kant in haar ressort. Zij heeft hem o.m. opgedragen het zieken- huiswerk in ... Zierikzee en de sti mulering van het evangelisatie werk in het ressort van de classis Zierikzee. De arbeid van de gees telijke verzorging in de werk kampen wordt nu niet meer door Ds. Schuddebeurs verricht

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

C. J. Berrevoet Zierikzee, L. v.d. Bijl Zonnemaire, J. Deïst Zierikzee, L. J. v. Gastel Schuddebeurs, C. A. Hanse Bruinisse M. M. Hanse Keik- werve, C. O. J. Hendrikse Zierikzee, L. D. v. Klinken

| de Vrije Zeeuw | pagina 25

en rijke vogelbevoll Poortvliet, De Zuid-Westl (1,5 ha) weidelandsi^ Schuddebeurs, Mon Plaisir a Weelzicht (19 ha) bos me aangelegd wandelpark, vijvers bouw- en weiland. Serooskei ke, Schelphoek (73 ha

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

HULST In het Hulster buurtschap Schuddebeurs-Ja- gertje is gisteren een oude traditie in ere hersteld. Voor het eerst sinds 25 jaar reed er weer een gouden paar in sjees met paarden ter kerke. Buurt

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Zaterdagmiddag treden de veteranen van Terhole in het veld tegen een team van de voetbalclub Terhole. Er wordt gespeeld op het terrein te Schuddebeurs om 13.30 u. Na afloop is er een gaaibolling bij

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

HULST Een felle uit slaande brand heeft gistermor gen in korte tijd een Iand- bouwschuur in het Hulster buurtschap „Schuddebeurs" volledig in de as gelegd. De ooorzaak is waarschijnlijk hooibroei. De

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

stad. Maar het plaatsen van een bord „verplichte rijrichting" op de plaats waar de Schuddebeurs- straat op de Dam uit komt, lijkt toch wel een beetje overdreven. Zelfs een fiets'er kan maar met moeite