Krantenbank Zeeland

HomeSearch

144 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 7

De grootste harbeplanting zal wel in Schuddebeurs en omgeving ge schieden. Schuddebeurs ligt op een zandrug midden op het eiland, die bij: de inundatie droog bleef. Het leek eerst of de boomen in de ... bps- schen en buitens van Schuddebeurs van het zoute grondwater, dat daar, hoewel het gebied niet on derliep, onder de grondoppervlakte toch veel hooger stond dan anders, geen schade hadden ondervonden

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 4

dervangen. Evenwel zal het alge meen belang moeten voorgaan. Het uitbreidingsplan voor het gedeelte bij Noordgouwe vindt geen bezwaar bij den raad. Tegen het deel te Schuddebeurs oppert dihr. Ren tier ... ernstige bezwaren. Met name de plaats waar t.z.t. de valkswiouita- gen zullen worden gebouwd, acht hij zeer ongelukkig gekozen, terwijl daarvoor veel betere plaats, het aan zien van Schuddebeurs dan meuia