Krantenbank Zeeland

HomeSearch

202 resultaten gevonden

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Dullaertpolder, nabij Schuddebeurs, kadaster sectie G nos 460, 460bis, 461, 471, 481 en 482, palende aan de eigendommen van de heeren A. J. Baillauw c. s., P. A. van Gaveren en H. P. van Haelst. ... A1 deze goederen zijn in pacht tot het rooven van den oogsl 1898 bij de weezen Krieckaert, landbouwers Schuddebeurs, Hontenisse, ad 422,79 'sjaars, lasten voor eigenaars rekening.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Na afloop der vergadering werd de voorgenomen rijtoer aangevangen met 49 rijtuigen langs Kerk- werve, Noordgouwe, de zuivelfabriek bij Zonnemaire naar Dreischor en keerde men, langs Schuddebeurs met ... Op Schuddebeurs was den leden nog een ver- rassing bereid, waar zij werden onthaald door den voorzitter der afdeeling den heer B. G. van der Have, die zijn 25jarig jubile herdacht als bestuurs- lid

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

9de Koop. 45 R. 10 E. DIJK, in den 8sten gang van den Dullaartpolder, beplant met on- ceveer 150 Kanada Boomen en 80 Tronken be-innende nabij Schuddebeurs, aan het Hoefte bewoond door de Kinderen ... Dijkloopende van Schuddebeurs naar het Jagertje, beginnende voor dit gedeelte aan het Hoefje bewoond door de Weduwe Penin den^ Dullaartpoldertot het einde van den 12den Koop.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

9de Koop. 45 R. 10 E. DIJK, in den 8sten can- van den Dullaartpolder, beplant met on geveer 150 Kanada Boomen en 80 Tronken beginnende nabij Schuddebeurs aan het Iloefje bewoond door de Kinderen ... Dijkloopende van Schuddebeurs naar het Jagertje, beginnende voor dit gedeelte aan het Iloefje bewoond door de Weduwe Pen, in den Dullaartpolder, tot het einde van den 12den Koop.