Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - tijdschriften | pagina 6

waren al weer van bomen voorzien en ook is het heel jammer, dat het gebied van de landgoederen bij Schuddebeurs ten Noorden van Zierikzee ten slotte toch nog is on dergelopen, nadat dit deel van het ... gemaakt en is door een flink stuk werk een streep gehaald, maar bo men moeten nu eenmaal vele jaren van groei doormaken eer ze een landschap werkelijk stofféren; bij Schuddebeurs groeide de aanplant