Krantenbank Zeeland

HomeSearch

534 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 9

;EDEPUTEERDE STATEN NA CONCLAAF IN SCHUDDEBEURS: ... uitkomsten van het tweedaagse conclaaf dat Gedeputeerde Sta ten in Schuddebeurs hielden over de financiële vooruitzichten voor de komende jaren. Dat beraad leverde in grote lijnen overeenstemming op

| de Stem | pagina 3

Gouden bruiloft op Schuddebeurs ... yANDAAG is het groot feest op Schuddebeurs, dat behoort tot het grondgebied van de gemeente Hontenisse, maar kerkelijk valt onder de parochie Hulst. Het echtpaar Jan van Kerckhoven- de Rijck herdenkt

| de Stem | pagina 3

Feest op Schuddebeurs ... echtpaar Jan van Kerckhoven- ae Rijck op Schuddebeurs is een feest geworden, waaraan de gehele buurtschap heeft meegedaan.1

| de Stem | pagina 3

Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - Zater dagavond is te Schuddebeurs, nabij Zierikzee, de 34-jarige S. Westerweel om het leven ge komen. De heer Westerweel reed in een busje over de Pro- vincialeweg in de richting Zie

| de Stem | pagina 9

BIJ EEN VOGELKENNER OP SCHUDDEBEURS ... QE BOMEN MOESTEN 'S ZOMERS eigenlijk kaal zijn en in de winter bladeren hebben, dan kon je beter zien zegt Alb. de Cauwer, die op Schuddebeurs woont en een verwoed vogelliefhebber is. We zijn eens

| de Stem | pagina 2

De bok op Schuddebeurs ... ander te doen sneuvelen. De vastegang was naar Schuddebeurs, waar volgens oude lo- telingentraditie de bok werd uitgela ten. Hoe men soms probeerde het dier weg te steken, het werd altijd gevonden en met

| de Stem | pagina 2

Op de Zeildijk en op Schuddebeurs zullen op 1 en 9 Juni diamanten paren zijn ... Len kwartiertje later stappen we bij het tweede diamanten paar bin nen, die in Schuddebeurs wonen in het Kwaadstraatje. Hier worden we allervriendelijkst ontvangen door moe der Franken, die met een

| de Stem | pagina 29

Schuddebeurs ... DE WONINGBOUWVERE NIGING Schuddebeurs, ge rund door het voormalige Hulster PvdA-raadslid B. Martens, wil de rabobank in Larnswaarde vertimmeren tot aPPartementsgebouw. De zaak kwam deze week in de

| de Stem | pagina 4

Van Zeil in Schuddebeurs ... In CD/Aktueel, het CDA- partijblad, doet Van Zeil op getogen verslag over zijn vakantie, die hij uiteraard in eigen land doorbracht. Van Schuddebeurs tot Smeerling liet hij zich over weldigen door

| de Stem | pagina 7

DE GROOTSTE herbeplanting zal wel in Schuddebeurs en omgeving geschieden. Schud debeurs ligt op een zandrug midden op het eiland, die bij de Inundatie droog bleef. Het leek eerst of de boomen in de ... bosschen en buitens van Schuddebeurs van het zoute grondwater, dat daar,, hoewel ril! gelded niet onderliep, on-

| de Stem | pagina 2

Verkeers- dode in Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - Zater dagavond is te Schuddebeurs, nabij Zierikzee, de 34-jarige S. Westerweel om het leven ge komen. De heer Westerweel reed in een busje over de Pro- vincialeweg in de richting Zie

| de Stem | pagina 13

SCHUDDEBEURS - Staatssecretaris J. van der Reijden houdt vast aan de sluiting van het Hulster ziekenhuis. ... heidszorg. Plaats van ontmoe ting was Schuddebeurs op Schouwen-Duiveland. Ook de commissaris van de koningin, C. Boertien, de inspectie voor de Volksgezondheid in Zee land en een ambtelijke staf, waren bij

| de Stem | pagina 11

[SCHUDDEBEURS - Een goed woon- en leefkli- naat is voor de toekomst van Zeeland even be langrijk als de vanouds bekende 'trekpaarden jvan de economie' (industrie, toerisme, landbouw). ... emet een mengeling van arg- Iwaan en nieuwsgierigheid te gemoet geziene toekomstver kenning vond gisteren en maandag plaats tijdens de na- laarsconferentie van GS in Schuddebeurs. Het voorberei

| de Stem | pagina 5

SCHUDDEBEURS weet hoe zoiets moet ... F\e buurtfeesten werden een reuze succes. Bijzonder voor Jagertje, dat door een 32 overwinning op Schuddebeurs in het bezit bleef van de wisselbeker, waarom steeds bij dergelijke gelegenheden

| de Stem | pagina 2

A. GelukSchuddebeurs in bestuur Cebeco ... DEN HAAG (ANP) Tot bestuurslid van „Cebeco", nationale coöperatieve aan- en verkoopvereniging voor land- en tuinbouw, is gekozen de heer A. M. Ge luk te Schuddebeurs. Hij volgt de heer P. J. Bom te

| de Stem | pagina 15

I Be heer Dieleman was tot aan IP pensionering landbouwer, r laatste jaren op een boerderij Jiffi buurtschap Schuddebeurs, "rhet echtpaar nu nog woont, rouw Dieleman vindt daar bobby in het verzorgen

| de Stem | pagina 28

Schuddebeurs ... DE WONINGBOUWVEI NIGING Schuddebeurs, rund door het voormal Buister PvdA-raadslid Martens, wil de rabobank hamswaarde vertimmeren aPpartementsgebouw. ?3ak kwam deze week in Rontenisser gemeentera

| de Stem | pagina 16

Geboren te Tavistock (G.-B.) 11 juni 1942. Overleden te Schuddebeurs 23 december 1995. ... 4317 MD Schuddebeurs, Weltevree 3. De crematieplechtigheid zal plaastvinden donderdag 28 december om 13.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3.

| de Stem | pagina 10

Op 17 november 1958 verzorgde u de verhuizing van mijn inboedel van Schuddebeurs, gemeente Noord- gouwe (op Schouwen-Duiveland) naar Amersfoort. Bij deze moge ik u mijn grote waardering uitspreken

| de Stem | pagina 13

zal op dinsdag 30 maart a.s. vanaf 9.00 uur 's morgens ten verzoeke van Mevrouw L. de Cock te Hulst, aan en bij het pand Zandstraat 69 te Hulst (Schuddebeurs)

| de Stem | pagina 27

Ginsterveld, Hóstellerle Schuddebeurs, camping International, fark Port Greve/Gnevelingenverhuur, caravancentrum Schouwen-Duiveland, Streek VW en Promotie Schouwen-Duiveland, WV Schouwse Kust, Best Western

| de Stem | pagina 35

Een foto uit 1925. Het dorsen van tarwe onder Schuddebeurs. ... Neeüe Smit-Kroes maakt zich tegen woordig sterk voor tolheffing op onze autowegen. Het is geen nieuw idee. Het plaatsje Schuddebeurs op Schouwen heeft tot 1932 een eigen 'opoe tol' ge

| de Stem | pagina 6

koop, als nieuw, loopt op de minuut. Voor minder dan de helft van de prijs. Vink. Axelse- straat 10, tel. 2165, Terneuzen. Te koop bolière. Te bevragen bij J. Schelfhout, Schuddebeurs, Kwaadstraatje

| de Stem | pagina 10

daarl Schuddebeurs en naderhand der artillerie- Na 27 Dece weer eenmaa December de zee begonnei verzocht ons te ontzien. E er rekening den, doch da in het geheel handelden en ta) reeds en naar de ande Op