Krantenbank Zeeland

HomeSearch

33 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 4

WERKPLAATS, hoge zoom 173. RILLAND BATH: D.H.Z. QUIST'NIX, hoofdw. 7. SAS VAN GENT: VERSCHELDEN, kloosterl. 51. SCHOONDIJKE: v. LARE, damstr. 1 SCHUDDEBEURS: MOL. kloosterw. 44. SLUIS: MALDEGEMv. BOGAARD, l

| Scheldebode | pagina 18

WERKPLAATS, hoge zoom 173. RILLAND BATH: D.H.Z. QUIST'NIX, hoofdw. 7. SAS VAN GENT: VERSCHELDEN, kloosterl. 51. SCHOONDIJKE: v. LARE, damstr. 1 SCHUDDEBEURS: MOL, kloosterw. 44 SLUIS: MALDEGEMv. BOGAARD. I

| Scheldebode | pagina 7

WERKPLAATS, hoge zoom 173 RILLAND BATH: D.H.Z QUIST NIX, hootdw 7. SAS VAN GENT: VERSCHELDEN, kloosterl. 51 SCHOONDIJKE: v LARE, damstr. 1. SCHUDDEBEURS: MOL. kloosterw 44 SLUIS: MALDEGEM v. BOGAARD. I

| Scheldebode | pagina 4

zoom 173. RILLAND BATH: DHZ QUIST NIX. hooldw 7 SAS VAN GENT: VERSCHELDEN, kldosterl 51 SCHOONDIJKE: v LARE. damstr 1 SCHUDDEBEURS: MOL, kloosterw 44 SLUIS: MALDEGEM v BOGAARD l.wolstr. 4 SLUISKIL

| Scheldebode | pagina 8

WERKPLAATS, hoge zoom 173. RILLAND BATH: D.H.Z. QUIST'NIX, hoofdw. 7. SAS VAN GENT: VERSCHELDEN, kloosterl. 51. SCHOONDIJKE: v. LARE, damstr. 1 SCHUDDEBEURS: MOL, kloosterw. 44 SLUIS: MALDEGEMv. BOGAARD, l

| Scheldebode | pagina 6

: DE WERKPLAATS, hoge zoom 173 RILLAND BATH: D.H.Z. QUIST'NIX, hoofdw. 7. SAS VAN GENT: VERSCHELDEN, klooster! 51. SCHOONDIJKE: v. LARE, damstr. 1 SCHUDDEBEURS: MOL, kloosterw. 44 SLUIS: MALDEGEMv

| Scheldebode | pagina 10

WERKPLAATS, hoge zoom 173. RILLAND BATH: D.H.Z. QUIST'NIX, hoofdw. 7. SAS VAN GENT: VERSCHELDEN, kloosterl. 51. SCHOONDIJKE: v LARE, damstr. 1 SCHUDDEBEURS: MOL. kloosterw. 44. SLUIS: MALDEGEMv. BOGAARD, l

| Scheldebode | pagina 19

, kanaalstr. 22. RENESSE: DE WERKPLAATS, hoge zoom 173. RILLAND BATH: D.H.Z. QUISTNIX, hoofdw. 7. SAS VAN GENT: VERSCHELDEN, kloosterl. 51. SCHOONDIJKE: v LARE, damstr. 1. SCHUDDEBEURS: MOL, kloosterw. 44

| Scheldebode | pagina 2

Zondagavond 'deed in de Geref. kerk Ds. A. J. L. Hoogkamer zijn intrede als predikant. Ds. Hoogkamer werd in de morgendienst bevestigd door zijn oom, Ds. P. L. Schuddebeurs uit Dender leeuw (België ... ). Ds. Schuddebeurs hield zijn predikatie over Prediker 11 1, „Werpt uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen". In de intrededienst sprak Ds. Hoogkamer uit 1 Thim. 2 en 6, „Want er

| Scheldebode | pagina 15

Schuddebeurs. Er zijn onder andere foto's en prentbriefkaarten te zien van de stromvloed 1953 in Dreischor, de installatie van de burgemeester van Noordgouwe in 1956, buitenplaatsen en villa's in Schuddebeurs

| Scheldebode | pagina 1

Neem nu de Schuddebeurs- straat, een zijstraatje van de Kuiperspoort. Altijd gedacht dat je daar vroeger geld uit de zak werd geklopt. Maar schud- debeurs blijkt afkomstig van het Kloveniersgilde

| Scheldebode | pagina 7

Niet iedereen kon de Zeeuwse dracht waarderen. Het werd wel 'vreemde navolging' ge noemd of 'verstard'. Alsof de meisjes in Hulst en Arnemui- den, in Schuddebeurs en Axel niet ijdel waren. Ze hadden

| Scheldebode | pagina 5

Zondag gaat het van Goes naar Schuddebeurs bij Zierik- zee waar staatssecretaris Van Zeil bij de plaatselijke Hostel- lerie de dopingcontrole zal uit voeren. De slotdag, maandag 8 juli voert van ... Schuddebeurs naar Vlissingen. Om twaalf uur staat de fietsers bij cam ping de Schotsman in Kam perland dan een tijdrit over vijf kilometer te wachten.

| Scheldebode | pagina 5

dorpsgezicht en is dit jaar uitgeroepen tot bloemendorp. Voorafgaand aan het bezoek worden de Tuinen van Weelzicht in het naburige Schuddebeurs bezocht. Het middagprogramma duurt van 12.15 tot 18.15 uur of van

| Scheldebode | pagina 7

DiStichting Educatief Toerisme Zeeland Oranjezon houdt za- tedag 31 mei van 9.00 tot 16,30 uur een buitenschilderdag in ddTuinen van Weelzicht in Schuddebeurs op Schouwen-Dui- veand. Deze dag staat

| Scheldebode | pagina 13

legen Westhoek en de „corri dor" Schuddebeurs- Zonnemaire stond onder water het besluit om de autonome waterschappen in één groot waterschap Schouwen- Duiveland te laten opgaan. Het heeft nog tot 1959

| Scheldebode | pagina 21

.06; Schuddebeurs - 16.10; Zierik- zee - 16.14; Zeelandburg - 16.24; Kats - 16.37; Wilhelmi- nadorp - 16.42; Goes (Zwem bad weg) 16.5663; Goes (Berg weg) 16.56; Kapelle - 17.02; Wemeldinge - 17.10; Katten dijke - 17

| Scheldebode | pagina 9

Op de 86-ste plaats vinden we Hostellerie Schuddebeurs. Dit klassieke adres verkeerd al enige jaren in de onderste regionen van de Top-100. Maar er komt beweging in 'Lekker' sluit een snelle stij

| Scheldebode | pagina 5

stapplaats. Dan voert de tocht verder langs Zonnemaire, Dreischaor en Schuddebeurs naar Zierikzee. Hier wordt ge stopt voor een stadswandeling en een bezoek aan het Graven steen. Via de Zeelandbrug

| Scheldebode | pagina 3

Geref. Petruskerk Paul Kru- gerstraat, 9.30 ds. P.L. Schud- debeurs van Wezep, 19 ds W.J. Genuit. Open Hof Paau- wenburg 9.30 ds. J.H. Har meijer, Breda, 17 ds. P.L. Schuddebeurs.

| Scheldebode | pagina 2

Zondag 18 maart hoopt kand. A. J. L. Hoogkamer des namiddags 5 uur in trede te doen in de Geref. kerk, na in de morgendienst te zijn bevestigd door Ds. P. L. Schuddebeurs te Denderleeuw.

| Scheldebode | pagina 5

Maandag 22 juli - 12.05 uur: Ac tualiteiten en achtergronden; 12.25 uur: Omroep Zeeland Tour Journaal; 12.30 uur: Weerpraatje; 12.35 uur: Wegwies in de zomer; 12.50 uur: Tip van de WV in Schuddebeurs