Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Opbouw | pagina 3

Voor de polders Velgersdijk en Oud- en Nieuw- Schuddebeurs op Voorne en Putten, alsmede voor de Molen-, Zegen- en Portlandpolders op IJssel- monde is men met de opmetingen gereedgekomen