Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23 resultaten gevonden

| Onze Eilanden | pagina 3

Witte hyaciDthen. le pr. Marie A. Ribbe, Francois Bouman. 2e pr. Jacob W. Schuddebeurs, Francine Schuddebeurs, Jacob M. v. Oudenaarden 3e pr. Adriana van Rij, Anna Passenier, Metta Kruyt. z. e. v ... . van Ry, Arendje A Patyn, Francina Schuddebeurs.

| Onze Eilanden | pagina 5

de wed. Schuddebeurs een prettigen indruk maakte. Medewerking is verleend door de Brielsche Mandoline club, de Muziekvereni ging en een kwartet uit het Brielsche strijk orkest. Tydens de ... III Blauwe druifjes( Muscari Botroyoides.) le prys: Jacob W. Schuddebeurs.

| Onze Eilanden | pagina 10

le Prijs: Pietertje A. Peters; 2e Prijs:' Jan van der Does; Pietertje A. Klok; 3e Prijs: JacobSchuddebeurs; BeppieBlokland; Helena J. P. G. van der Velde; Zeer eer volle vermelding: Grietje Hagen ... Schuddebeurs.

| Onze Eilanden | pagina 3

. Allereerst noe men wij den wagen van Floralia zelf, welke kwistig getooid met oranje een schitterend effect opleverde. Vervolgens de wagen van den kweeker den heer Schuddebeurs Tinte bij Brielle getooid in de ... Groep IV. (versierde wagens) le prijs, P. Schuddebeurs.

| Onze Eilanden | pagina 2

. Allereerst noe men wij den wagen van Floralia zelf. welke kwistig getooid met oranje een schitterend effect opleverde. Vervolgens de wagen van den kweeker den heer Schuddebeurs Tinte bij Brielle getooid in de ... Groep IV. (versierde wagens) le prijs, P. Schuddebeurs.

| Onze Eilanden | pagina 1

Droevige dood. Op het gehucht het Jagertje onder Hontenisse, had in 't laatst der vorige week een ernstig ongeluk plaats. Zekere S., een 17-jarige jongeling, knecht by Willems te Schuddebeurs, zat op

| Onze Eilanden | pagina 5

electrische Mij. Voorne en Putten, Jirma Bergman, Berlijn, de bloemist P. Schuddebeurs bij Brielle enz. Kookdemonstratie^ op gas zullen gehouden worden, terwijl verschillende spelen werden uitgevoerd

| Onze Eilanden | pagina 5

Meisjes (beneden 12 j.) aardappelkoken le pc A. v. Dijk, 2e p. M. Mol. Hardloopen le p. M. Mol in 30 sec. 2e p. C. Korendorffer in 30% sec., 3e p. Fr. Schuddebeurs en M. v. d. Reijden in 30% sec.

| Onze Eilanden | pagina 5

- Door de Stemgerechtigde Ingelanden van den polder Oud-Schuddebeurs is besloten tot het stichten van een nieuwe polder bemaling; de Deutz-ruweolie-motor zal in het volgende voorjaar worden vervangen

| Onze Eilanden | pagina 3

•INGEN. Door Ged. Staten is aan ite Rotterdam vergunning verleend leggen en exploiteeren van een lingslijn ten behoeve vandestroom- ig van het gemaal „De Biersum" Ider Oud- en Nieuw-Schuddebeurs.

| Onze Eilanden | pagina 5

, Schuddebeurs, Serooskerke (Schou wen), Slikkerveer, Spijkenisse, Stampersgat, Standaardbuiten, Stavenisse, Stavenisse-veer, Steenbergen, Steenbergsche brug, Stougiesdijk (Greup), Strijen, Strijensas, Tholen

| Onze Eilanden | pagina 2

de halte Steenendijk (waardoor dê lijn westelijk van Schuddebeurs komt te liggen), van het baanvak station Zierikzee tot halte Tivoli en van een baaanvak nabij het emplacement Oos- terland.

| Onze Eilanden | pagina 3

te keeren. Theetuinen alsDintelsas. 11. Wijziging gemeenschappelijke „Torenboschje", „Scho.uwsche Boer" en regeling Vleeschkeurings-dienst. „Schuddebeurs" werden natuurlijk niet ver- j Het zoontje van