Krantenbank Zeeland

HomeSearch

31 resultaten gevonden

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

Brouwershaven Zonnemaire Noordgouwe Schuddebeurs Zierikzee Zxerikzee Sas Tivoli C.ipelle Nieuworkerk De Wereld Oosterland Blauwe Keet Bruinisse Zijpe ... Schuddebeurs 8,42 12,22 2,18 6,42 8,32 10,32 Noordgouwe 8,54 12,34 2,30 6,54 8,44 10,44

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

Noordgouwe 5,53 7,58 10,5 2,5 4,25 7,51 Schuddebeurs 6,5 8,10 10,17 2,17 4,37 8,3 Zierikzee 6,21 8,26 10,33 2,33 4,53 8,18 ... Schuddebeurs 8,42 12,22 2,18 6,42 8,32 10,32 Noordgouwe 8,54 12,34 2,30 6,54 8,44 10,44

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

V1ERPOLDERS. Bezorgd voor den a.s. winter, graaft men hier op verschillende plaatsen naar veen. Bij den een moet men 1 j 1 M., bij den ander wel 2 M. diep de klei er af steken. Bij PI. Schuddebeurs

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Op Donderdag 18 Juli 1918 v.m. 10 uur, ten heroerge van j. Dubel te Simonshaven, publieke verkooping van ruim 10 H.A. Tarwe in de polders Oud- en Nieuv/schuddebeurs, in 8 perceelen zooais is gekaveld.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

gebruiken Na een verblijf van ongeveer een half uur te Brouwershaven is toen gereden langs Zonne» maire, Dreischor en Schuddebeurs naar Zie» rikzee terug; waar de Koningklijke familie is gegaan aan boord van

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

Openbare Verkooping op Maandag 25 Juni 1923, 's avonds 7 uur (zomertijd) ten herber» ge van Johs. Dubel te Simonshaven, van 5 perceelen hooigras om ééns te hooien 4—46— 60 H.A. in Oud Schuddebeurs

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Christelijke school. De ver gadering werd bijgewoond door afge vaardigden uit Ziorikzee, Scharendijke en Schuddebeurs en door de leden der Meisjesvereeniging tot „Nut en Stichting" alhier. Verschillende

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

, Schiedam, Schipluiden, Schore, Schuddebeurs, Seroos kerke (Schouwen), Slikkerveer, Spijkenisse, Stampersgat, Standaardbuiten, Stavenisse, Sta- venisse-veer, Steenbergen, Ste'enbergsche brug Stougiesdijk

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Schuddebeurs kun nen getuigen, die door het luid gepraat en het gerinkel van het heele stel bij de Maandagsche waschtobbe vandaan werden gehaald. Maar spijt zullen er weinigen van gehad hebben. Want de

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Theetuinen als Torenboschje, Schouwsche Boer en Schuddebeurs werden natuurlijk niet vergeten. Hier konden de kinderen naar hartelust schommelen, wippen, voetballen, korfballen enz. Er is dien dag