Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8 resultaten gevonden

| Luctor et Emergo | pagina 4

De Notaris E. B. DUMOLEYN te llonte- nisse zal ten verzoeke van den heer EM1LE VAN WESEMAEL, landbouwer te Hontenisse, (Schuddebeurs), op Woensdag IjB November 1914, ... wassende op zijn dijk en hofstede, nabij Schuddebeurs.

| Luctor et Emergo | pagina 4

De Notaris E. B. DUMOLEYN te Honte nisse zal ten verzoeke van den heer EMILE VAN WESEMAEL, landbouwer te Hontenisse, (Schuddebeurs), op Woensdag 18 November 1914, des namiddags I u u r, in het ... wassende op zijn dijk en hofstede, nabij Schuddebeurs.

| Luctor et Emergo | pagina 4

op Stam, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 3 II.A. gelegen aan de Zwartekan nabij 't Jagertje, gemeente Graauw, nabij Schuddebeurs, aan de hofstede van Ai.ph. de Rijcke,, en aan den zoogenaamden

| Luctor et Emergo | pagina 4

Koop 13. 1.0.4.20 II.A. (2 gemet 102 roeden) BOUWLAND aan Schuddebeurs, palende Zuidelijk Familie Verschraeghen en Noordelijk B. van Mol westelijk de dijk en oosteljjk Th. van Wesemael.