Krantenbank Zeeland

HomeSearch

34 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 3

De bewoonster, die in den nacht der verschrikking in Schuddebeurs logeerde, en dus door een zeer toe vallige omstandigheid van een wissen dood werd gered, staarde nu bleek en ontdaan naar de ... Schuddebeurs

| Goessche Courant | pagina 3

W. J. Boogerd van Duivendijke, J. J. Geluk van Schuddebeurs bij Zierikzee, J. L. Hocke van Brouwershaven, J. Kleene van 's-Gravenpolder, C J. Kostense van Kruiningen en M. N. de Ligt van Middelburg.

| Goessche Courant | pagina 1

De afdeeling Schouwen en Duiveland der zeeuw- sche maatschappij van landbouwhield jl. dingsdag eene vergadering te Schuddebeurs, gemeente Noordgouwe. Bij monde van de heeren van der Have van Ouwer

| Goessche Courant | pagina 2

Coljjnsplaat. Een vrouw die van Schuddebeurs (bij Zierikzee) naar Axel reisle kwam te Colijnsplaat tot de on- sangeaame ontdekking dat zij een be drag van f 200 uit haar portefeuille was kwijtgeraakt.

| Goessche Courant | pagina 2

Inplaats van de aftredende districts bestuursleden te Zierikzee, Renesse Kruiningen werden benoemd, resp. Mevr. der Weduwenvan Oeveren te Schuddebeurs bij Zierikzee, de heer J. M. de Nooijer te

| Goessche Courant | pagina 1

Vrijdag werd te] Schuddebeurs bij Zieriksee eene openbare vergadering gehouden van de afdee- ling Zeeland der vereeniging het »Nederl. Rundvee- Stamboek," welke vergadering zeer druk bezocht werd.

| Goessche Courant | pagina 2

arrond.-schoolopziener en de zuster-afdeeling »Tolen" de keuze te laten tusschen Schuddebeurs bij Zieriksee, de Wouwsche plantage en Bergen-op- Zoom, en wat den datum betreft tusschen 13 en 20 Juli a. s.

| Goessche Courant | pagina 2

De grintweg naar Schuddebeurs nadert zijn vol tooiing. Binnen een paar dagen zal de tweede laag uitgespreid zijn, en wat de derde of bovenlaag aan gaat, deze zal ook spoedig genoeg de andere bedekken

| Goessche Courant | pagina 1

van die gemeente naar Schuddebeurs, welke weg zou aansluiten aan den grooten weg van Brouwershaven naar Zieriksee. De uitvoering van het plan is nu slechts een quaestie van tijd. In het begin van het

| Goessche Courant | pagina 2

. Onder Eikerzee is een hofstede, die den naam draagt het Klooster Bethlehem, omdat hier eenmaal weikelijk een klooster stond, dat zoo heette. Een plaatsje bij Zieriksee heet Schuddebeurs, waar men in een

| Goessche Courant | pagina 3

. S., A. v. d. P., A. D. te Kruiningen, F. K., P. M., G. M. te Wolphaarts- dijk, P. v. P. te Schuddebeurs J. v. S., D. L., C. J. v. d. E., P. v. d. E, M. E„ M. v. d. D. te Ierseke, W. v. K„ M. d. J., J