Krantenbank Zeeland

HomeSearch

60 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 13

Schuddebeurs ... Het gaat over Schuddebeurs op Schouwen en de omschrijving staat in het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa (midden vorige eeuw). W.H. Kei- kes heeft deze zin geciteerd in het artikel "Beeld en

| de Faam | pagina 48

HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS ... gelegen in de fraaie bossen van Schuddebeurs (3 km vanaf Zierikzee), is een nationaal en internationaal gerenommeerd hotel restaurant met 22 onlangs gerenoveerde en bijzonder decoratief ingerichte

| de Faam | pagina 19

Wanneer ze ziet dat Napo 'lekker staat te suffen' probeert Jolanda Meerman uit Schuddebeurs wel eens ongemerkt langs het weiland of de box te lopen waarin haar paard staat. Dat lukt nooit. „Ze kent ... 'blindegeleidemens". Bijna ie dere dag gaat Jolanda met het paard rijden, door het pol dergebied en bos rondom haar huis in Schuddebeurs, over het strand of in de mane ge. „Een paard is een bewe

| de Faam | pagina 16

- kanje naar Schuddebeurs. Ze vond het heerlijk om buiten te zijn en genoot van de ruimte die het Zeeuwse platteland bood. Op haar ... Piepjong is ze, maar toch mag Annelous Lammerts (21) uit Schuddebeurs zich tot de beste kitesurfsters van de wereld rekenen. Foto: PR

| de Faam | pagina 21

Staatssecretaris Piet van Zeil van Economische Zaken verricht zon dag 7 juli in Schuddebeurs een do pingcontrole. De bewindsman past deze controle toe op deelnemers aan de Tour Culinaire, een jaar ... naar Schuddebeurs (bij Zierikzee) waar van Zeil bij de plaatselijke Hostellerie de do pingcontrole zal uitvoeren. De slotdag, maandag 8 juli. voert van Schuddebeurs naar Vlissingen. De Tour Culinaire

| de Faam | pagina 18

.H. Weps (Schuddebeurs), J. Boot, C. Boucherie, Leeuwenburg, G. de Tello, C. Leijnse, Pop- pe, Muller-Blom, C. de Boe Wanjon, De Groot, Wijkhuis, B. Hofman, I. Seijnstra-Hendrikse, J. Meijer-Vader (Vlis

| de Faam | pagina 1

Zierikzee, Renesse, Ouwe- kerk naar Schuddebeurs begeven. Op die plek is staatssecretaris Piet van Zeil 's avonds aanwezig. Van Zeil heeft in zijn dagelijks werk (economische zaken) nauwe ban den met de ... Op maandag krijgt het gezelschap de laatste kilometers voorgescho teld in twee etappes. De route: Schuddebeurs, Kerkwerve, Zee landbrug, Kortgene en Veere. Na een oponthoud in Veere, lost

| de Faam | pagina 39

start de officië le ope ning om 13.30 uur van het project Proe ven van Kunst® in de Hostellerie in Schuddebeurs. - Aan wezig is onder andere Karla Peijs, de Commissaris van de Koningin Zeeland

| de Faam | pagina 25

de tra ditionele locaties, zoals Amster dam, Rotterdam, Maastricht, Brussel, Knokke en Antwerpen. Bovendien heeft Zeeland Vlieg veld Midden Zeeland en twee aparte helikoptervelden (Schuddebeurs en bij

| de Faam | pagina 3

Bos van de toekomst' heet de nieuwe aanplant met particuliere inbreng. Dezelfde naam draagt het bos in Schuddebeurs op Schouwen. Dat werd november vorig jaar vol geplant. ... Boswachter Vader meent dat mensen om de meest uiteenlo pende redenen daar een boom kunnen planten. Uit rouw of uit vreugde, stelt hij vast met Schuddebeurs als voorbeeld. "Maar ook bedrijven kunnen

| de Faam | pagina 13

voorzitterschap van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft en we treffen hem - toevallig rond lunchtijd - met mede-initiatief nemer en restaurateur Luit Ezinga in diens Hostellerie De Schuddebeurs. ... Druk zal het tijdens het kreeften- seizoen zijn bij de vier gerenom meerde restaurateurs op Schou wen-Duiveland die de Kring van de Zeeuwse Kreeft hebben ge vormd. Naast Hostellerie De Schuddebeurs

| de Faam | pagina 13

Zee land buiten de duin- en bosgebie den aan de kust. Geen land voor bossen, luidde de redenering. Maar toch, huidige landgoederen als de Manteling op Walcheren, Slot Haamstede, Schuddebeurs en Ter

| de Faam | pagina 15

der meer bij gerenommeerde res taurants als de Schaapskooi (Heille), Engels (Rotterdam), de Mug (Middelburg) en de Peper boom (Veere). Op de cv van Marco staan bedrijven als Schuddebeurs ... (Schuddebeurs), Zomerlust (Axel), Bourgondiër (Vlissingen) en de Ka meel (Middelburg).

| de Faam | pagina 1

. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen bij voorbeeld, maar ook in de omgeving van Schuddebeurs op Schouwen, de Kop van Schouwen, rondom het Veer- se Meer en met name ook het gebied van de Schotsman op Noord

| de Faam | pagina 1

, Frank van Poelje van Zomerlust in Axel, Maatje Boudeling van Inter Scaldis in Kruiningen/Yerseke, Bontenbal, Boertien, Taco Serné van d'Oude werf in Veere en Jaap Tanis van Schuddebeurs in Zierikzee. FOTO

| de Faam | pagina 17

Voor de bouw van een ziekenhuis liet men in 1901 het oog vallen op een aantrekkelijk terrein aan het einde van de Donkereweg tussen Schuddebeurs en Noordgouwe. Een romantische om geving en daarom ook

| de Faam | pagina 9

worden onder andere Delta Expo Neeltje Jans genoemd, de NH- kerk in Brouwershaven en de bioscoop in Zierikzee. Natuurwandelgebieden zijn er in Brouwershaven, Schuddebeurs,

| de Faam | pagina 9

Nieuwe Kleverskerkseweg 17, Joke Nederhand, schilderijen, aquarel, oliepastel en crayon. Zeeuwse Bibliotheek, 'Dorpen op Schouwen-Duiveland', Drei- schor, Noordgouwe, Zonnemaire en Schuddebeurs.

| de Faam | pagina 7

Bibliotheek, 'Dor pen op Schouwen-Duiveland', Dreischor, Noordgouwe, Zon- nemaire en Schuddebeurs. Galerie Het Gouden Brief- ke, Liesbeth te Velde; beschil derde kleding en kleurige papiermaché ballen, Kitty

| de Faam | pagina 13

De omgeving van Schuddebeurs en op een paar plaatsen in de bin- nenduinrand van Schouwen en Walcheren, de Walcherse kreek ruggen, de opwas bij Heinkens- zand op de Bevelanden en in Zeeuwsch