Krantenbank Zeeland

HomeSearch

18 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - diversen | pagina 25

Op 7 Maart was de waterstand in voorbedoeld gebied ge daald tot ongeveer N. A, P. Het gemaal Schuddebeurs is na revisie van de electromotor weer bedrijfsklaar, doch nog niet in werking gesteld omdat ... duikers in deze dijk, van de duiker van Blauwe Sluis en van de duiker in de provinciale weg bij Schuddebeurs, werd zoals hierboven reeds vermeld, een water kering achter de doorbroken dijken gemaakt