Krantenbank Zeeland

HomeSearch

54 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 8

Het gedeelte van deze transportleiding tussen Schuddebeurs en Zierikzee is het eerst gelegd. Dit was nodig omdat de laatste schakel van de noodvoorziening, die werd gevormd door de oude zeer ... gecorrodeerde gietijzeren leiding tussen Schuddebeurs en Zierikzee elk ogenblik kon bezwijken. Aldus zou alle aanvoer naar Zierikzee zijn gestoord.

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 4

Behalve in Schuddebeurs zijn ook twee Oostenrijkse woningen geplaatst in Klundert, Raamsdonksveer en Dubbeldam. Sint Philipsland en in 's-Gravendeel kregen er elk een9. De huizen in Schuddebeurs zijn ... 1 Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Franse geschenkwoning ook in Schuddebeurs zou worden geplaatst. Later is men daarop teruggekomen en is deze in Kerkwerve aan de Kerkweg geplaatst. Zie

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 35

Het gedeelte van deze transportleiding tussen Schuddebeurs en Zierikzee is het eerst gelegd. Dit was nodig omdat de laatste schakel van de noodvoorziening, die werd gevormd door de oude zeer ... gecorrodeerde gietijzeren leiding tussen Schuddebeurs en Zierikzee elk ogenblik kon bezwijken. Aldus zou alle aanvoer naar Zierikzee zijn gestoord.

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 4

te beginnen, o.a. Zonnemaire. De dijken van Dreischor kun nen over 2 a 3 weken dicht zijn. Dreischor zal dan snel droog zijn. De weg Schuddebeurs-Dreischor is voor wat het stuk bij Dreischor betreft ... worden gehouden. De Schouwse dijk (gelegen westelijk van Schuddebeurs, richting Brouwershaven) zal hiertoe worden opgehoogd, plaatselijk zelfs circa 2 meter. Men is hiermee nog niet begonnen. Dit werk zal

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 3

Situatieschets van de kom van Schuddebeurs uit 1953, waarop is aangeven waar de woningen en bijbehorende garages zouden worden gebouwd (Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief gemeente Noordgouwe). ... arriveerden de geprefabriceerde huizen in Schuddebeurs. Opslagruimte was in die tijd 'een schaars goed', daarom werden de bouwpakket ten in de openlucht bewaard. De dijk was inmid dels al afgegraven

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 151

g. De bij het Hoogheemraadschap van de Bernisse in beheer en onderhoud zijnde beschadigde Spuidijken van de polder Nieuw-Schuddebeurs (dijkvak 27) en van de polder Nieuw-Velgersdijk (dijkvak 28 ... Het gat in de dijk van de polder Nieuw-Schuddebeurs werd, na afsluiting door middel van een noodkade op de diepste plaatsen, met zand aangevuld. Het dijkslichaam is verder npgebouwd met klei (circa

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 6

Zo was in het westen een tak naar Haamstede en Renesse, in het midden van het eiland een tak naar Brouwershaven; vanuit Zierikzee een tak naar Schuddebeurs, Noordgouwe en Dreischor en in het oosten ... Brouwershaven via Kerkwerve naar Zierik zee ernstig defect was. Verder was reeds bekend dat het eveneens overstroomde gedeelte tussen Schuddebeurs en Zierikzee sterk was gecorrodeerd en dientengevolge als

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 32

Zo was in het westen een tak naar Haamstede en Renesse, in het midden van het eiland een tak naar Brouwershaven; vanuit Zierikzee een tak naar Schuddebeurs, Noordgouwe en Dreischor en in het oosten ... Brouwershaven via Kerkwerve naar Zierik zee ernstig defect was. Verder was reeds bekend dat het eveneens overstroomde gedeelte tussen Schuddebeurs en Zierikzee sterk was gecorrodeerd en dientengevolge als

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 7

Door toevallige omstandigheden kunnen plotseling zeer gevaar lijke toestanden ontstaan. Op de dag, dat de toevoerleiding van Schuddebeurs naar Zierikzee bezweek (zie hierna) moest in de tijd van ... en Schuddebeurs in een betere conditie waren dan Zierikzee zelf, om de eenvoudige reden dat Zierikzee voorlopig het eindpunt was van de waterleiding, die vanuit het Westen weer werd opgebouwd.

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 20

zee-Schuddebeurs, dat grotendeels door het water gelegd moest worden. Deze kabel werd in het schakelstation Hogemolenstraat, waar ook de bevei- liging en meetinrichting waren opgesteld, ingevoerd. Op ... Zondagmorgen 2 Augustus werd in Schuddebeurs de doorverbinding gemaakt en om 12 uur ging de kabel naar Brouwershaven, rechtstreeks gevoed vanuit Hogemolenstraat-Zierikzee, onder spanning. De hoogspanningslijn

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 18

uitloper in de polder achter de Schouwse dijk, werd van het l.s.-net Schuddebeurs geïsoleerd. ... De inrichting van de stations Zelke en Grasdro gerij werden op 16 Februari gedemonteerd en ter revisie verzonden. In Schuddebeurs woonden nog enkele gezinnen. T.b.v. hen werd op Dinsdag 17 Februari

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 22

komst over een directe hs-verbinding Schuddebeurs- Dreischor te beschikken. Op 12 October werd met het leggen van deze kabel een aanvang gemaakt. De laatste verbindingsmof werd op 31 October gemon ... schakeld. De bovengrondse hs-verbinding tussen beide stations werd door kabel vervangen. De hs- voeding vanaf Schuddebeurs werd op 9 Januari 1954 doorgetrokken van Dreischor-Achterweg naar het gemaal en over

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 4

De weg tussen Brouwershaven en Schuddebeurs. nabij Brou wershaven. De trambaan is nog niet gerepareerd. Op de weg een autobus. Maart 1953. ... treffen. Het betreft speciaal van Schuddebeurs, gere kend het eerste stuk dijk, aansluitend op de dijk Schudde- beurs-Dreischor, de zogenaamde 'Sasdijk'. Er is een moge lijkheid, dat de havendijken van

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 34

Door toevallige omstandigheden kunnen plotseling zeer gevaar lijke toestanden ontstaan. Op de dag, dat de toevoerleiding van Schuddebeurs naar Zierikzee bezweek (zie hierna) moest in de tijd van ... en Schuddebeurs in een betere conditie waren dan Zierikzee zelf, om de eenvoudige reden dat Zierikzee voorlopig het eindpunt was van de waterleiding, die vanuit het Westen weer werd opgebouwd.