Krantenbank Zeeland

HomeSearch

73 resultaten gevonden

| Bevelander | pagina 16

Hostellerie Schuddebeurs ... gelegen in de fraaie bossen van Schuddebeurs (3 km vanaf Zierikzee), is een nationaal en internationaal gerenommeerd Hotel Restaurant met een voortreffelijke keuken en 22 onlangs gerenoveerde en

| Bevelander | pagina 33

Sylva in Domburg, Buut- hoop en verdriet zijn houweel in engaets in Sint Annaland, zijn hart. Uit zijn bloed ontstond De Schuddebeurs in de rode tulp. Een prachtige ge- Schuddebeurs en vanaf 1 schiedenis

| Bevelander | pagina 39

® in de Hostellerie in™ Schuddebeurs. Aan wezig is onder andere Karla Peijs, de Commissaris van de Koningin Zeeland. Tijdens Proeven van Kunst® worden in de deelnemende res taurants maanden speciale

| Bevelander | pagina 17

keuken, dient, ging het woord naar oud- Ook voor afhalen, catering horecaondernemer Luit Ezinga. en bezorgdienst. Dinsdag De voormalig uitbater van Hos gesloten. tellerie Schuddebeurs roemde Na de

| Bevelander | pagina 1

Miranda Slabber (links) stelt de top-drie voor aan het publiek. In de blauwe jurk (met sjerp) Tamara Mahassen, temidden van Jolien Schraver uit Schuddebeurs en Arike Folmer uit Wemeldinge. (foto

| Bevelander | pagina 1

Sander den Haan en Betty Blikman, de gidsen in Schuddebeurs, voor buitenplaats Mon Plaisir. fo ... SCHUDDEBEURS - Kastelen prikkelen de fantasie en menig een denkt dan aan die duistere Middeleeuwen, de tijd van rid ders op kruistocht. De meeste buitenplaatsen in Zeeland, sommige met een heus

| Bevelander | pagina 25

Schuddebeurs en restaurant de Zeelandbrug. Op de foto Ferdi Dolk van restaurant Groot Paradijs in Mid delburg en Piet Scheermeijer van de Zeelandbrug tijdens de wedstrijd, vorig jaar. foto: pr

| Bevelander | pagina 4

Nol Schuddebeurs b V... Kloosterweg 44. 4317 NH ... Schuddebeurs. om vergunning lot het óprichten. m werking brengen en m werking houden van een aulowas- installatie. gevestigd op perceel Kuvperiaan 287 te Goes: =-.

| Bevelander | pagina 5

dan via de Zeelandbrug naar Zierikzee, Renesse, Ou- wekerk naar Schuddebeurs be geven. Op die plek is staatsse cretaris Piet van Zeil 's avonds aanwezig. Van Zeil heeft in zijn dagelijks werk ... Op maandag krijgt het gezel schap de laatste kilometers voorgeschoteld in twee etap pes. De route: Schuddebeurs, Kerkwerve, Zeelandbrug, Kort- gene en Veere. Na een opont houd in Veere, lost Veere

| Bevelander | pagina 21

.00 uur, alsmede elke woensdag in do openbare bibliotheek Goes ven 17.00 tot 20.00 uur, ter inzage hgt het ontwerp van de beschikking op het verzoek van Mol Schuddebeurs b v., Kloost.rweg 44 te Schuddebeur

| Bevelander | pagina 39

De tocht gaat over de Zuidlan- geweg, de langste weg op het ei land, naar de Zeelandbrug. Als je zo hoog in de bus zit, heb je een mooi uitzicht over het wa ter. In Schuddebeurs spatten de

| Bevelander | pagina 33

GOES - Luit Ezinga, eigenaar van Hostellerie Schuddebeurs, is sinds 4 januari de nieuwe voorzitter van de Zeeuwse Ka mer van Koophandel. Daarmee is de 57-jarige de opvolger van Leen van Gelder, die

| Bevelander | pagina 2

a. Op 9 augustus 1995 hebben wij een besluit genomen tot wijziging van een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren naar aanleiding van de aanvraag tot wijziging van Mol-Schuddebeurs

| Bevelander | pagina 29

als schone en voordelige brand stof voor auto’s. De officiële opening (15.30 uur) wordt verricht door burgemeester René Verhuist. Het tankstati on wordt geëxploiteerd door Mol Schuddebeurs B.V., die 27