Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.229 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 47

Schuddebeurs is schoonheid nooit verloren ... voorheen fruitboomgaarden en productiebossen - en de herber gen die het gebied rijk was, maak ten Schuddebeurs en omgeving tot aantrekkelijke plek. Van die herbergen van weleer is Hostelle rie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Rondje Schuddebeurs staat bol van historie ... Hij woont nog maar een paar jaar op Schouwen-Duive- land, maar kent Schuddebeurs al als z'n broekzak. Marcel Kraan uit Brouwershaven zoekt het lommer rijke villadorpje een paar keer per week op om z

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

Buitenplaatsen in Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - Huize Maja, Dijkzicht, Zorgvlied, Heesterlust, Rustenburg, Mon Pleijsir, Bleykzicht, Den Over vloed en Welgelegen zijn na men die tot de verbeelding spreken. Ze herinneren aan het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 82

Mol Schuddebeurs BV heeft eerste aardgasvulstation in Zeeland ... Zeeland en evenmin bij de toekomstgerichte ideeën van Mol Schuddebeurs BV. Om klaar te zijn voor de toekomst, willen wij ook onze klanten aardgas kunnen aanbie den. Op ons tankstation aan de Roozen burglaan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

Commissie houdt kruit droog over bestemmingsplan Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - De meerderheid van de gemeenteraad overweegt of de familie Van Gastel straks meer spulletjes van derden mag verkopen in de winkel bij hun kwe kerij in Schuddebeurs. Dat bleek gisteren

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 44

Fixet Schuddebeurs viert tienjarig bestaan ... schuddebeurs - Het is aanstaande zaterdag feest bij Fixet in Schudde beurs. De zaak bestaat tien jaar en om dat te vieren zijn er activiteiten voor de kinderen en wordt iedere bezoeker getrakteerd op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 65

Hoog tijd voor actie tegen kraters op parkeerplaats Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS De kuilen op de parkeerplaats aan de Donkere- weg bij het bos van Schuddebeurs zijn gigantisch. Geld voor herstel is er niet, klinkt het al jaren. Boukje van Scheers uit Noord- gouwe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Het parkeerterrein bij het bos van Schuddebeurs wordt aangepakt ... Ja! Het gaat gebeuren. Het par keerterrein bij het bos van Schuddebeurs wordt aange pakt. Tot grote vreugde van dorpsraadvoorzitter Ton Stee houder. Het hobbeldebobbel- terrein komt al jarenlang bij

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

Bruggetje Schuddebeurs vervangen door aarden wal ... SCHUDDEBEURS Het is even omlopen, maar dan heb je straks ook wat. Het houten bruggetje over de sloot naar het Bos van de Toe komst in het Schuddebeurse bos wordt vervangen door een aarden wal.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

Bevolking Schuddebeurs mist gemeenschapszin ... NOORDGOUWE - De inwoners van Schuddebeurs zijn niet of nauwelijks actief binnen het verenigingsleven in Noordgou- we, de kern waar Schuddebeurs een twee-eenheid mee vormt. Met name bij de inwoners

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Route richting Schuddebeurs ... er goede hoop op dat het waterschap nu alle benodigde grond kan ver werven om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: een fietspad langs de Zuiddijk en de Roterijdijk naar Schuddebeurs.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

Inwoner Schuddebeurs is stankoverlast beu ... SCHUDDEBEURS - De stankoverlast in Schuddebeurs van een varkens houderij in Zierikzee moet einde lijk ophouden. Dat vindt Domini que Deguelle uit Schuddebeurs. „We verliezen hier ons woonge not

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 59

'Voor de kant' in Schuddebeurs ... Schuddebeurs is een zeeman neer gestreken. Willem Uittenbogaard ligt daar 'voor de kant'. Zeemans jargon, dat voor de 67-jarige Uitten bogaard en zijn vrouw Lydia zo vanzelfsprekend is dat ze de uit drukking op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Duurst af in Noordgouwe en Schuddebeurs ... Van alle huizen die vorig jaar in Zeeland werden verkocht, le verden die in Noordgouwe en Schuddebeurs naar verhou ding het meest op. Daar werd gemiddeld 2888 euro per vier kante meter

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Wie droomt er nou niet van die buitenplaats in Schuddebeurs? ... Zijn buitenplaats, Mon Plaisir in Schuddebeurs, is dan ook een sprookje om te zien. Dat vindt Schorer zelf ook nog steeds. ,,Elke ochtend ga ik met een kopje koffie aan de voorkant zitten en dan ge

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 102

Emotioneel treffen bij monument voor echtpaar Kuiper in Schuddebeurs ... Sifra plantte verschillende bo men in het Bos van de Toekomst in Schuddebeurs. Waaronder één voor haar moeder Ruhamma Baumgar- ten-Dasberg ('vermoord in 1942 in Auschwitz') en haar grootmoeder

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Schuddebeurs wantrouwt elke bedrijfsverandering bij varkenshouderij ... ZIERIKZEE - Inwoners van Schuddebeurs vrezen een ver dere toename van de stankover last door de varkenshouderij ran M. Schepers aan de Lange Blokweg bij Zierikzee. De boer heeft van de gemeente

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

Eeuwboek toont gemeenschapszin van Noordgouwe en Schuddebeurs ... treft het Eeuwboek Noord- gouwe/Schuddebeurs is in die zin evenwel niets teveel zegd. In de vorm van honderdtwin tig verhalen van (ex-)dorpe- lingen wordt een ongedwon gen doorkijk geboden in de ledaagse

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

Kastelenstichting bezoekt Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - Tijdens het symposium van de Neder landse Kastelenstichting (NKS) vorig najaar in Slot Moermond in Renesse werd er alleen maar gesproken over Zeeuwse kaste len en buitenplaatsen. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Meimarkt van Groei en bloei in Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - De afdeling Schouwen-Duiveland van Groei en bloei houdt zaterdag 19 mei weer de traditionele meimarkt. De markt wordt gehouden bij bui tenplaats Weelzicht in Schudde beurs (ingang aan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

Freestyle kitesurfster uit Schuddebeurs strijdt mee op alle fronten. ... ", zegt Annelous Lammerts. Ze lacht erbij en laaft zich aan de warme zon. Vanzelfsprekend wil de negentienjarige professional uit Schuddebeurs graag het water op, maar ze is er gewend aan lang te moeten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 59

Cultuurhistorie opgenomen in bestemmingsplan Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - Met de actualisa tie van het bestemmingsplan Schuddebeurs betrekt de gemeen te Schouwen-Duiveland voor het eerst cultuurhistorische waarden in een nieuw op te stellen bestem mingsplan.

| de Faam | pagina 48

HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS ... gelegen in de fraaie bossen van Schuddebeurs (3 km vanaf Zierikzee), is een nationaal en internationaal gerenommeerd hotel restaurant met 22 onlangs gerenoveerde en bijzonder decoratief ingerichte

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Fans kunnen echter hun hart ophalen in Schuddebeurs. ... Schuddebeurs of Schoddebozze (op zijn Schouws) is een beboste enclave benoorden Zierikzee. Regenten uit de stad bouwden in de 17de en 18de eeuw buitenplaatsen. Als we er op een druilerige avond

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Schuddebeurs krijgt gesloten rioolbassin ... SCHUDDEBEURS - De huidi ge overstort van het riool in Schuddebeurs wordt volgend jaar vervangen door een afge sloten bergbezinkbassin. Met de maatregel komt de gemeente Schouwen-Duiveland tegemoet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

I— I L. I I I \Z— Lr SCHUDDEBEURS ... Op 19 november a.s. om 19.30 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerden. De bijeenkomst vindt plaats in Hostellerie Schuddebeurs, Donkereweg 35 te Schuddebeurs, inloop vanaf 19

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Mare Romijn (50) groeide op in huize Welgelegen aan de Donkereweg in Schuddebeurs. Dat het vrijstaand is, kwam vooral van pas als Mare met zijn hobby bezig was: lekker drummen. ... Zowel aan zijn jeugd in het algemeen als zijn schooltijd in het bijzonder heeft Mare goede herinneringen. Schuddebeurs zelf had geen school. Hij ging daarom in Zierikzee naar de lagere school. „We

| Bevelander | pagina 16

Hostellerie Schuddebeurs ... gelegen in de fraaie bossen van Schuddebeurs (3 km vanaf Zierikzee), is een nationaal en internationaal gerenommeerd Hotel Restaurant met een voortreffelijke keuken en 22 onlangs gerenoveerde en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Band Schuddebeurs en Noordgouwe hechter dan gedacht ... NOORDGOUWE - De band tus sen Schuddebeurs en Noord gouwe is hechter dan de kernbe schrijving van beide dorpen doet vermoeden. Dat bleek gis teravond tijdens de drukbe zochte hoorzitting over het on

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Agrocom past niet in bestemmingsplan voor Schuddebeurs ... SCHUDDEBEURS - De ver koop aan particulieren door Mol Agrocom hv in Schuddebeurs blijkt niet te passen in het be stemmingsplan dat op het ter rein rust. Dit is gebleken nadat het agrarisch