Krantenbank Zeeland

HomeSearch

22.063 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

zat te pronken; terwijl de heer Boeije zoo als te voorzien was niet alleen veel denkt en weinig spreekt, maar liever rijdt van de stad naar Schuddebeurs en van Schuddebeurs naar domstad, dan dat hij, en ... Schuddebeurs i9 niets te doen dan te eten en te drinken. Ware het nu echter dat de man drukke zaken had, dan ware hel toe te geven dat hij de vergaderingen niet bijwoonde, maar hij heeft niets te doen dan te