Krantenbank Zeeland

HomeSearch

22.063 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 2

Hontenisse. Jongstleden Vrijdagavond omstreeks half tien ontstond door eene onbeknnde oorzaak brand in de schuur van den landbouwer L. Hoef ijzer te Schuddebeurs. Het gansche gebouw werd door bet

| Axelsche Courant | pagina 2

Zaterdag namiddag had het tweejarig zoontje van C. v. d. K. te Schuddebeurs nabij Hulst, het ongeluk in een voor de woning liggenden water put te vallen, waaruit hij levenloos werd opge haald.

| Axelsche Courant | pagina 2

Een lOjarig knaapje vermaakte zich nabij Schuddebeurs met slootje springen en had daarbij bet ongeluk in het water te springen. Een oudere kameraad, die dit zag, liep van angst weg, doch een tweede

| Axelsche Courant | pagina 2

- Vrijdag is ie Schuddebeurs by Zie- rikzee eene openbare vergadering gehou den van de afdeeling Zeeland der ver- eeciging het Nederlandsch Rundvee-stam boek. Het aantal leden der vereenigiDg is

| Axelsche Courant | pagina 2

le Keuringsdistrict. M. C. Steendijk Az. te Stavenisse, voor Ada L. de Vlieger te Schuddebeurs, voor Flora, A. J. Akkei- mans te St. Annaland. voor Madam, en L de Vlieger te Schuddebeurs, voor Emma,

| Axelsche Courant | pagina 2

. Maartensdijk Emmelme d'Heijst, J. B. Been—De Hullu, Groede Alma, M. C. Steendijk, Stavenisse Fanny, Aug. de Rijcke, EedeOlda, wed. J. Geluk, SchuddebeursEmma, J. van Strien Jzn., St. Philipsland Mina, Aug. de

| Axelsche Courant | pagina 2

, aansluitende aan de keibestrating op dezen dijk benoorden de buurt Schuddebeurs en loopende ongeveer 620 M. Noordwaarts tot het in den Langendampolder gelegen Pole- viestraatje, komt deze zoo zeer ge- wenschte

| Axelsche Courant | pagina 3

I Vrydag had te Hulst de vrouw van den landbouwer Vernimmen te Hontenisse (Schuddebeurs) het ongeluk, terwijl men bezig was met de machine te dorschen, te dicht met hare kleeren bij de raderen der

| Axelsche Courant | pagina 1

slotte een bij Schuddebeurs, gemeente Biervliet met een inhoud van 123 M'. Voorts zullen 721 afsluiters van verschillende binnenwerksche mid dellijn en 1409 brandkranen, verdeeld over de diverse gemeenten

| Axelsche Courant | pagina 2

Ma. Sa. S., 44 jvrouw van J. v. d. R., te Hontenisse, werd verdacht dat zij te Hontenisse (gehucht Schuddebeurs) op 17 Juni 1926 Ma. Sa. Vernimmen, echtgenoote van Gustaaf Hiibaert heeft beleedigd.

| Axelsche Courant | pagina 2

De uitslag was1 Van de Klooster, 2 De Boy, 3 Verminnen, allen van Schuddebeurs, 4 Jan- sens, N. Namen, 5 De Rouck, Hulst, 6 Seghers, Clinge, 7 Franc- ken, Schuddebeurs, 8 De Bruijn, 9 De Wilde

| Axelsche Courant | pagina 2

Uitslag: Jos. Passemier, Hulst en F. de Schepper, Clinge f 10, Jos. Vernimmen, Schuddebeurs en J. de Letter, Koewacht f7,50, R. Clapdorp, Stekene en R. van de Veke, Zaamslag f 5, Verschuuren ... De wielerkoers eindigde met dezen uitslag: le Verlent, Ste kene, f 10, 2e Clapdorp f 7,50, 3e Schepp;r, Clinge, 4e Vernimmen Schuddebeurs, 5e De Letter, 6e v. d. Veke, Zaamslag, 7e Van Goethem

| Axelsche Courant | pagina 3

De uitslag is HoogvogelD. van Cadsand, Axel (bij loting); le zijvogel: C. van Rumste, Axel, 2e A. van Gassen, Schuddebeurs, le kal J. de Vijlder, Stoppeldijk, 2e F. de Both, St. Jansteen.

| Axelsche Courant | pagina 2

. Nelen te Sas van Gent, H. Nijskens te Schuddebeurs, W. J. de Putter te Axel, A. Puijiaert te Zuiddorpe, F. de Rechter te St Jansteen, J. Serrarens te Stoppeldijk, G. Smet te Clinge, 1. Thomas te

| Axelsche Courant | pagina 2

, waar het zich gemakkelijk verschuilen kan in* de wild: duingebieden en beplantingen, doch de laatste wetk werd het achtereen- J volgens gesignaleerd te Renesse, Seroos- kerke, Schuddebeurs en zelfs in

| Axelsche Courant | pagina 2

. Winston, eig. D. Dekker, Ax:l. Nico, eig. C. Dekker-de Feijter, Hoek. Brennus van Schuddebeurs, eig. Al. Serrarens, Ossenisse. Carlos van de Melo, eig. Steijaert, Graauw. Marnix van Zeventriniteit, eig. C

| Axelsche Courant | pagina 2

Deze route ging over TemeUzen, Hoe- dekenskerke, Middelburg, Veere, Kam perland, Wissekerke^ Colijnsplaat, Zierik- zee, Schuddebeurs, Noordgouwe, Zopn maire. Dreischor, Capelle, Ouwerkerk Viane

| Axelsche Courant | pagina 2

., 3 Lely van Reigersbos, M. IJsebaert, Axel; 3 Ceula van Oudenpolder, A. de Clercq, Zuiddorpe; 4 Trees van Schüddebeurs, C. Asselman, Hulst; 4 Mirza, E. J. Verpoorte, Zaamslag; 4 Blanca, A. de Putter ... Stella van Reigersbosch, eig. M. IJsebaert- v. d. Linden, Axel en Elsa, eig. A. Scheele, Axel 3. Ivonne van Abtskerke, eig. M. van Liere, 's-Heer Abtskerke Hilda, eig. J. Asselman, Schuddebeurs en Erna

| Axelsche Courant | pagina 2

Merries, geboren ia 1957, grote maat: 1. Trees van Schudebeurs, eig. J. Assehnan, Schuddebeurs2. Bertha van Alstein, eig. H. J. de Waal, Graauw; 3. Quinta van Coegors, edg. P. A. P. Dieleman

| Axelsche Courant | pagina 3

, Axel4. Jenny van Schuddebeurs, eig. J. Asselman, Hontenisse 5. Linet van Alstein, eig. C. A. Serrarens, Graauw 6. Sybilla van 't Hoogland, Al. Serrarens, Ossenisse 7. Inzending van J. D. Hiel, Ossenisse