Krantenbank Zeeland

HomeSearch

22.063 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Negentien maal heeft KLM-piloot Bik in een Dakota gisteren om het plaatsje Schuddebeurs gedraaid om daar broden uit te gooien op een klein lapje grond. We waren van het wonderlijk bedrijvige ... . Piloot Bik kreeg de opdracht die bestel ling te bezorgen in de plaatsen Mid- delharnis. Dirksland, Sint Jansland en Schuddebeurs. Nu komt piloot Bik uit die streek, om precies te zijn uit Middelhamis, en

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Negentien maal heeft KLM-piloot Bik in een Dakota gisteren om het plaatsje Schuddebeurs gedraaid om daar broden uit te gooien op een klein lapje grond. We waren van ... en een zeer groot aantal zakken met totaal vijftienhonderd broden. Piloot Bik kreeg de opdracht die bestel ling te bezorgen in de plaatsen Mid delhamis. Dirksland. Sint Jansland en Schuddebeurs. Nu

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 153

top kok Jelmer van Wieren van Res taurant Sonoy uit Emmeloord in Hostellerie* Schuddebeurs de door de gemeente Schou- wen-Duiveland beschikbaar ge stelde wisselbeker in ontvangst ne men. ... SCHUDDEBEURS - Het doel van deze jaarlijkse wedstrijd is het denken over het combineren van wijnen en gerechten te bevorderen. De op dracht was dit jaar niet eenvoudig. De gekozen Grand Vintage Brut

| Watersnood documentatie 1953 - brochures | pagina 151

g. De bij het Hoogheemraadschap van de Bernisse in beheer en onderhoud zijnde beschadigde Spuidijken van de polder Nieuw-Schuddebeurs (dijkvak 27) en van de polder Nieuw-Velgersdijk (dijkvak 28 ... Het gat in de dijk van de polder Nieuw-Schuddebeurs werd, na afsluiting door middel van een noodkade op de diepste plaatsen, met zand aangevuld. Het dijkslichaam is verder npgebouwd met klei (circa

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 146

De herinnering aan de Ramp van 1953 was nog vers. Jan Geluk, geboren op Schouwen-Duiveland, was toen twee jaar. „We woonden in Schuddebeurs dat vrij hoog ligt. Mensen uit Dreischor vluchtten naar ... Schuddebeurs. Ik kon niet meer in mijn eigen bed slapen, een meisje uit Dreischor lag erin."

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 140

De brandstoffenlevering en bemanning van het boottank station aan het Veerse Meer werden jarenlang verzorgd door olie- en brandstoffen- handel Mol Schuddebeurs uit Noordgouwe. Kort na Pasen moest ... Mol Schuddebeurs blijft wel brandstof leveren, maar voor de bemanning van het tank station moest haveneigenaar gemeente Noord-Beveland op zoek naar iemand anders. Dat is Paul de Putter geworden, de