Krantenbank Zeeland

HomeSearch

599 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 2

Men hoopt nu, dat rond Nieuw- jaar het dorp Overslag als de wijk Roodesluis electrisch ver licht zal zijn. ... Naar we vernemen, bestaat het plan, dat de burgemeester van Overslag, die tot heden nog te Sas van Gent woont, zich zal vestigen te Roodesluis, waar ZEdelachtbare zich een woning hoopt te stichten.

| Axelsche Courant | pagina 3

Het sedert 1822 bestaande grens- kantoor aan de Roodesluis, die nende voor expeditie, betaling en doorvoer, ... van den kunstweg van Moer beke tusschen de grenspalen 293 en 294 door naar Roodesluis wor den opgeheven.

| Axelsche Courant | pagina 2

Zuiddorpe naar Roodesluis 9e de weg van Zaamslag- sche veer naar Rustwat, aan den Prov. weg van Walsoorden naar Hulst10e do weg van Otbene over Reuzenboek naar Zaamslagsche veer; 11e de weg Kruisweg, aan de

| Axelsche Courant | pagina 5

Bij het wegwerk Roodesluis Zuiddorpe zijn 30 grondwerkers geplaatst, waarvan 10 voor 6 maanden. De overigen 3 maan den. Drie man zijn voor 6 maan den te werk gesteld bij den weg NeuzenDriewegen.

| Axelsche Courant | pagina 1

Aangaande de motie-Wallien e.a-, om de wegen Schoondijke IJzendijkeBelgische grens, Pon- te—PhilippineDriekwart, Axel- Drie SchouwenRoodesluis, Zij- peNoord-Brabantsche grens, toe te voegen aan het

| Axelsche Courant | pagina 2

2o. het hulpkantoor Roodesluis zal geopend zijn op alle werk dagen van 14 17 uur, terwijl het verkeer met motorrijtuigen langs dit hulpkantoor slechts kan ge schieden met die motorrijtuigen, waarvoor

| Axelsche Courant | pagina 6

verschillende groote en nieuwe uitgaven die onvermijdelijk wa ren, zooals b.v. f 1000 ter dek king van het verlies van Van Heel en Co; f 1000 voor de wegsverbetering Drie Schouwen- Roodesluis f12000