Krantenbank Zeeland

HomeSearch

172 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

In Herkingen stonden leerlingen van de Prins Johan Friso- school paraat om aan de Groene Kruisweg tien forse jonge kastanjes een plaatsje te geven. Ook hier veel laarzen in navol ging van meester Van ... Robert Campfens, de leerlingen van de Prins Mauritsschool met mevrouw het Lam (als vervangster van juf Leentje Soeteman) en stagiair Anja van der Sluijs. Net als in Melissant en Herkingen was het

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 13

, Adriaan van Rossum en Marisca Zoon van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland, Pascal Lugt- hart van de OBS 'De Inktvis' te Dirksland en Anton van Wijk van de CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen. ... , ook bekend onder de naam Prins Bemhard- fonds (vandaar de anjer), al talloze malen (grote) subsidies heeft ontvangen voor de aanschaf van nieuw instrumentarium. Het fonds doet trouwens ook op veel

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

8 van de Prins Johan Frisoschool in Herkingen op 'hun' Arianne van Wijk, die de eerste prijs binnenhaalde! Het zijn haar kleurige letters én de fiets die straks de posters zullen gaan sieren! Arianne ... betreft groep 7 en 8 van de Johan Friso is hiermee ook de eerste toon gezet voor de vakantie, want ze vinden mét dhr. Molenaar dat 'Veiligheid' steeds vóór alles geboden is! Op de foto staat de winnares op

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

HERKINGEN - C. M. Huizer (24), zoon van aardappelhandelaar Huizer te Her kingen, mag zich ingenieur noemen. Hij bezocht, na het basisonderwijs genoten te hebben op de Prins Johan Friso School te ... Herkingen, in de periode '84-'89 de SG Prins Maurits (HAVO) te Middel hamis. Vervolgens studeerde hij aan de Jacob van Liesveldt VWO te Hellevoet- sluis('89-'91) Daarna heeft hij Scheikun dige Technologie

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

Edwin van Mourik van de CBS 'Prins Johan Friso' uit Herkingen en Come Jelier van de CBS 'Prins Maurits' uit Dirksland zijn beiden met lof geslaagd voor het schriftelijk en het praktisch gedeelte van ... en Maikel Kalle van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland en Chris Buurman, Frank van Dongen, Niels Haasnoot, Wen dy Snoek en Sandra van der Voort van de OBS 'De Inktvis' te Dirksland. In totaal namen in

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. C. Klein, Sint Philipsland en 18.30 uur dr. T. E. van Spanje, Ooltgensplaat - Herv. Gem. (ihv) 'Prins Johan Friso- school' 9.15 en 18.00 uur kand. M. Die ... Net als vorig jaar zal er weer een gro te 'boerenmarkt' op het terrein van de Prins Maurits Scholengemeenschap worden gehouden, op zaterdag 12 juni. De markt begint om 9.30 en duurt tot ongeveer 15

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

In de Prins Johan Friso school te Herkingen biedt GKO de mogelijkheid voor kinderop vang van 0-4 jarige kinderen en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Opvang die aansluit bij de ... de website van CKO: www.cko- net.nl of op de website van de school: www.pjf-herkingen.nl onder het kopje CKO. CKO en de'Prins Johan Friso school blijven twee verschil lende instellingen met elk hun

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

HERKINGEN - Wat minder stil dan gedacht, maar wél spannend ging het er aan toe op de Prins Johan Friso- school in Herkingen. Dat kunnen de leerlingen van De Hoeksteen in Oolt- gensplaat, de Koningin ... ', 'gewonnen' en 'remise' waren veel gebruikte woorden. Teleurstel ling, trots. En punten tellen. Om een lange middag kort te maken: Als 'gastschool' vond de Prins Johan Friso het wel wat sneu dat de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

-compagnie van het 332e batal jon (Johan Willem Friso) van het 33ste regiment infanterie, aan de bevolking van de overstroomde ge bieden heeft verleend. ... In een spoed-vergadering heeft de gemeenteraad van Krabbendij- ke besloten een der straten in de gemeente te noemen naar het be- taljon en de oude naam te vervan gen door Johan Willem Friso- straat.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

In Herkingen plantte Koningswoud woens dagmorgen kwart over negen de eerste boom, samen met een Herkingse medewer ker van de groenvoorziening, waarna veer tien leerlingen van de Johan Willem Friso ... april. In de gemeente Dirksland werd die dag in twee woonker nen gestalte gegeven aan de boomplant- dag, 's morgens eerst in Herkingen, daar na in Dirkskland. In beide dorpen plant te wethouder

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

NIEUWE-TONGE/HER- KINGEN - Dinsdag 17 februari hebben de bestu ren van de Oranje Nassau- school te Nieuwe-Tonge en van de Prins Johan Friso- school te Herkingen een intentieverklaring gete kend met ... het bestuur van de Prins Johan Frisoschool te Herkingen, sluit zich hier bij aan. Hij merkt daarbij op dat zijn bestuur vorigjaar geconcludeerd heeft dat een ver gaande vorm van samenwerking

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

Zo noemde premier Balkenende de infoima- tie die hij begin juni van prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit heeft ontvangen. Het is bekend hoe de pers zich heeft gestort op het verleden van Mabel Wisse ... te brengen. Ook al heeft men - zoals ik - kritiek op de wijze waarop dit gedaan wordt - ik kon bepaalde uitzendingen niet meer zien - de noodzaak ervan had voorkomen moeten worden. Prins Johan Friso en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Door de onvermoeide krachts inspanning van 't 332e bataljon en de H compagnie van het regiment Johan Willem Friso te Oirsehot is Zondag de dijk van de Emanuel- polder in Oostelijk Zuid ... Te Baarn woonden H. M. de Koningin, Z. K. H. Prins Bernhard en de Prinsessen Beatrix en Irene de kerkdienst bij.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

resul taat voor het schriftelijk gedeelte werd gehaald door Arie van Eist van CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen met 39 punten. Goede tweede waren Jakob Struijk van CBS 'De Regenboog' te Melissant en ... Het beste gemiddelde resultaat per groep voor het schriftelijke examen werd gehaald door de 12 leerlingen van groep 7 van CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen, met een gemiddelde score van 34

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

uitreiken van de prijzen, en wel de Ie pr. Wil- helminaschool uit Dirksiand, de 2e pr. Chr. School uit Melissant, 3e pr. Prins Johan Friso-school uit Herkingen, 4e pr. Prins Mauritsschool uit Dirksiand en de ... Afgelopen woensdag kwamen de 4e, 5e en 6e klasse van de lagere scholen uit Dirksiand, Melissant en Herkingen bijeen in het zwembad in Dirksiand om uit te maken welke school de snel ste en slimste