Krantenbank Zeeland

HomeSearch

172 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Door de onvermoeide krachts inspanning van 't 332e bataljon en de H compagnie van het regiment Johan Willem Friso te Oirsehot is Zondag de dijk van de Emanuel- polder in Oostelijk Zuid ... Te Baarn woonden H. M. de Koningin, Z. K. H. Prins Bernhard en de Prinsessen Beatrix en Irene de kerkdienst bij.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Door de onvermoeide krachts inspanning van 't 332e bataljon en de H compagnie van het regiment Johan WiUem Friso te Oirschot is Zondag de dijk van de Emanuel polder in Oostelijk Zuid-Beveland gedicht ... Prins bernhard in Bruinisse en Zijpe

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Sergeant J. H. Vreeswijk, le gernr 25.08.12.127, gehuwd, wo nende te Roosendaal, afkomstig reg. Johan Willem Friso. ... Res. korporaal J. N. Plant, le gernr 28.12.21.000, gehuwd, wo nende te Dokkum, afkomstig reg. Johan Willem Friso.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

HERKINGEN - C. M. Huizer (24), zoon van aardappelhandelaar Huizer te Her kingen, mag zich ingenieur noemen. Hij bezocht, na het basisonderwijs genoten te hebben op de Prins Johan Friso School te ... Herkingen, in de periode '84-'89 de SG Prins Maurits (HAVO) te Middel hamis. Vervolgens studeerde hij aan de Jacob van Liesveldt VWO te Hellevoet- sluis('89-'91) Daarna heeft hij Scheikun dige Technologie

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

In Herkingen stonden leerlingen van de Prins Johan Friso- school paraat om aan de Groene Kruisweg tien forse jonge kastanjes een plaatsje te geven. Ook hier veel laarzen in navol ging van meester Van ... Robert Campfens, de leerlingen van de Prins Mauritsschool met mevrouw het Lam (als vervangster van juf Leentje Soeteman) en stagiair Anja van der Sluijs. Net als in Melissant en Herkingen was het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Gepasseerd van Antwerpen 17 Mei: PRINS JOHAN WILLEM FRISO naar Rotterdam. AL PHA naar Rostock. CORSICA naar Glasgow. SERVUS naar Ipswich. 18 Mei: QUO VADIA naar Shoreliam. DELFT naar Amsterdam ... Filmvoorstellingen Kon. Ned. Zwembond Nadat des middags voor een groot aantal schoolkinderen een voorstelling was gegeven, werd Donderdagavond in de „Prins van Oranje" voor de ouderen (ook waren nog

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

uitreiken van de prijzen, en wel de Ie pr. Wil- helminaschool uit Dirksiand, de 2e pr. Chr. School uit Melissant, 3e pr. Prins Johan Friso-school uit Herkingen, 4e pr. Prins Mauritsschool uit Dirksiand en de ... Afgelopen woensdag kwamen de 4e, 5e en 6e klasse van de lagere scholen uit Dirksiand, Melissant en Herkingen bijeen in het zwembad in Dirksiand om uit te maken welke school de snel ste en slimste

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

Hieraan namen deel de J. C. van Gent- school uit Sommelsdijk, de O.L.S. uit Middelharnis, de Prins JohanFrisoschool uit Herkingen, de Prins Willem Alexan- derschool uit Melissant en de Groen van ... Bij het dammen was de school uit Me lissant bij het ingaan van de laatste ronde nog ongeslagen De Prins Johan Friso- school komt de eer toe om in de laatste ronde de Melissantenaren te verslaan.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

natuuriijk een uitbundig feestgedruis wanneer Goereeërs en de vele bezoekers van elders de Koningin, Prins Claus en de Pnnsen Willem Alexander, Johan Friso en Constantijn in hun midden weten. Waarschijnlijk ... HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. E. van Spanje, bevestiging ambtsdrager en 18.00 uur kand. W. L. Verwaard, Sliedrecht; extra koUekte onderhoudsfonds Ger Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

Waar als geschikte plek aanvankelijk gedacht werd aan een leegstaand lokaal in de christelijke basisschool 'Prins Johan Friso' te Herkingen, bleek aan de zijde van de school onvoldoende ... conclusie gekomen dat vestiging van een peuterspeel zaal in de Prins Johan Frisoschool het meest geschikt zou zijn, zoals ook in de laatstge houden vergadering van de commissie MAM werd gedacht. In

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Waar als geschikte plek aanvankelijk gedacht werd aan een leegstaand lokaal in de christelijke basisschool 'Prins Johan Friso' te Herkingen, bleek aan de zijde van de school onvoldoende ... conclusie gekomen dat vestiging van een peuterspeel zaal in de Prins Johan Frisoschool het meest geschikt zou zijn, zoals ook in de laatstge houden vergadering van de commissie MAM werd gedacht. In