Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

behoeve van de vestiging van de peuterspeelzaal een leegstaand lokaal te vorderen van de christelijke basisschool 'Prins Johan Friso', waarna - zo had de wethouder toen aan gegeven - in de afgelopen ... Op grond van dit alles werd tijdens de Dirks landse raadsvergadering zowel het optreden van het schoolbestuur van de Johan Friso schooi als de wijze van aanpak door wethou der Sandee fliiJc gehekeld

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 10

Zoals eerder in deze Kram vermeld, is er letterlijk en figuurlijk een doorbraak gere aliseerd tussen enerzijds de Prins Johan Frisoschool en anderzijds de Peuterspeelzaal Pinkeltje te Herkingen. En ... Deze open ochtend zal plaats vinden op vrijdag 28 maart a.s. vanaf 9.30 tot 11.30 uur. Er zal ook een powerpointpresenta- tie worden vertoond over het schoolleven op de Prins Johan Friso. Iedereen is

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

, van welke signa tuur dan ook. De (aanstaande) ouders van Herkingen moeten weten dat de Prins Johan Friso school een school wil zijn waarin respect voor elk kind, elke ouder centraal staat, zonder geweld ... gedetail leerde feiten. Wel is hij sterk van mening dat er steeds min der plaats is op de Prins Johan Frisoschool voor alle kinderen van Herkingen. Hij stelt met klem dat de school meer oog zal moeten hebben

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

HERKINGEN - Veiligheidsdag 2009 in Spijkenisse. Maandag 20 april zijn de leerlingen van groep 7^8 van de Prins Johan Friso uit Herkingen naar de jeugdveiligheidsdag in Spijkenisse geweest. Het was ... HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. Qutst, Groot-Ammers en 18.00 uur ds. J. Maas - Her steld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur kand. drs. J, B. Boesaard, Katwijk aan Zee

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

natuuriijk een uitbundig feestgedruis wanneer Goereeërs en de vele bezoekers van elders de Koningin, Prins Claus en de Pnnsen Willem Alexander, Johan Friso en Constantijn in hun midden weten. Waarschijnlijk ... HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. E. van Spanje, bevestiging ambtsdrager en 18.00 uur kand. W. L. Verwaard, Sliedrecht; extra koUekte onderhoudsfonds Ger Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

Hieraan namen deel de J. C. van Gent- school uit Sommelsdijk, de O.L.S. uit Middelharnis, de Prins JohanFrisoschool uit Herkingen, de Prins Willem Alexan- derschool uit Melissant en de Groen van ... Bij het dammen was de school uit Me lissant bij het ingaan van de laatste ronde nog ongeslagen De Prins Johan Friso- school komt de eer toe om in de laatste ronde de Melissantenaren te verslaan.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

Waar als geschikte plek aanvankelijk gedacht werd aan een leegstaand lokaal in de christelijke basisschool 'Prins Johan Friso' te Herkingen, bleek aan de zijde van de school onvoldoende ... conclusie gekomen dat vestiging van een peuterspeel zaal in de Prins Johan Frisoschool het meest geschikt zou zijn, zoals ook in de laatstge houden vergadering van de commissie MAM werd gedacht. In

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

In Herkingen stonden leerlingen van de Prins Johan Friso- school paraat om aan de Groene Kruisweg tien forse jonge kastanjes een plaatsje te geven. Ook hier veel laarzen in navol ging van meester Van ... Robert Campfens, de leerlingen van de Prins Mauritsschool met mevrouw het Lam (als vervangster van juf Leentje Soeteman) en stagiair Anja van der Sluijs. Net als in Melissant en Herkingen was het

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 13

, Adriaan van Rossum en Marisca Zoon van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland, Pascal Lugt- hart van de OBS 'De Inktvis' te Dirksland en Anton van Wijk van de CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen. ... , ook bekend onder de naam Prins Bemhard- fonds (vandaar de anjer), al talloze malen (grote) subsidies heeft ontvangen voor de aanschaf van nieuw instrumentarium. Het fonds doet trouwens ook op veel

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

8 van de Prins Johan Frisoschool in Herkingen op 'hun' Arianne van Wijk, die de eerste prijs binnenhaalde! Het zijn haar kleurige letters én de fiets die straks de posters zullen gaan sieren! Arianne ... betreft groep 7 en 8 van de Johan Friso is hiermee ook de eerste toon gezet voor de vakantie, want ze vinden mét dhr. Molenaar dat 'Veiligheid' steeds vóór alles geboden is! Op de foto staat de winnares op