Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 13

, Adriaan van Rossum en Marisca Zoon van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland, Pascal Lugt- hart van de OBS 'De Inktvis' te Dirksland en Anton van Wijk van de CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen. ... , ook bekend onder de naam Prins Bemhard- fonds (vandaar de anjer), al talloze malen (grote) subsidies heeft ontvangen voor de aanschaf van nieuw instrumentarium. Het fonds doet trouwens ook op veel

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 10

Zoals eerder in deze Kram vermeld, is er letterlijk en figuurlijk een doorbraak gere aliseerd tussen enerzijds de Prins Johan Frisoschool en anderzijds de Peuterspeelzaal Pinkeltje te Herkingen. En ... Deze open ochtend zal plaats vinden op vrijdag 28 maart a.s. vanaf 9.30 tot 11.30 uur. Er zal ook een powerpointpresenta- tie worden vertoond over het schoolleven op de Prins Johan Friso. Iedereen is

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

Edwin van Mourik van de CBS 'Prins Johan Friso' uit Herkingen en Come Jelier van de CBS 'Prins Maurits' uit Dirksland zijn beiden met lof geslaagd voor het schriftelijk en het praktisch gedeelte van ... en Maikel Kalle van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland en Chris Buurman, Frank van Dongen, Niels Haasnoot, Wen dy Snoek en Sandra van der Voort van de OBS 'De Inktvis' te Dirksland. In totaal namen in

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

In Herkingen plantte Koningswoud woens dagmorgen kwart over negen de eerste boom, samen met een Herkingse medewer ker van de groenvoorziening, waarna veer tien leerlingen van de Johan Willem Friso ... april. In de gemeente Dirksland werd die dag in twee woonker nen gestalte gegeven aan de boomplant- dag, 's morgens eerst in Herkingen, daar na in Dirkskland. In beide dorpen plant te wethouder

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 6

De vijftien leerlingen van de combiklas 6,7 en 8 van de chnstelijke basisschool Prins Johan Friso zullen mee doen en zich om 10.00 uur verzamelen op de locatie Han de Lignieplein te Herkingen. Daar ... Op woensdag 17 maart a.s. zal de jaarlijkse Boom feestdag worden gehouden, met als thema "Bomen ma ken onze buurt". De bedoeling is om tien bomen te planten aan het Han de Lignieplein te Herkingen

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

resul taat voor het schriftelijk gedeelte werd gehaald door Arie van Eist van CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen met 39 punten. Goede tweede waren Jakob Struijk van CBS 'De Regenboog' te Melissant en ... Het beste gemiddelde resultaat per groep voor het schriftelijke examen werd gehaald door de 12 leerlingen van groep 7 van CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen, met een gemiddelde score van 34

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

8 van de Prins Johan Frisoschool in Herkingen op 'hun' Arianne van Wijk, die de eerste prijs binnenhaalde! Het zijn haar kleurige letters én de fiets die straks de posters zullen gaan sieren! Arianne ... betreft groep 7 en 8 van de Johan Friso is hiermee ook de eerste toon gezet voor de vakantie, want ze vinden mét dhr. Molenaar dat 'Veiligheid' steeds vóór alles geboden is! Op de foto staat de winnares op

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

NIEUWE-TONGE/HER- KINGEN - Dinsdag 17 februari hebben de bestu ren van de Oranje Nassau- school te Nieuwe-Tonge en van de Prins Johan Friso- school te Herkingen een intentieverklaring gete kend met ... het bestuur van de Prins Johan Frisoschool te Herkingen, sluit zich hier bij aan. Hij merkt daarbij op dat zijn bestuur vorigjaar geconcludeerd heeft dat een ver gaande vorm van samenwerking

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

behoeve van de vestiging van de peuterspeelzaal een leegstaand lokaal te vorderen van de christelijke basisschool 'Prins Johan Friso', waarna - zo had de wethouder toen aan gegeven - in de afgelopen ... Op grond van dit alles werd tijdens de Dirks landse raadsvergadering zowel het optreden van het schoolbestuur van de Johan Friso schooi als de wijze van aanpak door wethou der Sandee fliiJc gehekeld

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

HERKINGEN - Wat minder stil dan gedacht, maar wél spannend ging het er aan toe op de Prins Johan Friso- school in Herkingen. Dat kunnen de leerlingen van De Hoeksteen in Oolt- gensplaat, de Koningin ... ', 'gewonnen' en 'remise' waren veel gebruikte woorden. Teleurstel ling, trots. En punten tellen. Om een lange middag kort te maken: Als 'gastschool' vond de Prins Johan Friso het wel wat sneu dat de

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

, van welke signa tuur dan ook. De (aanstaande) ouders van Herkingen moeten weten dat de Prins Johan Friso school een school wil zijn waarin respect voor elk kind, elke ouder centraal staat, zonder geweld ... gedetail leerde feiten. Wel is hij sterk van mening dat er steeds min der plaats is op de Prins Johan Frisoschool voor alle kinderen van Herkingen. Hij stelt met klem dat de school meer oog zal moeten hebben