Krantenbank Zeeland

HomeSearch

68 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

Edwin van Mourik van de CBS 'Prins Johan Friso' uit Herkingen en Come Jelier van de CBS 'Prins Maurits' uit Dirksland zijn beiden met lof geslaagd voor het schriftelijk en het praktisch gedeelte van ... en Maikel Kalle van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland en Chris Buurman, Frank van Dongen, Niels Haasnoot, Wen dy Snoek en Sandra van der Voort van de OBS 'De Inktvis' te Dirksland. In totaal namen in

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

In Herkingen stonden leerlingen van de Prins Johan Friso- school paraat om aan de Groene Kruisweg tien forse jonge kastanjes een plaatsje te geven. Ook hier veel laarzen in navol ging van meester Van ... Robert Campfens, de leerlingen van de Prins Mauritsschool met mevrouw het Lam (als vervangster van juf Leentje Soeteman) en stagiair Anja van der Sluijs. Net als in Melissant en Herkingen was het

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

HERKINGEN - C. M. Huizer (24), zoon van aardappelhandelaar Huizer te Her kingen, mag zich ingenieur noemen. Hij bezocht, na het basisonderwijs genoten te hebben op de Prins Johan Friso School te ... Herkingen, in de periode '84-'89 de SG Prins Maurits (HAVO) te Middel hamis. Vervolgens studeerde hij aan de Jacob van Liesveldt VWO te Hellevoet- sluis('89-'91) Daarna heeft hij Scheikun dige Technologie

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

natuuriijk een uitbundig feestgedruis wanneer Goereeërs en de vele bezoekers van elders de Koningin, Prins Claus en de Pnnsen Willem Alexander, Johan Friso en Constantijn in hun midden weten. Waarschijnlijk ... HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. E. van Spanje, bevestiging ambtsdrager en 18.00 uur kand. W. L. Verwaard, Sliedrecht; extra koUekte onderhoudsfonds Ger Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

Hieraan namen deel de J. C. van Gent- school uit Sommelsdijk, de O.L.S. uit Middelharnis, de Prins JohanFrisoschool uit Herkingen, de Prins Willem Alexan- derschool uit Melissant en de Groen van ... Bij het dammen was de school uit Me lissant bij het ingaan van de laatste ronde nog ongeslagen De Prins Johan Friso- school komt de eer toe om in de laatste ronde de Melissantenaren te verslaan.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

uitreiken van de prijzen, en wel de Ie pr. Wil- helminaschool uit Dirksiand, de 2e pr. Chr. School uit Melissant, 3e pr. Prins Johan Friso-school uit Herkingen, 4e pr. Prins Mauritsschool uit Dirksiand en de ... Afgelopen woensdag kwamen de 4e, 5e en 6e klasse van de lagere scholen uit Dirksiand, Melissant en Herkingen bijeen in het zwembad in Dirksiand om uit te maken welke school de snel ste en slimste