Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

In de Prins Johan Friso school te Herkingen biedt GKO de mogelijkheid voor kinderop vang van 0-4 jarige kinderen en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Opvang die aansluit bij de ... de website van CKO: www.cko- net.nl of op de website van de school: www.pjf-herkingen.nl onder het kopje CKO. CKO en de'Prins Johan Friso school blijven twee verschil lende instellingen met elk hun

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 6

De vijftien leerlingen van de combiklas 6,7 en 8 van de chnstelijke basisschool Prins Johan Friso zullen mee doen en zich om 10.00 uur verzamelen op de locatie Han de Lignieplein te Herkingen. Daar ... Op woensdag 17 maart a.s. zal de jaarlijkse Boom feestdag worden gehouden, met als thema "Bomen ma ken onze buurt". De bedoeling is om tien bomen te planten aan het Han de Lignieplein te Herkingen

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

HERKINGEN - Veiligheidsdag 2009 in Spijkenisse. Maandag 20 april zijn de leerlingen van groep 7^8 van de Prins Johan Friso uit Herkingen naar de jeugdveiligheidsdag in Spijkenisse geweest. Het was ... HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. Qutst, Groot-Ammers en 18.00 uur ds. J. Maas - Her steld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur kand. drs. J, B. Boesaard, Katwijk aan Zee

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

NIEUWE-TONGE/HER- KINGEN - Dinsdag 17 februari hebben de bestu ren van de Oranje Nassau- school te Nieuwe-Tonge en van de Prins Johan Friso- school te Herkingen een intentieverklaring gete kend met ... het bestuur van de Prins Johan Frisoschool te Herkingen, sluit zich hier bij aan. Hij merkt daarbij op dat zijn bestuur vorigjaar geconcludeerd heeft dat een ver gaande vorm van samenwerking

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 10

Zoals eerder in deze Kram vermeld, is er letterlijk en figuurlijk een doorbraak gere aliseerd tussen enerzijds de Prins Johan Frisoschool en anderzijds de Peuterspeelzaal Pinkeltje te Herkingen. En ... Deze open ochtend zal plaats vinden op vrijdag 28 maart a.s. vanaf 9.30 tot 11.30 uur. Er zal ook een powerpointpresenta- tie worden vertoond over het schoolleven op de Prins Johan Friso. Iedereen is

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

, van welke signa tuur dan ook. De (aanstaande) ouders van Herkingen moeten weten dat de Prins Johan Friso school een school wil zijn waarin respect voor elk kind, elke ouder centraal staat, zonder geweld ... gedetail leerde feiten. Wel is hij sterk van mening dat er steeds min der plaats is op de Prins Johan Frisoschool voor alle kinderen van Herkingen. Hij stelt met klem dat de school meer oog zal moeten hebben

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

met de Bijbel 'De Regenboog' in Melissant en Mariëlle Kik en Rosalie Evers van de CBS 'Prins Johan Friso' in Herkingen. Allen ontvin gen zij namens Veilig Verkeer Nederland afdeling Dirksland een ... "Maar liefst 350 topoccasions tegen absolute bodemprijzen zijn aanwezig!" zegt Johan Troost. "Alle bekende merken zijn vertegenwoordigd, dus aan keuze geen gebrek. Er is al een occasion vanaf 1

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

8 van de Prins Johan Frisoschool in Herkingen op 'hun' Arianne van Wijk, die de eerste prijs binnenhaalde! Het zijn haar kleurige letters én de fiets die straks de posters zullen gaan sieren! Arianne ... betreft groep 7 en 8 van de Johan Friso is hiermee ook de eerste toon gezet voor de vakantie, want ze vinden mét dhr. Molenaar dat 'Veiligheid' steeds vóór alles geboden is! Op de foto staat de winnares op

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

HERKINGEN - Wat minder stil dan gedacht, maar wél spannend ging het er aan toe op de Prins Johan Friso- school in Herkingen. Dat kunnen de leerlingen van De Hoeksteen in Oolt- gensplaat, de Koningin ... ', 'gewonnen' en 'remise' waren veel gebruikte woorden. Teleurstel ling, trots. En punten tellen. Om een lange middag kort te maken: Als 'gastschool' vond de Prins Johan Friso het wel wat sneu dat de

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur kand. dr. A. Teeuw, Ridderkerk en 18.00 uur ds. G. C. Kunz, Dordrecht - Her steld Herv. Gem. 'Prins Johan Friso- school' 10.00 en 18.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem ... MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. P. Voets, bevestiging ambtsdra gers en 18.00 uur ds. L. Quist, Groot Ammers - Hersteld Herv. Gem. aula Chr. Scholengemeenschap 'Prins Mau- rits' 9.30 uur ds

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur kand. W. L. Verwaard, Sliedrecht en 18.00 uur kand. J. Eijsden, Waarder - Herv. Gem. (ihv) 'Prins Johan Friso- school' 10.00 uur kand. B. D. Bonman, Sommelsdijk en 18 ... MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur dr. C. A. van der Sluijs, Veenendaal en 18.00 uur ds. A. P. Voets - Herv. Gem. (ihv) aula Chr. Scholengemeenschap 'Prins Maurits' 9.30 uur ds. C. Gielen, bediening

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. C. Klein, Sint Philipsland en 18.30 uur dr. T. E. van Spanje, Ooltgensplaat - Herv. Gem. (ihv) 'Prins Johan Friso- school' 9.15 en 18.00 uur kand. M. Die ... Net als vorig jaar zal er weer een gro te 'boerenmarkt' op het terrein van de Prins Maurits Scholengemeenschap worden gehouden, op zaterdag 12 juni. De markt begint om 9.30 en duurt tot ongeveer 15

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. H. Veldhuizen, Woudenberg en 18.00 uur kand. T. Rietveld, Ridderkerk - Herv. Gem. (ihv) Prins Johan Friso- school. Deltastraat 13, 10.00 uur ds. A. van Wijk en ... . van Wijk uit Herkingen - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kant, Heilig Avond maal en 18.30 uur br. K. Baas - Doops gezinde Gem. 9.30 uur ds. J. Smink en 18.30 uur

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

In Herkingen plantte Koningswoud woens dagmorgen kwart over negen de eerste boom, samen met een Herkingse medewer ker van de groenvoorziening, waarna veer tien leerlingen van de Johan Willem Friso ... april. In de gemeente Dirksland werd die dag in twee woonker nen gestalte gegeven aan de boomplant- dag, 's morgens eerst in Herkingen, daar na in Dirkskland. In beide dorpen plant te wethouder

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

Zo noemde premier Balkenende de infoima- tie die hij begin juni van prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit heeft ontvangen. Het is bekend hoe de pers zich heeft gestort op het verleden van Mabel Wisse ... te brengen. Ook al heeft men - zoals ik - kritiek op de wijze waarop dit gedaan wordt - ik kon bepaalde uitzendingen niet meer zien - de noodzaak ervan had voorkomen moeten worden. Prins Johan Friso en

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

behoeve van de vestiging van de peuterspeelzaal een leegstaand lokaal te vorderen van de christelijke basisschool 'Prins Johan Friso', waarna - zo had de wethouder toen aan gegeven - in de afgelopen ... Op grond van dit alles werd tijdens de Dirks landse raadsvergadering zowel het optreden van het schoolbestuur van de Johan Friso schooi als de wijze van aanpak door wethou der Sandee fliiJc gehekeld

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

Waar als geschikte plek aanvankelijk gedacht werd aan een leegstaand lokaal in de christelijke basisschool 'Prins Johan Friso' te Herkingen, bleek aan de zijde van de school onvoldoende ... conclusie gekomen dat vestiging van een peuterspeel zaal in de Prins Johan Frisoschool het meest geschikt zou zijn, zoals ook in de laatstge houden vergadering van de commissie MAM werd gedacht. In