Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.195 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 19

Christmas Fair Poppendamme ... In de 'nieuwe-oude' Walcherse schuur bij Imke rij Poppendamme wordt in december de jaar lijkse Christmas Fair gehouden. Verschillende ambachtslieden tonen hun werk, maar daar naast zijn ook twee

| de Faam | pagina 19

Drie dagen Lentefeest in Poppendamme ... GRIJPSKERKE - Vlinder- planten, vaste- en eenjarige planten, tuinornamenten, manden en zuivelproducten. Tuinliefhebbers kunnen veel vinden op het Lentefeest bij Imkerij Poppendamme in Grijpskerke

| de Faam | pagina 11

Lentefeest Poppendamme ... POPPENDAMME - Voor de tweeëntwintigste keer wordt het lentefeest weer gehouden. Don derdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 mei komen tuinliefhebbers weer naar Poppendamme. Er staan op anderhalf hectare

| de Faam | pagina 40

Lentefeest bij imkerij Poppendamme ... GRIJPSKERKE - Het Lentefeest bij Imkerij Poppendamme in Grijpskerke is inmiddels een traditie geworden. Het is hét evenement voor de tuinliefheb- bers met een grote planten- markt, maai- ook zijn er

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

Hof Poppendamme brengt plezier naar buiten ... Mandy en Eric Cevaal uit Oost-Sou burg maken na een boswandeling een tussenstop bij Hof Poppendamme, even buiten Grijpskerke. „Normaal kwamen we hier elke zondag. Als pappa moest werken en de meiden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

In Poppendamme is een uurtje zo voorbij ... honing. In 1988 werd het een soort honingwinkel en zo breid de de imkerij Poppendamme steeds verder uit. Op dit mo ment staat de imkerij in het te ken van het ldeinste landbouw huisdier, de honingbij

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

Sfeervol bioshoppen in imkerij Poppendamme ... Imkerij Poppendamme ju bileert. Voor de tiende keer wordt in het educatieve cen trum aan de weg tussen Mid delburg en Grijpskerke een Christmas Fair gehouden. Niet de bonte kerstmarkt, zoals die de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Christmas Fair Trade bij Poppendamme ... GRIJPSKERKE - Op het terrein van Imkerij Poppendamme bij Grijps- kerke wordt tot en met 22 decem ber de Christmas Fair Trade gehou den. Van de dinsdag tot en met de zaterdag is deze 'markt' tussen 13

| de Faam | pagina 9

Dertiende Christmas Fair in imkerij Poppendamme ... GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme houdt van 1 tot en met 30 december de der tiende Christmas Fair in het educatieve centrum aan de weg tussen Grijpskerke en Middelburg. Géén bonte, com merciële

| de Faam | pagina 9

Apple Days bij Imkerij Poppendamme ... Onder het motto 'drie dagen Engelse traditie in een Poppendams jasje' organiseert Imke rij Poppendamme uit Grijpskerke 19 tot en met 21 oktober een aantal vermakelijke, maar zeker ook smakelijke

| de Faam | pagina 25

Kerstmarkt in Directie CSW en Nehalennia geschokt Poppendamme over het optreden van de politie ... .00 uur. Poppendamme houdt de Fairtrade kerstmarkt samen met de Walcherse Wereldwin kels en het COS Zeeland. De Kerstmarkt is gratis te bekijken van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

| de Faam | pagina 1

Lentefeest in Poppendamme ... GRIJPSKERKE Na het succes van vorig jaar kijken veel Zeeuwse tuinliefhebbers én va kantiegangers al weer uit naar het Hemelvaartweekend. Dan is het opnieuw drie dagen Lente feest in Poppendamme. Om

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Nieuwe eigenaren Hof Poppendamme ... De overname is gisteren be kendgemaakt op de Facebookpa- gina van Hof Poppendamme. Daar schrijven de nieuwe eigenaren: 'Het nieuwe jaar is begonnen! La ten we gelijk beginnen met een nieuwtje! Hof

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Imkerij Poppendamme krijgt zorg woningen ... POPPENDAMME - Imkerij Pop- pendamme wordt de komende jaren geleidelijk omgebouwd tot een woon-werkvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. Het echtpaar De Meester, eige naar van de Walcherse

| de Faam | pagina 16

Open dag biologische landbouw bij Imkerij Poppendamme ... boerenambacht wil proe ven, kan terecht bij Imkerij Poppendamme in Grijpskerke. Zaterdag 19 juni is er een speciale open dag over biologische landbouw.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Bijenvolk als cadeau voor Poppendamme ... KOUDEKERKE - Imker Albert de Wilde uit Koudekerke heeft de rekensom snel gemaakt. Er zitten ongeveer duizend bijen in een ons en het jongste volk bij Imkerij Poppendamme in Grijps- kerke weegt zestig

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

En tóch spookt het niet in Poppendamme ... niet in Pop pendamme en nog minder gebeuren er dingen, die krachtens de wet niet door de beugel kun nen. Poppendamme is alleen maar een poppe rig vlek, dat de eeuwen doorsluimert onder de gemeentelijke

| Scheldebode | pagina 1

Imkerij Poppendamme breidt uit met bijenteeltmuseum ... GRIJPSKERKE Met feestelijk vertoon is gisteren het bijenteeltmuseum 'De Zoete Inval' bij Im kerij Poppendamme geopend door burgemeester A.C. de Bruyn van Veere. Het museum is een impuls voor het

| de Faam | pagina 15

Imkerij Poppendamme in kerstsfeer ... De Imkerij in Poppendamme is omgetoverd tot 'christmas fair'. Tot en met 24 december zijn er demonstraties te zien van creatieve vaardighe den als houtsnijden, kerststallen maken, voiks- schilderen

| de Faam | pagina 7

Imkerij Poppendamme breidt uit met boerenhoftuin ... hectare groot wordt, is ook een gedeelte gereserveerd als rust en verversingsplaats voor rui ters, paardentrams en huifkar ren. Poppendamme wordt een belangrijke halte in de huifkar renroute die in 1996

| de Faam | pagina 25

Driedubbel feest voor Imkerij Poppendamme ... GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme in Grijpskerke houdt eind december voor de kinderen een Winterfeest. Te gelijkertijd wordt een Winter- speelgoedbeurs gehouden met allerlei nostalgisch speelgoed.

| de Vlissinger | pagina 9

Imkerij Poppendamme breidt uit met boerenhoftuin ... de imkerij in zit. In deze tuin, die ongeveer anderhalve hectare groot wordt, is ook een gedeelte gereserveerd als rust en verversingsplaats voor rui ters, paardentrams en huifkar ren. Poppendamme

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

Historie ringrijden in beeld gebracht in Poppendamme ... POPPENDAMME - De Zeeuw- se Ringrijders Vereniging be schikt sinds gisteren over een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van ring rijden. De tentoonstelling is in gericht in de bovenzaal

| de Faam | pagina 1

Zonnestaren bij Poppendamme ... MIDDELBURG - Imkerij Poppendamme wordt zater dag (21 augustus) omgetoverd tot een provisorische sterren wacht. De Middelburgse Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen houdt die dag van 10.00 uur 's

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Imkerij in Poppendamme moet kleinschalig blijven ... POPPENDAMME - De imke rij in Poppendamme moet kleinschalig blijven. Met 75.000 bezoekers per jaar is het bezoekerscentrum van het bedrijf de vierde toeristi sche attractie op Walcheren, maar wat

| de Faam | pagina 3

Drukte op Lentefeest Poppendamme ... "Dat zijn er meer dan vorige ja ren", weet Toos de Meester van Imkerij Poppendamme. Vooral op donderdag was het enorm druk, met 2200 bezoekers. Om dat de Meinersweg, tussen Kou- dekerke en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Zorgwoningen bij imkerij in Poppendamme ... POPPENDAMME - Imkerij Pop pendamme wordt de komende jaren geleidelijk omgebouwd tot een woon-werkvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. Het echtpaar De Meester, eige naar van de Walchcrse dag