Krantenbank Zeeland

HomeSearch

31.581 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Minder overslag in Rotterdam ... ROTTERDAM - Vooral omdat de overslag van ijzererts en schroot met 16 procent (of 7,6 miljoen ton) achteruit is gegaan, werd er in 1996 in de Rotter damse haven in totaal 2,8 mil joen lading minder

| de Stem | pagina 21

Tijdelijke overslag gft Koegors ... Overslag - Dinsdagmiddag werd ingebroken in een wo ning aan de Roide Sluisweg in Overslag. De 47-jarige bewo ner vermist een peperduur zil veren bestek.

| de Stem | pagina 5

Overslag Rotterdamse haven daalt ... Volgens herrr is de voor Rotter dam ongebruikelijke daling van de overslag van ruwe olie van 8,1 procent vergeleken met het eerste halfjaar van 1992 'abso luut recessie-gebonden'. De 17,9 procent

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

Forse groei overslag Vlissingen ... , weten we uit ervaring. Wat er wél uitspringt is de overslag van aardolieproducten in Vlissin gen. Het blijkt dat Total dit eer ste kwartaal producten per schip heeft vervoerd, terwijl dat eerder per

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Overslag Terneuzen stokt ... vergelijking met het laatste kwartaal van '93 echter - en dat is dan weer posi tief - zit de overslag 4,5 procent in de lift. De eerste drie maan den van dit jaar werd in de ver schillende havens op het grond

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 45

Overslag Terneuzen stokt ... vergelijking met het laatste kwartaal van '93 echter - en dat is dan weer posi tief- zit de overslag 4,5 procent in de lift. De eerste drie maan den van dit jaar werd in de ver schillende havens op het grond

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

Overslag Terneuzen stokt ... vergelijking met het laatste kwartaal van '93 echter - en dat is dan weer posi tief - zit de overslag 4,5 procent in de lift. De eerste drie maan den van dit jaar werd in de ver schillende havens op het grond

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Overslag Terneuzen stokt ... vergelijking met het laatste kwartaal van '93 echter - en dat is dan weer posi tief - zit de overslag 4,5 procent in de lift. De eerste drie maan den van dit jaar werd in de ver schillende havens op het grond

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

Forse groei overslag Vlissingen ... , weten we uit ervaring. Wat er wél uitspringt is de overslag van aardolieproducten in Vlissin gen. Het blijkt dat Total dit eer ste kwartaal producten per schip heeft vervoerd, terwijl dat eerder per

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Forse groei overslag Vlissingen ... geven, weten we uit ervaring. Wat er wél uitspringt is de overslag van aardolieproducten in Vlissin gen. Het blijkt dat Total dit eer ste kwartaal producten per schip heeft vervoerd, terwijl dat eerder

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

Forse groei overslag Vlissingen ... , weten we uit ervaring. Wat er wél uitspringt is de overslag van aardolieproducten in Vlissin gen. Het blijkt dat Total dit eer ste kwartaal producten per schip heeft vervoerd, terwijl dat eerder per

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

Overslag havens in stijgende lijn ... TERNEUZEN De haven van Terneuzen laat een stijging van de overslag van goederen met 16 procent zien en de haven van Vlissingen met twee procent. Dat zijn de belangrijkste resul taten, die de twee

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

Overslag havens in stijgende lijn ... TERNEUZEN - De haven van Terneuzen laat een stijging van de overslag van goederen met 16 procent zien en de haven van Vlissingen met twee procent. Dat zijn de belangrijkste resul taten, die de twee

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Overslag havens in stijgende lijn ... TERNEUZEN - De haven van Terneuzen laat een stijging van de overslag van goederen met 16 procent zien en de haven van Vlissingen met twee procent. Dat zijn de belangrijkste resul taten. die de twee

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Overslag havens in stijgende lijn ... TERNEUZEN - De haven van Terneuzen laat een stijging van de overslag van goederen met 16 procent zien en de haven van Vlissingen met twee procent. Dat zijn de belangrijkste resul taten, die de twee

| de Vrije Zeeuw | pagina 11

OVERSLAG TOYOTAS ... BRUSSEL (ANP) Antwerpen vreest dat Vlissingen een ernstige concurrent van de Belgische haven gaat wor den op het stuk van overslag van uit het buitenland aan gevoerde auto's. Directe aanleiding tot

| de Stem | pagina 33

Eindelijk... Overslag ... Die zaterdag bedacht hij zich geen seconde. Toen de eerste Poolse tank het grensdorpje Overslag in Zeeuws- Vlaanderen passeerde, sloot Chris Hoekman zich meteen aan. Anderhalf jaar lang had hij zich

| de Stem | pagina 4

Overslag ... oor de jaren zeventig kreeg het leine Overslag, met zijn enkele onderden inwoners, tijdens ver- iezingen steevast landelijke be- endheid via de televisie. Het as bijna traditie dat de uitslag an

| de Stem | pagina 17

Overslag, een gaaf dorp in (Zeeuwsch-) Vlaanderen ... OVERSLAG is een van Zeeuwsch-Vlaande- rens kleinste dorpen, maar misschien wel het mooiste, het gaafste. We willen in deze vakan tiedagen samen met u een wandeling - kuie ren, niet hollen, want

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Overslag haven Rotterdam in tweede kwartaal omhoog ... ROTTERDAM (ANP) De totale overslag in de Rotterdamse haven is in het tweede kwartaal van 1983 voor het eerst sinds vijftien maanden weer gestegen. Volgens het havenbedrijf van Rotterdam lijkt dat een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

Leven in Overslag kent geen 'grens' ... De molen van Overslag, of beter gezegd wat er van over is. De molen staat aan de Gebuurte en is tegenwoordig eigendom van een Belg. Meer dan honderd jaar lang was de molen eigendom van de familie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Man -vermoedelijk vermoord- gevonden bij Overslag ... OVERSLAG - Een inwoner van Zuiddorpe heeft dinsdagmiddag schaffen. Vandaag komt de patholoog langs een polderweg bij Overslag het lichaam van de 51-jarige Udo Danilo Dolina, afkomstig uit Hamburg

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Nota: North Sea Port wacht krimp overslag ... De laatste jaren brak North Sea Port record op record in de overslag van goederen, maar groei van de haven is niet van zelfsprekend meer. North Sea Port moet zich net als andere zeehavens

| de Stem | pagina 9

Overslag ... AXEL - De kans op een ge meenschapshuis voor de be volking van Overslag wordt steeds groter. Eerder al schonk een onbekende een fors bedrag om de pas opgeheven basis school Onze Lieve Vrouwe van

| de Stem | pagina 21

f procent meer overslag ... stijging: tien procent. Gent boekte in 1979 overigens al een tcordjaar wat betreft het maritiem goederenverkeer. Gent verwacht nog dit jaar de nijlpaal van een overslag van 19 miljoen ton goederen te zullen