Krantenbank Zeeland

HomeSearch

20 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Gister kwamen er plotseling uiterst alarmerende berichten over Bruinisse, Oosteïland en Ouwersluis. Gevreesd'wordt, dat op dit eiland'honderden doden te betreuren zijn. Op Tholen schat men het aantal ... Gister kwamen er plotseling zeer alar merende berichten binnen over Bruinisse en Oostcrland, terwijl vuren gezien werden op de dijken van Ouwersluis. Onmiddellijk stegen cataline-vliegboten en

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Wegverbetering. Het weggedeelte Riet- huis-Ouwersluis in de Oosthoek in nu voorzien van een keurige bestrating. Men heeft nu een mooie en brede straat weg verkregen, die, voor de in de omge ving