Krantenbank Zeeland

HomeSearch

247 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 5

Oudedorp"] ... Consulent schap regionale geschiedbeoefening Zeeland, zijn dezer dagen dezelfde soort borden geplaatst bij de reste rende Middelburgse gehuchtcrn, te weten Brigdamme en Oudedorp. En door middel van een apart

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Het is nauwelijks meer dan één straat, het gehucht Oudedorp. Het ligt verstopt achter Nieuw en Sint-Joosland, van 1816 tot 1966 een zelfstandige gemeente en daarna onderdeel van Middelburg. Het 'oude ... huizen in Oudedorp. De laatste keer dat het gehucht in het nieuws kwam was op 15 augustus 1943. Tijdens een geallieerd bombardement op Walcheren werd per ongeluk Oudedorp getroffen. Wel 150 Engelse bommen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Walcheren (Nw St Joos- land en Oudedorp) en de netten op Noord- en! Zuid-Beve land enige malen gedurende korte tüd zullen worden af geschakeld, zulks in verband met beproeving van de 50 k

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Maar ach, wie zou het Oudedorp missen? Ver geten ligt het gehucht daar in de open polders tus sen Nieuwland en Ritthem, vijftien, misschien twintig huizen in de bocht van een dijk. De tijd be sluipt ... het Oudedorp. De jeugd wil er niet meer wonen. Waar is de tijd heen, dat grove Jaane met vaste hand het tweede winkeltje in het zwin ToVz^ë dorp beheerde, een caféhouder er met enige moeite het hoofd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Het gehucht Oudedorp (bij Nieuw- en Sint Joosland) heeft weer een plaatsnaambord met daaronder een beknopte beschrijving van zijn geschiedenis. foto Lek de Meester ... Over Oudedorp vertelt het bord: 'Oudedorp (of Sint Joos land) is de naam van een buurtschap in de Oud Sint

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Zijn diepbedroefde Vrouw, Kinderen, Klein- en Achter kleinkinderen. Uit aller naam: Wed. C. POPPE ADRIAAN SE Nieuw- en St. Joosland, 14 Augustus 1953. Oudedorp 11. ... De teraardebestelling zal plaats vinden op Dinsdag 18 Aug. a.s. te 11.30 uur vanaf het sterfhuis Oudedorp 11.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

rechte hoeken verraden dat dit voorstraatdorp het resultaat is van planning. Ook op Walcheren vinden we twee plaatsen die op dezelfde tekenta fel als Colijnsplaat lijken te zijn ont worpen: Oudedorp en ... Oudedorp (of Sint Joosland) werd vol gens plan geprojecteerd in de Oud-Sint Jooslandpolder uit 1631. Daartoe was een gemet minderwaardige grond, zo genaamd 'volgerland' gereserveerd, want een dorp

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

, direct het Oudedorp bij Nieuw- en Sint Joosland in de Raadkaart van afgelopen week. „Links op de foto staat mijn opoe Wanne met haar zoon (mijn oom) Marien Joosse. Mijn oom had samen met mijn vader Rijk en ... mijn oom Arjaan een fruitteelt- en kassenbedrijf in Nieuw- en Sint Joosland. In het Oudedorp zat vroeger een winkel (lees nisse- hut) waar van alles te koop was. Vooral de zuurkool uit het vat was

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

-.Ttwee Jongenspak ken 12 en 13 j. zoo goed als nieuw, voor een jongenspak leeftijd 16 jaar; zwarte Damesschoenen m. 40 voor 41. Oudedorp 6, Nieuw- en St. Joosland. TE RUIL: een goede Kinderwa- ... vnnr dno- en neeht "Rr F> (TFT Ken v°or 2 Buitenbanden 28 x SJÏmTT T, ï- A to 0ok te k0°P' Oudedorp 6, Nieuw- en

| Scheldebode | pagina 13

KLOETINGE De tweede toertocht van de RTC Theo Middelkamp die is vastgesteld op zondag 20 maart loopt voor de A-categorie vanaf Lèwe- dorp door de Quarlespolder en verder via Oudedorp, Souburg