Krantenbank Zeeland

HomeSearch

114 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Immers wat is het geval? Oud-Arnemuiden lag aan de westzijde der Arnedoch toen het door grondbraken telkens afnam, begon men het naar de meer veilige oostzijde dier zelfde Arne onder Nieuwerkerke te ... 'Courant, zal men aldaar, aan de oost zijde van Oud Arnemuiden de bewuste haven kunnen opmer ken tnsschen twee paalhoofden."

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Wanneer men nu de kaart van oud Arnemuiden in de Cronijk van Zeeland, uitgegeven door S malle ga ngeverge lijkt met het medegedeelde in de Middelburgsche courant, zal men aldaar, aan de oostzijde van ... oud Arnemuiden de bewuste haven kunnen opmerken tusschen twee paalhoofden.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Raadhuis aldaar, in het openbaar verpachten: De jAGT onder Stads-Ambachten Noordmonsterden Haagman Mor- tiere of Oud-Arnemuiden en Foproeden-Ambachten zulks voor den tijd van vijf Jagt-Saizoepen. Zullende

| Middelburgsche Courant | pagina 3

«ante* Stadsamlxfcchten, Noordmnn- •stót, den Haai] man, Mjortfere of Oud Arnemuiden, en Poppenrjoie- dèn-Ambacht, in de gemeente Mid delburg', 'voor zoo veer zij daarover de beschikking hóeft, op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

initiatief van Frans van der Heide Zoutelande gespeelde wedstrijd tussen oud-Meeuwen en oud-Arnemuiden is geëindigd in een 2-0 overwinning voor de Arnemuiden-elf. ... . Oud-Arnemuiden moest zich beperken tot wat uitvallen via Jaap Meerman en Koen Pruijssers. maar kon de stijfgeworden Piet van Wingen niet meer dan een bal of vier aanbieden. Uit eindelijk nam Meeuwen

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 15

Na de wedstrijd tussen oud-WHS en oud-Arnemuiden waren in de feest tent naar schatting zo'n 300 mensen aanwezig, waaronder 80 kinderen. Drive-in Party-Center vermaakte het publiek een uur lang en ... -WHS en oud- Arnemuiden het tegen elkaar op. Ook nu verloren de Sint-Annalan- ders met 1-3. "De drie feestdagen zijn een succes geweest, met goed weer en veel mensen op de been", meent voorzitter Westdorp

| Bevelander | pagina 19

30-5 Rood/witte kater, 3 witte teentjes, 1 wit sokje, wit kin netje, gecastreerd, 5 a 6 jaar oud (Arnemuiden-Doeleweg) 13-4 Cypers katertje, met oranje gloed, 9 maanden oud, gechipt, niet gecastreerd ... Rood/witte kater, witte bef en sokjes achter, voor witte laars jes, gecastreerd, ong. 1 jaar oud (Arnemuiden-Spoorstraat) Zwart/witte kat, 3 pootjes he lemaal wit, linker achterpoot voor de helft wit

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Raadhuis aldaar, in het openbaar verpachten: De lAGT onder Stads-Ambachten Noordmomterden Haagman Mor- tiere of Oud-Arnemuiden en Poproeden-Ambachten zulks voor den tijd van vijf Jagt-Saizoenen. Zullende

| Middelburgsche Courant | pagina 3

onder Stadsambachien, Noordnwn- ster, den Haaijman, Mortiere of Oud Arnemuiden, en Poppenrop- den-Ambacht, in de gemeente Mid delburg, voor zooveer zij daarover de beschikking heeft, op eene grootte

| Goessche Courant | pagina bijlage 2

verpacht het jacbtrecht onder stads-Ambachten, Noordmonster, den Haajjman, Mortiere of oud Arnemuiden en Poppenroeden- Ambacht ia de gemeente Middelburg, voor zoover zij daarover de beschik king heeft, op

| Bevelander | pagina 13

30-5 Rood/witte kater, 3 witte teentjes, 1 wit sokje, wit kin netje, gecastreerd, 5 a 6 jaar oud (Arnemuiden-Doeleweg) Cypers katertje, met oranje gloed, 9 maanden oud, ge- chipt, niet gecastreerd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

wijkbeheergroep stelt voor een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een rouwcentrum. De wijkbeheergroep bekijkt op dit moment of het mogelijk is om bloembakken te plaatsen in de buurt 'oud ... Arnemuiden' waar weinig openbaar groen is. Bewoners zouden een bloembak kunnen adopteren. De adoptie houdt in dat men sen de plantjes verzorgen. In een convenant wordt vastge legd wie wat doet. De gemeen te

| de Stem | pagina 27

Een ander sprekend gegeven: sedert 1825 zijn langs de kusten van Walcheren en Zuid-Beveland 218 dijkvallen en oeverafschuivin gen geconstateerd Voor 1825 zijn bij dijkvallen o.m. een deel van oud-Arnemuiden