Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11.421 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 14

Wisselbeker voor Othene ... ploeg van Othene die met de hoogste eer ging strijken. De opbrengst van dit toernooi gaat naar de Zon nebloem-afdeling Groot Terneuzen.

| de Stem | pagina 18

Bouw woningen Othene begint ... Terneuzen - In de tweede helft van het volgend jaar wo nen de eerste mensen in de nieuwe Temeuzense stadswijk Nieuw Othene. De prijzen van de woningen variëren tus sen de 176.900 gulden voor de

| de Stem | pagina 11

Woonwagencentrum in Othene ... Temeuzen - Het college van B en W in Temeuzen en de provincie zijn emit. Een deel van het woonwagencentrum De Blikweide in Sluiskil verhuist naar de nieuwbouw wijk Othene. Voorjaar 1997 moeten elf

| de Stem | pagina 17

'Speeltuin Othene moet blijven' ... «neuzen - Bewoners van het buurtschap Othene in Ter gen pleiten voor zowel het behoud van de speeltuin Nootje als voor de verkeersveiligheid in het buurt- p, De bewoners kregen namelijk tijdens een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 65

Studie doortrekken Laan van Othene ... terneuzen - De provincie wil best meedenken met de gemeente Ter neuzen over de aansluiting van de Laan van Othene in Terneli- zen-oost op de provinciale weg Terneuzen-Zaamslag (N290). Maar dan moet

| de Stem | pagina 11

'nriist bij bouwers over Othene ... Terneuzen - De Zeeuwse aannemers blijven bang dat ze geen voet aan de grond krijgen voor de realisatie van de nieuwe woonwijk Othene in Terneuzen. Burgemeester en wethouders van Terneuzen willen in

| de Stem | pagina 27

Othene doet oproep aan raadsleden ... Leuzen - De bewoners van !,t oude Othene willen dat de ftneuzense gemeenteraads- Ijcties met eigen ogen komen ken naar de situatie in de jefgemeenschap.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

Vieuw-Othene wordt aangekleed ... ERNEUZEN - Medewerkers de aannemerscombinatie thene zijn deze weck begon- ;n met de aanleg van de wegen, andelpadeu en andere voor- eningen in het noordoosten an het plan Nieuw-Othene. m het laatste

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 42

Berusting over gat van Othene ... TERNEUZEN - Het gemeente bestuur van Terneuzen maakt zichzelf geen enkel verwijt over de verliezen die worden geleden op de tegenvallende gronduit- gifte in het woningbouwplan Nieuw-Othene. De keuze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 78

Meer groen in tweede deel Othene ... TERNEUZEN - Het tweede deel van de nieuwbouwwijk Othene bij Terneuzen gaat minder wo ningen tellen dan oorspronke lijk de bedoeling was. In plaats van 1350 huizen zullen er bin nen tien jaar tijd aan

| de Stem | pagina 16

Geen dijkwoningen in wijk Othene ... Terneuzen - In de nieuwe stadswijk Othene in Terneuzen worden geen dijkwoningen gebouwd. Projectont wikkelaar Mabon en makelaar Pro- jektbouw Zeeland hebben dit oor spronkelijke plan losgelaten omdat

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

Huizen Nieuw Othene in trek ... TERNEUZEN - Er komt schot in de ontwikkeling van de Ter neuzense wijk Nieuw Othene. Het merendeel van de huizen en kavels in de eerste fase is ver kocht. Voor de projectontwik kelaars reden om te

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 67

Coppa Othene in speelkooi ... TERNEUZEN. Het is zaterdag feest in en om de speelkooi in de Ter neuzense nieuwbouwwijk Othe ne. Een groot voetbaltoernooi, Coppa Othene gedoopt, met aller lei nevenactiviteiten vindt er van 11

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 63

aangemeerd op speeleiland Othene-Zuid ... TERNEUZEN Spookschip De Vliegende Hollander is zaterdagochtend aangemeerd aan de kade van het gloednieuwe speeleiland in Othene-Zuid. Speciaal voor de kinderen van de Terneuzense nieuwbouwwijk is de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 67

Eerste paal appartementen Othene ... TERNEUZEN - De bouw van apparte mentengebouwen aan de Basaltprome nade in Nieuw Othene in Terneuzen is gisteren begonnen. Wethouder K. van der Hoofd heide de eerste paal voor het eerste woontorentje

| de Stem | pagina 17

Veel belangstelling voor wijk Othene ... ER IS nu al veel belang stelling om in de nieuwe woonwijk Othene in Terneuzen te wonen. Bij de gemeente zijn, voor dat de eerste spade de grond ingaat, tachtig aanvragen van belang stellenden binnen