Krantenbank Zeeland

HomeSearch

58.894 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

)oorstart dorpsraad Noordgouwe ... 00RDGOUWE - Twee bewo- iers in Noordgouwe, Björn chutz en Corné Swaen, gaan in overleg met de gemeente roberen een doorstart te ma li, met de dorpsraad, waarvan irdcr dit jaar het voltallig be- uur

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Noordgouwe als afstudeerprojekt ... NOORDGOUWE, 11-2. Op zaterdag 20 februari zal er in de kantine van Camping De Stern, Oosterweegje 5 te Noordgouwe een expositie te zien zijn van de Duitse stedebouwkundige student Christian D. Tibacu

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

Plan voor kruising Noordgouwe ... NOORDGOUWE - Het kruispunt Hee- reweg-Kloosterweg in Noordgouwe staat op de nominatie om aangepakt te worden. Hoewel de Provincie bij mon de van iug. R. C. J. van den Ban niet kan garanderen dat dit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

Noordgouwe is nog steeds gezellig ... NOORDGOUWE - Op een door snee zonnige wintermaandag- middag in Noordgouwe gebeurt er niets bijzonders. Het is een doodgewoon Zeeuws dorp, zo als er zovelen zijn. De stilte hangt als een deken over de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Dorpshuis Noordgouwe op agenda raadsvergadering ... BROUWERSHAVEN, 23-1. Voor de bouw van een dorps huis te Noordgouwe kan een rijkssubsidie worden ver kregen van maximaal f 150.000,—, zijnde 75 procent van de subsidiabele investeringskosten ten

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Voortbestaan basisschool Noordgouwe veilig gesteld ... . Sinterklaas bracht zaterdag ook een bezoek aan Renesse, Haamstede, Zonnemaire, Dreischor, Brouwershaven, Nieuwer- kerk en Bruinisse. Volgende week gaat hij naar Noordgouwe.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 45

Oud tramstationnetje Noordgouwe te koop ... De tram stopte hier vroeger vooral vanwege het oude zieken huis in Noordgouwe als bestem ming. Dat ziekenhuis deed dienst van 1902 tot 1957. De woning staat anno 2021 voor een vraagprijs van 285

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Dorpshuis van Noordgouwe precies op tijd gereed ... NOORDGOUWE, 30-12. Het nieuwe Dorpshuis van Noordgouwe, officieel aangeduid als multi-funktioneel gebouw, is gereed. Samen met de openbare lagere school, waar het tegenaan is gebouwd, vormt het een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

Raad Brouwershaven akkoord met verkeersplan Noordgouwe ... BROUWERSHAVEN De gemeenteraad Brouwershaven heeft maandagavond unanieme De raad besloot een huurovereen- goedkeuring verleend aan een Veilig Verkeers-plan voor de kom van de kern Noordgouwe en nu

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 67

Huisarts Noordgouwe stopt ... NOORDGOUWE. De apotheekhou- dende huisartsenpraktijk in Noord- gouwe gaat sluiten. Vanaf 1 okto ber zullen andere huisartsen uit de regio de patiënten van Thijs en Saskia Audier overnemen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Bazar basisschool Noordgouwe succes ... NOORDGOUWE - De zaterdag gehouden bazar in openbare basisschool De Springplank in Noordgouwe heeft alles bij el kaar zo'n drieduizend gulden opgebracht. Schooldirecteur Van der Gaast toont zich zeer

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noordgouwe zette feest zeshonderd jaar in teken „Con Amore" ... NOORDGOUWE - Zonder de kwalifikatie „pompeus" te gebruiken, is Noordgouwe zaterdag er in geslaagd een opgewekt en gezellig feest te maken ter gelegen heid van het 600-jarig bestaan. Het programma

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 42

Feestelijk afscheid van schoolhoofd Noordgouwe ... NOORDGOUWE - Hoofd- meester G. Gerretsen van de openbare basisschool in Noordgouwe is vrijdag op feestelijke wijze opgestapt. Na 36 jaar voor de klas te heb ben gestaan zette hij op 57-ja- rige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

Noordgouwe krijgt weer een kruidenier ... NOORDGOUWE - Hij ziet het al helemaal voor zich. De winkel zal een nostalgische sfeer uita demen (,je weet we, met die snoeppolten in de etalagel en zal ongetwijfeld het gezellige middelpunt van het