Krantenbank Zeeland

HomeSearch

187 resultaten gevonden

| Bevelander | pagina 62

Runge duikt onder water ... voorberei dingstijd de beslissing had ze snel genomen. Het is een mooie galerie waarin de werken goed tot z‘n recht komen samen met het werk van Nanda Run ge, Damien Hirst en Ser- vaas Roelandse. Sinds ok

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 57

Beeldend kunstenaars Nanda Runge en Frank Halmans expo seren momenteel in Galerie van den Berge in Goes. In hun werk spelen herinneringen nadrukkelijk de hoofdrol. ... Nanda Runge maakt foto's, die ze in zwart-wit composities omzet in haar schilderijen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

en de vlekken die tegelij kertijd dat herkenbare beeld vormen. De voorstellingen verwijzen naar gebouwen, woonhuizen, kantoren of schuurtjes. Door de ogen van Nanda Runge krijgen ze iets geheimzinnigs. ... Beeldend kunstenaars Giel Louws en Nanda Runge zoeken in de Bewaerschole in Burgh- Haamstede naar het bijna on zichtbare moment waarop alles klopt, merkt Nico Out.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 142

Net op tijd. Half mei vertrekt schilderes Nanda Runge voor een werkperiode van drie maanden naar Xiamen aan de Chinese kust, zeshonderd kilome ter ten noorden van Hongkong. Nu kunnen we nog een ... Nanda Runge (1970) heeft haar werkruimte achterin het oude schoolgebouw. Licht en wit. En on danks de centrale ligging: rust. De ramen, schat ze, zijn wel vier meter hoog. Op het zuiden. Daarom is er

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Maurice van Tel lingen en Nanda Runge exposeren sa men in Galerie van den Berge in Goes. Hun werk verschilt sterk van elkaar, maar bij beiden speelt de gebouwde omgeving de hoofdrol. ... Ook Nanda Runge (Naarden, t97o) speelt het spel met de verbeelding knap. Met een paar vlekken en vegen roept zij een huis op, een kantoor, hotel of bedrijfsgebouw. In zwart wit, waarbij soms het on

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

. Andere bouwkundige elementen worden met rake toetsen opgeroepen. In een aquarel op prentbriefkaartfor maat verbeeldt Nanda Runge (Naarden, 1970) een gebouwen complex, met op de voorgrond een vijver. Een ... Nowhere to go, Nanda Runge. fotos nico out

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 138

Nanda Runge uit Middelburg het gebouw volledig op z'n kop. Alles draait om lichtval bij haar expositie 'Kom ik til je', die vandaag begint. ... De tentoonstelling 'Kom ik til je' van Nanda Runge is te zien vanaf vandaag tot en met zondag 11 juli. Zie voor openingstijden: bewaer- schole.nl.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 46

Nanda Runge was dit jaar een aantal maan den in China, waar ze lessen volgde in oude schildertechnieken. In Van den Berge toont zij aquarel len - vooral in zwart-wit. Ik zie stedelijke structuren ... T/m 23/12. Nanda Runge, Femke Gerestein, Tamara Dees en Stijn Kriele. Galerie van den Berge. Albert Joachimikade 4, Goes. Do. t/m za. 12.00 -17.00 uur. Arjan van Arendonk. Kunstuit leen de Bevelanden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

bijna klassiek figura tief, zoals Nanda Runge met haar losjes en raak geschilderde voorstellingen van gebou wen, ruimtes en zelfs een vogeltje, maar ook volledig voorstellingsloos zoals Clary Stolte, met ... Klassiek figuratief werkje van Nanda Runge

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

WESTKAPELLE. Je kunt er een speur tocht bij bedenken: raad de plek in het dorp. De muurschildering van Westkapelle die Nanda Runge in drie dagen maakte in het Pol derhuis heeft de kleuren die bui ten ... Nanda Runge uit Middelburg exposeert als eerste 'kwartaalkunstenaar' haar blik op Westkapelle in het Polderhuis, foto Ruben Oreel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Nanda Runge beet begin maart het spits af, gevolgd door Sabine Beekman. Morcky's werk is er nu te zien tot eind december. Bezoe kers van het museum konden de drie exposanten ter plekke aan het ... De drie wandschilderingen zijn letterlijk en figuurlijk tijdelijk. De witkwast ging begin juni over Runge's Westkapelle en vervol gens eind september ook over het dijkdorp van Beekman. Eind de cember

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

e zijn uitgenodigd door kunstenaar Nanda Runge (1970), vooral bekend van haar I vervreemdende inter pretaties van huizen en andere ge bouwen. 'Ogenschijnlijk nabij' is haar op het lijf geschreven: in ... herin neringen in kleur om te vesturen aan anderen, te tonen waar je bent geweest. Runge bedekte de voor stelling gedeeltelijk met witte ty- pex en zwarte viltstift. Beeld en herinnering worden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

De sprekende gebouwen van Nanda Runge ... Nanda Runge schildert gebouwen en brengt ze terug tot essentiële vor men. Lijn en vlak, vaak in zwart-wit, soms met wat kleur, roepen ruimtes op. Mensen ontbreken. Maar hun aan wezigheid is voelbaar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

tuur of installatie. De deelnemende kun stenaars zijn Nanda Runge, Antoinette Nau- sikaa, Andrea Freck- mann, Marenne Welten en Arjan van Helmond. Bezoekers zijn welkom ... Nanda Runge, een van de kunstenaars die ex poseert bij CBK. FOTO MECHTELD JANSEN

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 62

Nanda Runge in vitrinekastje ... kastje aan de zij-ingang van Boek en Beeld mag vul len, is Nanda Runge uit Middelburg. De werken van Runge tonen archi tectonische ruimten waar iets mee aan de hand is. De officiële ope ning is om 17

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 80

Werk van Nanda Runge in het Zeeuws Museum in Middelburg. ... prachti ge stillevens van Adriaen Coorte. Maar veel van wat in de depots wordt bewaard kan aan zulk werk kwalitatief niet tippen. Toch heeft kunstenaar Nanda Runge op ver zoek van het museum de depots

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 86

De twee exposanten in Galerie van den Berge lijken op het eerste ge zicht niets met elkaar te maken te hebben. Nanda Runge werkt figuratief, Sybille Pattscheck abstract. Als het echter gaat om het ... Nanda Runge neemt zelfgemaakte fotcfs als uitgangspunt voor teke ningen en schilderijen. In de geest van de oude Chinese kalligrafen bouwt zij haar composities op uit rake lijnen en vlekken. In Van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Haar zus Nanda Runge schildert met Oost-Indische inkt op papier. Eerder dit jaar exposeerde ze al uit gebreid in De Kabinetten van De Vleeshal. Nu is een wat kleinere se lectie te zien. Runge geeft ... Drie van de deelnemende kunste naars komen uit Zeeland. Ze lever den allemaal recent werk, van dit jaar. Dat van Bianca Runge is di rect herkenbaar, want zij maakt al langere tijd collages waarbij

| de Faam | pagina 13

Verantwoordelijk voor dit schrikbeeld is de kunstenaar Nanda Runge. Het wereld nieuws vormde de aanlei ding voor de kunstuitingen. KipVis is dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en vrijdag en zaterdag van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Nanda Runge tekent alle daagse ruimtes, plekken en gebouwen. Ze doet dat met inkt of waterverf, vaak mo nochroom en concentreert zich op de belangrijkste vormen en lijnen. Dat leidt tot vervreemdende ... Inzet rechts: Werk van Nanda Runge, waarin voorstelling en verbeelding samenkomaen.