Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 3

Zondag 14 Mei bedevaartsdag. Op initiatief van de heer Feit Zoet te Gouda zal onder auspiciën van de Ned. Kath. Sportbond een motorbedevaart naar Rome worden ondernomen. Katho liek motorrijdend ... MOTORBEDEVAART NAAR LOURDES.

| de Stem | pagina 3

DE MOTORBEDEVAART NAAR LOURDES. ... Dezer dagen plaatsten wij een bericht betreffende een op handen zijnde motor bedevaart naar Rome. Dit bericht vraagt enige aanvulling.