Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.380 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

rijk was om er nu iets mee te doen en ook dit verhaal te blijven vertel len. En daarmee tegelijkertijd de andere kant van de Molukkers be lichten, dan het beeld rond die ka pingen in Drenthe." ... Molukkers bij herdenking watersnoodramp

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

onsrestauratie, vanaf 13.30 uur. De vorig jaar november geopende eetgelegenheid van Dicky Watti- mena is genoemd naar de na-oor- logse 'noodwijk' Havendorp bij Vlissingen. Daar kwamen vele Molukkers terecht. ... herinneringen samenge steld: De lange reis van de poesaka. Daarin worden naar Nederland uitgeweken Indiërs en Molukkers en hun kinderen geportretteerd. Simone is ook de drijvende kracht achter de Indische Salons

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

belangrijk. Al mijn kinde ren en kleinkinderen hebben een tifa. Het is één van de basisinstru menten van de Molukkers. Het ondersteunt, het roept op, het is een boodschapper. Niet alleen van ritmes, ook van ... Molukkers in de jaren ze ventig maakten. In 1985 ben ik ac tief tifa gaan spelen." Hij speelt elke dag, minstens een half uur, liefst voor het slapengaan. ,,Ik heb er heel veel. Mijn mooiste gebruik ik altijd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 69

Sterke vrouwen en daarom heb ik op het monument", ze wijst op de tekening in het bronzen beeld, ,,Oosterse en Zeeuwse motieven aangebracht als ode aan de vrou wen." ,,Zoals veel Molukkers is ook mijn ... komst van de eerste Molukkers, overgegeven aan de krachten van de natuur. Elk jaargetijde ziet het er weer anders uit. Regelmatig ga ik kijken met mensen die het ver haal niet kennen. De weersom

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Begin jaren vijftig kwamen er duizenden Molukkers naar Ne derland. De mannen hadden in het Nederlandse leger gevochten en moesten Indonesië verlaten, nadat de voormalige kolonie on afhankelijk werd ... Molukkers die vanaf de jaren vijftig in woonoorden in Oost burg, Aardenburg, Breskens en Groede woonden, zien elkaar volgend jaar weer na een halve eeuw. Tijdens een grote reünie.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Zes dagen nadat de voetbalbond KNVB hem heeft uitgenodigd voor Jong Oranje, stappen maandagoch tend 23 mei 1977 negen Molukkers in Assen in de intercity naar Gro ningen. Sommigen hebben een wa pen ... . Bij het gehucht De Punt trek ken ze aan de noodrem en kapen de trein. Tegelijkertijd gijzelen andere Molukkers 105 leerlingen en vijf leerkrachten op een basisschool in Bovensmilde.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Sommigen hebben tranen. Ande ren staan er verslagen en murw geslagen bij. Het vonnis komt hard aan bij de tientallen Molukkers in de Haagse rechtbank. En bij de nabe staanden van Max Papilaja en Han ... Bovendien moet volgens de recht bank rekening gehouden worden met de eerste treinkaping in Wijster (1975), toen Molukkers de machinist doodschoten en twee passagiers exe cuteerden. „Deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

gela ten door de Nederlandse overheid. Op 23 mei 1977 kaapten Molukkers een inter city met 54 passagiers. Tege lijk gijzelden andere actievoer ders een basisschool bij de Molukse wijk in Bovensmilde. Op ... Het monument voor de eerste gene ratie Molukkers in Bo vensmilde. FOTO CORNÉ SPARIDAENS

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Exact 68 jaar geleden riepen Molukkers hun Vrije Re publiek der Zuid-Molukken uit. Vandaag wordt dat op allerlei plekken herdacht met het hijsen van de vlag en het zingen van het volkslied. Dat ... herdacht. Na een kerkdienst liepen Molukkers een stille tocht door de wijk. Daarna lieten ze 68 wensballonnen op - één voor elk jaar van de Republik Maluku Selatan., foto dirk-jan gjeltema

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 76

, diefstal of ongehoorzaam heid. Maar de straffen liegen er niet om. Zo worden Molukkers die weigeren over de Nederlandse vlag te lopen onthoofd. ... registreren en een verklaring van loyaliteit aan Japan te tekenen. De Molukkers, die veel ervaring hebben in het KNIL, zijn actiever in het gewapend verzet. Ze verzame len informatie voor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

medaille en de veteranenstatus ontvingen, had in zijn ogen veel weg van een publiciteitsstunt. De inspecteur- generaal der krijgsmacht ging voorbij aan het feit dat Defensie zelf de Molukkers altijd heeft ... opheffing van het KNIL wordt elk jaar herdacht, maar pas sinds 2016 worden daar voor ook Molukkers uitgenodigd."

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 116

Ze is van de derde generatie Molukkers, maar stelt haar leven in het teken van de strijd vooreen vrije republiek. Regina Parinussa (27) legt morgen een krans bij het monument voor de strijders die ... Namens de Molukse jongerenorga nisatie Kupu-Kupu roept Regina via Facebook Molukkers op naar de her denking te komen in Assen/Boven- smilde. 'Nu, 40 jaar na dato, is het des te belangrijker om stil