Krantenbank Zeeland

HomeSearch

153 resultaten gevonden

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

Éérste perceel: voorgedeelte Raadhuis en Vleeschhal. Inschrijvers: G. ,M. Smol ders f 819; A. J. van Miert f 805; A. HeijL boer f777; gebr. Geleijns, H. van Pagé f 766; v. d. Slot, Serooskerke f 735 ... Tweedei perceel: N.O. deel van het Raadhuis en conciërgewoning: v. d. Slot f536; Huijbregtsen f471, W. G. Galliber f 460; Hedjboer f 446; v. Miert f 440; A. P. Gappon, J. J. Worrell Zonen en H. Baitd

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Eerste perceel, voorgedeelte Raadhuis I en Vleeschhal, inschrijvers: G. M. Smol-I ders 819; A. J. van Miert 805; A. Heijboer 777; Gebr. Geleijns 776; H. van Pagé 766; v. d. Slot, Seroos- kerke, 735 ... 536; Huijbregtsen 471; W. C. Calli ber 460; Heijboer 446; Van Miert 440; A, P. Cappon, J. J, Worrell !Zonen en H. Barto 435; Van Pagé

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Voor de zeer velé bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde Tante, Mej. HENRIETTE LOUISE VAN MIERT, betuigen wij onzen meest hartelij- ken dank. ... Uit aller naam, A. J. VAN MIERT. Middelburg, 3 April 1936.

| Vlissingse Courant | pagina 5

Afdeeling huisschilderen M. Bliek, Ar nemuiden (p.) W. Janse, Nieuwland J. de Klerk, Nieuwland (p.) W. Meijer, GrijpskerkeW. van Miert, Middelburg (p.) C. Oreel, Arnemuiden J. W. Weug, Vlissingen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Vrijdagnacht is de arbeider V. d. C. uit Ge/miert, die per rijlwiiel van een faimüliebeztoek te Helmiond naar huis te rugkeerde, onderweg het slachtoffer ge- tolorden van een lafhartige mishandeling