Krantenbank Zeeland

HomeSearch

56 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 81

Isabellahaven weer bereikbaar over vaderlandse wegen ... Donderdag sloten Belgische in stanties de grens bijna herme tisch af, waai'door de bewoners van Isabellahaven praktisch in een volledig isolement raakten. Om in Philippine te kunnen ko men, moest

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 71

Isabellahaven weer bereikbaar over Nederlands grondgebied ... Donderdag sloten Belgische in stanties de grens bijna herme tisch af, waardoor de bewonei's van Isabellahaven praktisch in een volledig isolement raakten. Om in Philippine te kunnen ko men, moest

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 65

Isabellahaven weer bereikbaar over Nederlands grondgebied ... Donderdag sloten Belgische in stanties de grens bijna herme tisch af, waardoor de bewoners van Isabellahavén praktisch in een volledig isolement raakten. Om in Philippine te kunnen ko men, moest

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Isabellahaven weer bereikbaar over Nederlands grondgebied ... Donderdag sloten Belgische in stanties de grens bijna herme tisch af, waardoor de bewoners van Isabellahaven praktisch in een volledig isolement raakten. Om in Philippine te kunnen ko men, moest

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Gaëtan d'Haens uit Isabellahaven, een ... „Daar komt nog bijvervolgt ze, „dat er in de buurtschap waar ik woon ook niets mag gebeuren. Een ambulance, de brandweer; ze kunnen er niet komen. Isabellahaven is volledig geïsoleerd en dat is toch

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

Gaëtan d'Haens uit Isabellahaven, een ... „Daar komt nog bij", vervolgt ze, „dat er in de buurtschap waar ik woon ook niets mag gebeuren. Een ambulance, de brandweer; ze kunnen er niet komen. Isabellahaven is volledig geïsoleerd en dat is

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

Gaëtan d'Haens uit Isabellahaven, een ... „Daar komt nog bij", vervolgt ze, „dat er in de buurtschap waar ik woon ook niets mag gebeuren. Een ambulance, de brandweer; ze kunnen er niet komen. Isabellahaven is volledig geïsoleerd en dat is

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

, toen de gasolie al door het Belgische gemaal te Isabellahaven in het Nederland se Isabellakanaal werd geloosd. ... De dijkgraaf van de Zwartesluispol- der, waartoe Assenede behoort en die ook het beheer heeft over het gemaal in Isabellahaven, was in het Paas weekeinde niet voor commentaar be reikbaar. Zijn

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

college is ook van plan, de woon- mogelijkheden in de landelijke buurt schappen Isabellahaven Boekhoutehaven en 'Posthoorn te verbeteren. Dat kan door deze buurt schappen toe te voegen aan het be ... Isabellahaven is éèn van de buurtschappen waar het college van b en w van Sas van Gent de woonmogelijkheden wu verbeteren.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

Gaëtan d'Haens uit Isabellahaven, een ... „Daar komt nog bij", vervolgt ze, „dat er in de buurtschap waar ik woon ook niets mag gebeuren. Een ambulance, de brandweer; ze kunnen er niet komen. Isabellahaven is volledig geïsoleerd en dat is

| de Stem | pagina 14

B. een herziening van het bestemmings plan 'Landelijke Bebouwingsconcentra ties' wordt voorbereid voor het perceel Isabellahaven 6 te Philippine, zulks in verband met het bouwen van een garage met

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

Ponte loopt van Isabellahaven noordwaarts tot aan de Linie- dijk. Vanuit Turkeye loopt de grens tot aan de Magdalenapol- der en daarna zuidwaarts langs de Annaweg. Vanaf de Dunne- weg wordt de ... Isabellaweg ge volgd tot aan de Isabellahaven.

| de Stem | pagina 3

Auto-ongeval. In den Dyck- meesterpolder gebeurde Dinsdag 'n ongeval dat nog gunstig afliep. Van de richting Isabellahaven kwam 'n luxe auto met een nog al flinke vaart. In den grooten draai vloog

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

(kantoorbedien de) en van Jeannine Albertine van Tomme won. te Sas van Gent, Isabellahaven 5 Philip pine Petronella Valentina dochter van Jan Luitzen de Jong (rijksambtenaar) en van Suzanna Cornelia de Jonge won

| Vlissingse Courant | pagina 1

Gisterenmiddag waren aan het strand na bij de Isabellahaven te Philippine eenige jon gens aan het zwemmen, die daarin echter niet bijzonder bedreven waren. Met het op komen van het water zijn de

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Georges D. M. Bonte en Jeanine van Tomme, won. te Philippine, Isabellahaven 5. 21 apri: Maarten Cornelis, z. van Cornelis J. van de Velde en Maria A. Grootjans, Frans Lisztstraat 11. 22 april: Ma ria

| de Stem | pagina 2

MAD AT reeds een drietal militaire wagens door de gladheid in de sloot langs de weg van Philippine naar Isabella-sluis terecht kwamen en een vierde militaire wagen ter hoogte van de vroegere Isabella-haven

| de Stem | pagina 16

Hij ziet het weer voor zich. Het mos selscheepje van~Wijne uit Philippine. „Die laadde in de Isabellahaven. Er wa ren twintig schepen die bieten vervoer den. Schepen van ongeveer veertig ton. Dat