Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.314 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Metselaar uit Vlissingen deed hetzelfde in 't havendorp ... Ook al bij een naastwonende en al leenstaande vrouw sloeg de metselaar H. de K. uit Vlissingen (Havendorp) zijn slag. Eerst was hij met een vriend aan 't borrelen geweest in een café; hierna ging 't

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

VLISSINGS HAVENDORP: f 116,25 VOOR HET DORP ... noodwo ningen in het havendorp mogelijk te maken", zo schrijven b. en w. Het probleem van het slopen van de noodwoningen vraagt steeds dringend om een oplossing. Vooralsnog kan die oplossing nog niet tot

| de Stem | pagina 2

BARAK HAVENDORP BLIJFT STAAN ... Ofschoon de overeenkomst tussen de gemeente Vlissingen en de N.V. Haven van Vlissingen betreffende de huur van het stuk grond waarop de z.g. ontspan- ningsbarak nabij het Havendorp staat, in augustus

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

TRIEST BEELD IN HAVENDORP ... De toestand in het uiterste uiteinde van het Havendorp spot met elk wel vaartsidee, dat de mens van 1960 in Nederland beheerst. Het ene gedeelte van de houten noodwoningen na het an dere valt

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

HAVENDORP ... De heer P. Bikker (CHU) gebruikte de rondvraag om nogmaals een harte- kreet te uiten over de toestand in het Havendorp. Hij noemde deze in twee woorden: ellendig en bedroevend. Vol gens de heer

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Rond die attributen, de tastbare herinneringen, draait de Indische Salon die morgen in Vlissingen wordt gehouden. Plaats van han deling is het Molukse restaurant Havendorp in de Vlissingse stati ... onsrestauratie, vanaf 13.30 uur. De vorig jaar november geopende eetgelegenheid van Dicky Watti- mena is genoemd naar de na-oor- logse 'noodwijk' Havendorp bij Vlissingen. Daar kwamen vele Molukkers terecht.

| de Stem | pagina 4

L. DE KEYZER, Havendorp 410 ... BELLAMYPARK 22 TEL. 90 Aan de bewoners van het HAVENDORP maken wij bekend, dat de KOLENRONNEN 62 en 63 OOK INGE LEVERD kunnen worden bij den Heer 678—o

| Scheldebode | pagina 3

Havendorp ... Dames! Naai- en knipcursus in Havendorp. Voor Woensdag kun nen zich nog enige dames opge ven in No 392. C. Vleugel-Flo- russe, Coupeuse, Lerares, Spui straat 22, Vlissingen

| Scheldebode | pagina 3

Alles gratis thuisbezorgd, ook Havendorp ... koop: elektr. Trein met 22 rechte en 22 kromme rails, transformator, 2 wissels, kruisstuk 5 goederenwagens. Havendorp 415, Vliss.

| Scheldebode | pagina 4

Havendorp, 602, H. J. Thoolen, Vlissingen Walstraat 125, „Mag. De Ooievaar", Vlissingen Grote Markt 28, Vlissingen 3 goede adressen, U hoeft niet ver te lopen. Aflevering

| Scheldebode | pagina 1

In Souburg zullen een reeks Evangeliesamenkom sten gehouden worden in de zaal „Rode Kruis", Pas poortstraat 14 op Donderdagsavonds 8 uur en Zon dagsavonds 7.30 uur. Op het Havendorp zaal 609

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

toen zijn restaurant Havendorp aan het Stationsplein van Vlissin- gen failliet ging en wat een maz zel heeft hij nu, ja zelfs vier banen worden hem aangeboden. Het zou toch fantastisch zijn als hij ... een doorstart kan maken van 'zijn' Havendorp. Dat gun ik hem van harte ook al ken ik deze man niet maar zijn levensverhaal eer der in deze krant heeft mij ge raakt. Zo zie je maar hoe moeilijk dingen

| Scheldebode | pagina 4

Havendorp, 602, H. J. Thoolen, Vlissingen Walstraat 125, „Mag. De Ooievaar", Vlissingen Grote Markt 28, Vlissingen 3 goede adressen, U hoeft niet ver te lopen. Aflevering

| Scheldebode | pagina 2

i voor de cursus 1952-53, op Dinsdag 18 en Woens- 1 dag 19 Maart a.s. van 7.30 tot 8.30 uur inheide jf 1 Scholen. In 't Havendorp in het ..Havenhonk" j op Woensdag 19 en Donderdag 20 Maart as. j

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Havendorp vraagt hoe lang moet dit duren? Te klein, vochiig en ongezond ... vindt men er onder, die een andere woning in de buitenwijken gewei gerd hebben. Zelfs is het voorgekomen, dat men eenmaal verhuisd, weer terugkeerde naar de noodwoning in het Havendorp.

| Scheldebode | pagina 2

Hobein straat 26 (hoek Cly ver straat) Vlissingen (voorheen Havendorp) Levering van alle soorten Rijwielen en Hulpmotoren ... Uw oude materialen en af valstoffen enz. brengen U meer op indien U die op het Havendorp zelfverkoopt Voor ons géén kosten, dus het voordeel voor U. Neemt proef en U is over tuigd. Uw adres is

| Scheldebode | pagina 4

H.J. Thoolen, Havendorp 602, Gr. Markt 28, Vliss. Walstraat 125, „Mag. D# Ooievaar", Vlissingen Kiedingmag. Eversdijk Kanaalst 7, Oost-Souburg 3 goede adressen, U hoeft niet ver te Iepen. Aflevering

| Scheldebode | pagina 4

H.J. Thoolen, Havendorp 602, Gr. Markt 28, Vliss. Walstraat 125, „Mag. De Ooievaar", Vlissingen Kiedingmag. Eversdijk, Kanaalstr. 7, Oost-Souburg 3 goede adressen, U hoeft niet ver te lopen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Wattimena opent Moluks restau rant Het Havendorp in de stations restauratie in Vlissingen. Hij snapt wel waarom er wel veel Molukse ca teraars zijn, maar geen restaurant. De stap is te groot, denkt ... Wattimenas hart ligt bij het ko ken. Vooral zoals zijn moeder en va der dat deden. Zij landden destijds in Havendorp, de naoorlogse nood- wijk aan de Buitenhaven waar de Molukse gezinnen werden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

De Ortelius heeft een Nederlandse voorge schiedenis. Het schip werd gebouwd in 1898 op een scheeps werf in Zwartsluis, een havendorp in de gemeente Zwartewaterland in Overijssel. In 1948 kocht de ... De tjalk wordt opgenomen in de vzw de Maakschappij in Doel die het havendorp nieuw leven wil in blazen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Komen er woningen op het haventerrein in Kats? Als het aan projectontwikkelaar Havendorp Kats ligt wel, maar de pap is nog lang niet gestort. Er moeten nog heel wat hobbels genomen worden. ... De gemeente Noord-Beveland is al jaren in gesprek met de dorpsraad en ontwikkelaar Havendorp Kats om het verpauperde werkterrein bij de haven te transformeren tot woonwijk. In het dorp is niet ieder